На головну сторінку   Всі книги

Тема 2.6. Правове регулювання розрахунків

Практичне заняття - 4 години

Питання, належні розгляду:

Поняття і правове регулювання розрахункових зобов'язань.

Розрахунки платіжними дорученнями.

Розрахунки по акредитиву.

Розрахунки по інкасо.

Розрахунки чеками.

Інакші форми розрахунків.

Розрахунки пластиковими картами.

Електронні розрахунки в банківській системі: особливості і відповідальність.

Теми рефератів:

1. Проблеми правового регулювання розрахунків банківськими картами.

Судова практика дозволу суперечок по векселях.

Нові інформаційні технології і проблеми розвитку електронних міжбанківських розрахунків.

Вирішіть наступні задачі:

Задача № 1. Державне підприємство повинне було заплатити кооперативу «Блискавка» 3,6 млн. крб. за послуги по ремонту швейного обладнання. Генеральний директор підприємства підписав розрахунковий чек, але не проставив в ньому остаточну суму, належну сплаті, запропонувавши це зробити головному бухгалтеру на наступний день. Внаслідок невстановлених причин чек зник з сейфа генерального директора і був негайно пред'явлений до оплати товариством «Кентавр», що отримав по ньому 2, 57 млн. рублів в межах всієї суми ліміту, вказаної на оборотній стороні чека. Спроба повернути гроші з рахунку товариства «Кентавр» не дала результату, оскільки всі кошти були зняті з розрахункового рахунку, а керівники товариства убули в невідомому напрямі. Підприємство заявило претензію банку, посилаючись на те, що провини підприємства у втраті чека немає, а банк повинен був вжити всіх необхідних заходів для перевірки автентичності чека, особливо з урахуванням того, що в чеку була вказана сума, рівна всім коштам чекодавця, депонованому на окремому рахунку.

Чи Обоснованна позиція чекодавця? Які види чеків вам відомі?

Задача № 2. Між двома організаціями був укладений договір постачання, в якому передбачалися розрахунки по акредитиву. Постачальник зробив відвантаження товару до терміну, визначеного в договорі. Але коли він звернувся в банк з вимогою про виплату коштів, банк відмовився виконати цю вимогу в зв'язку із закриттям акредитива. Виявилося, що акредитив був відкритий на термін менший, ніж передбачений в договорі термін постачання.

Постачальник (одержувач коштів по акредитиву) вважав, що банк порушив свої зобов'язання, оскільки він був зобов'язаний перевірити відповідність заяви на акредитив договору постачання, тим більше, що цей договір представлявся банку при відкритті акредитива. Банк, в свою чергу вважав, що він діяв правильно і у відповідності зі ст. 845 і ст. 867 ГК він не повинен перевіряти відповідність заяви про відкриття акредитива умовам договору між платником і одержувачем коштів.

Чия позиція є більш правильною - постачальника або одержувача коштів? Проаналізуйте ст. 845 і ст. 867 ГК.

Задача № 3. Одержувач коштів звернувся з позовом в арбітражний суд до банку, обслуговуючого платника, про стягнення збитків, заподіяних необгрунтованою відмовою виконати платіжну вимогу на основі п. 3 ст. 874 ГК.

З матеріалів справи слідувало, що в договорі постачання сторони встановили форму розрахунків платіжними вимогами, Одержувач коштів перевів платіжні вимоги обслуговуючому його банку, який надалі відправив їх банку платник. Однак цей банк повернув платіжні вимоги без виконання на тій основі, що договором банківського рахунку з платником такої форми розрахунків не передбачено.

Яке рішення прийме суд? Перерахуйте форми безготівкових розрахунків.

Задача № 4. Завод «Темп», що виготовляє комп'ютери, доручив комерційному банку «Орел» здійснити дії по отриманню від підприємця Завзятого платежу за відвантажені комп'ютери. Рахунок Завзятого був в цьому ж банку. Документами, виставленими заводом, були платіжні вимоги - інкасові доручення, виписані на бланку встановленої форми. Після отримання інкасового доручення банк «Орел» негайно пред'явив їх до платежу Завзятого. Останній відмовився від платежу через відсутність грошових коштів, оскільки попит на комп'ютери був низький. Банк «Орел» через сім днів сповістив завод «Темп» про відмову Завзятого сплатити інкасові доручення і про причини цієї відмови.

Чи Несе відповідальність банк «Орел» перед заводом «Темп» за затримку в повідомленні останнього про причину неоплати інкасових доручень Завзятим?

Якими можуть бути дії заводу «Темп» в зв'язку з неотриманням платежу?

Задача № 5. Підприємець Іванченко для оплати вартості телевізорів, закуплених у заводу «Прогрес» для подальшого роздрібного продажу, виписав чек на ім'я заводу з вказівкою платника - комерційного банка «Свобода», з обмовкою «наказ».

У якості авалиста по чеку виступив комерційний банк «Схід», з яким у Іванченко були тривалі ділові зв'язки. Авалист по чеку зробив на ньому напис «вважати за аваль» і вказівки, ким і за кого він даний. Цей чек Іванченко передав заводу «Прогрес». А останній за допомогою індосамента передав цей чек заводу «тріод» як оплата за постачання комлектуючий виробів. Завод «тріод» представив чек до оплати в комерційний банк «Люберци», обслуговуючий його на інкасо. Однак банк «Люберци» відмовився прийняти чек, указавши, що він може бути оплачений тільки банком «Свобода». Банк «Свобода» також не прийняв чек до оплати, пояснивши, що цей чек може пред'явити до оплати тільки завод «Прогрес». Тоді завод «Тріод» подав в суд позов відразу до трьох відповідачів: підприємцю Іванченко, заводу «Прогрес» і комерційному банку «Схід» про оплату чека.

Чи Правомірно дія заводу «прогрес» по передачі чека заводу «Тріод»? Чи Правомірні дії банків «Люберци» і «Свобода»? Чи Правомірно дія заводу «Тріод», що пред'явив позов відразу до трьох відповідачів? У який термін підлягає оплаті чек на території Росії? Як правильно повинен був би поступити завод «Тріод» з самого початку?

Задача № 6. Универсам «Черкизово» уклав договір постійного постачання м'ясної продукції з м'ясокомбінатом «Сокіл». За цим договором розрахунки за поставлену продукцію универсам здійснював безготівковим способом в порядку планових платежів з використанням термінових платіжних доручень. Чергове платіжне доручення, видане универсамом комерційному банку «Соцеконом» про перерахування грошових коштів на рахунок м'ясокомбінату в комерційному банку «Світанок» поступило останньому через десять днів з моменту його отримання банком «Соцеконом». Оскільки м'ясокомбінат не постачав в цей період свою продукцію универсаму через її неоплату, він потерпів збитки. Тому м'ясокомбінат зажадав їх відшкодування від комерційного банку «Соцеконом». З'ясувалося, що банк «Соцеконом» не знаходився у кореспондентських відносинах з банком «Світанок» і тому переказ грошей він здійснив через комерційний банк «Промінь». Банк «Соцеконом» довів, що переклад їм був зроблений протягом двох операційних днів, а затримка загалом сталася з вини банка «Промінь». Крім того, з'ясувалося, що зарахування грошових коштів на рахунок м'ясокомбінату сталося з спізненням на три дні після їх отримання банком «Світанок».

У які терміни банк «Соцеконом» повинен був перевести грошові кошти банку «Світанок»? Який з банків «Промінь» йди «Світанок» зобов'язаний відшкодувати збитки м'ясокомбінату «Сокіл» Перед ким несе відповідальність банк «Світанок»: перед универсамом «Черкизово» або м'ясокомбінатом «Сокіл» за невчасне зарахування грошових коштів на рахунок останнього? Протягом якого терміну дійсне платіжне доручення? Чи Зобов'язаний банк «Соцеконом» інформувати платника про хід виконання доручення? Хто має право притягнути до відповідальності банк-перевододатель («Промінь») в зв'язку з неналежним виконанням доручення: суд, платник або одержувач?

Задача № 7. Державне підприємство повинне було заплатити кооперативу «Блискавка» 3,6 млн. крб. за послуги по ремонту швейного обладнання. Генеральний директор підприємства підписав розрахунковий чек, але не проставив в ньому остаточну суму, належну сплаті, запропонувавши це зробити головному бухгалтеру на наступний день. Внаслідок невстановлених причин чек зник з сейфа генерального директора і був негайно пред'явлений до оплати товариством «Кентавр», що отримав по ньому 2, 57 млн. рублів в межах всієї суми ліміту, вказаної на оборотній стороні чека. Спроба повернути гроші з рахунку товариства «Кентавр» не дала результату, оскільки всі кошти були зняті з розрахункового рахунку, а керівники товариства убули в невідомому напрямі. Підприємство заявило претензію банку, посилаючись на те, що провини підприємства у втраті чека немає, а банк повинен був вжити всіх необхідних заходів для перевірки автентичності чека, особливо з урахуванням того, що в чеку була вказана сума, рівна всім коштам чекодавця, депонованому на окремому рахунку.

Чи Обоснованна позиція чекодавця? Які види чеків вам відомі? Тема 3 Принципи виконання бюджету РФ: Виконання бюджету здійснюється на основі наступних принципів: 1:  Тема 3 Принципи виконання бюджету РФ: Виконання бюджету здійснюється на основі наступних принципів: 1 Принцип єдності бюджетної системи означає єдність бюд законодавства, принципів організації і функціонування бюджетної системи, форм бюджетної документації і бюджетної
Тема 37. Прибуток і чинники, що впливає на її розмір: Прибуток - чистий дохід підприємства, т. е. частина загальної виручки,:  Тема 37. Прибуток і чинники, що впливає на її розмір: Прибуток - чистий дохід підприємства, т. е. частина загальної виручки, отриманої від реалізації продукції або послуг, яка залишається після вирахування з неї всіх витрат на виробництво. У економічній практиці прийнято виділяти: 1) балансовий (загальна) прибуток,
Тема 8 Представництво в суді: Підходи до суті судового представництва: -:  Тема 8 Представництво в суді: Підходи до суті судового представництва: - Представительство-деятельсноть представника в суді (М. А. Вікут, В. В. Ярков) - Представництво-правовідношення в рамках якого здійснюється діяльність судового представництва Судове
Тема 2. ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ПРАВА: 1. Поняття фінансового права. Особливості його предмета і методу:  Тема 2. ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ПРАВА: 1. Поняття фінансового права. Особливості його предмета і методу правового регулювання. 2. Місце фінансового права в системі російського права. Співвідношення фінансового права з іншими галузями права. 3. Система фінансового права: поняття, її
Тема I. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ: Питання до обговорення: Історичні етапи розвитку економічної:  Тема I. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ: Питання до обговорення: Історичні етапи розвитку економічної теорії. Визначення предмета економічної теорії. Тими рефератів: Методи економічної теорії. [2, c.15-20]. Категорія багатства: її дослідження в економічній теорії. [8, т.1, з.
Тема 19. Правові основи кошторисно-бюджетного фінансування:  Тема 19. Правові основи кошторисно-бюджетного фінансування: Класифікація витрат бюджетів РФ. Поняття кошторисно-бюджетного фінансування і його об'єкти. Порядок кошторисно-бюджетного фінансування. Кошторис як основний фінансовий план витрат бюджетної установи, її структура. Види кошторисів. Основні кошторисні
Тема 21. Правові основи грошової системи і розрахунків:  Тема 21. Правові основи грошової системи і розрахунків: Поняття грошової системи РФ і її правові основи. Елементи грошової системи: грошова одиниця, емісія грошових коштів, грошовий обіг. Грошова одиниця РФ, її характеристика. Емісія, умови і порядок її здійснення Банком Росії. Баланс