Головна   Всі книги

Тема 13. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

Задача №1

18 лютого 2006 року в адміністрацію Кореновського району Краснодарського краю звернулися 19 жителів міста Кореновська, що мають частки в праві загальної власності на земельні дільниці, що використовуються ВАТ «Світлий шлях» на праві оренди, в сукупності становлячі 200,42 га, з вимогою виділу земельної дільниці в натурі з метою проведення державного кадастрового обліку і подальшої організації селянсько-фермерського господарства.

На звертання громадян була дана відмова, вмотивована тим, що виділити земельну дільницю в натурі не представляється можливим, оскільки до цього часу ВАТ «Світлий шлях» не проведений державний кадастровий облік земельних дільниць, що знаходяться у ВАТ в користуванні на різних правах. Виділ в натурі частини земельних угідь може порушити права інших власників часткою в праві.

Чи Правомірна відмова адміністрації?

Чи Може частина громадян, що звернулися самостійно організувати КФХ?

Який порядок надання земельних дільниць для організації КФХ?

Задача №2

Учасник колективно-пайової власності гр-н Туканов А. Г. звернувся до інших учасників колективно пайової власності із заявою про виділення земельної дільниці з складу земель сільськогосподарського призначення в рахунок частки в праві загальної власності на землю для організації КФХ. На зборах учасників колективно-пайової власності було вирішено звернутися в місцеву адміністрацію з тим, щоб визначити місцезнаходження земельного масиву, в межах якого Туканову А. Г. буде виділятися земельна дільниця.

Розпорядженням Розділу органу місцевого самоврядування було визначене місцеположення земельної дільниці, в межах якого буде проводитися виділ в рахунок частки в праві загальної власності на землю - поле №8 станиці Тіхорецкой. Однак, Туканов А. Г. не погодився з вибраним органом місцевого самоврядування місцеположенням земельної дільниці внаслідок не відповідного для ведіння КФХ рельєфу. Виниклий між учасниками колективно-пайової власності спор про місцеположення був дозволений Адміністрацією Тіхорецкого сільського округу, внаслідок чого Туканову А. Г. все ж була виділена земельна дільниця в рахунок частки в праві загальної власності на землю з складу земельного масиву поля №8 з. Тіхорецкой.

Чи Були порушені права Туканова А. Г. в цьому випадку?

Чи Уповноважений розділ місцевого самоврядування приймати рішення про місцеположення земельної дільниці що виділяється в рахунок земельної частки?

Який порядок виділу земельної дільниці із земель сільськогосподарського призначення в рахунок частки в праві загальної власності на землю встановлений чинним законодавством?

Хто має право розглядати виникаючі між учасниками колективно-пайової власності спори про місцеположення земельної дільниці?

Задача №3

Троє сини отримали від батька по спадщині майно селянського (фермерського) господарства в Курганінськом районі Краснодарського краю і домоволодіння з присадибною земельною дільницею в тому ж районі.

Жоден з сини не побажав вести селянське (фермерське) господарство.

Яка доля майна і земельної дільниці селянського (фермерського) господарства і домоволодіння з присадибною земельною дільницею?

Що станеться, якщо один з сини побажає вести селянське (фермерське) господарство, а два інших не відмовляться від прав на майно цього господарства?

СПИСОК ОСНОВНИХ НОРМАТИВНИХ ПРАВОВИХ АКТІВ І ЛІТЕРАТУРИ

Земельний кодекс Російської Федерації від 25 жовтня 2001 року № 136-ФЗ з изм. і доп. від 8 листопада 2007 року // СЗ РФ. 2001. №44. Ст. 4147; 2007. №46. Ст. 5553

Про оборот земель сільськогосподарського призначення: Федеральний закон від 24 липня 2002 року № 101-ФЗ з изм. і доп. від 5 лютого 2007 року // Парламентська газета.2007. 8 лютого

Про основи регулювання земельних відносин в Краснодарськом краї: Закон Краснодарського краю від 5 листопада 2002 року № 532-КЗ з изм. і доп. від 25 липня 2007 року // Інформаційний бюлетень Законодавчих Зборів Краснодарського краю. 2002. № 40. З 53; Кубанські новини. 2007. 9 серпня

Іконіцкая И. А. Земельноє право Російської Федерації.

М., 2002

Коментар до Земельного кодексу Російській Федерації. / Під. ред. А. К. Голіченкова. М., 2002

Коментар до Земельного кодексу Російській Федерації. / Під. ред. С. А. Боголюбова, С. І. Сая. СПб,, 2008

Крассов О. И. Земельноє право. Підручник. М., 2007

Сирих Е. В. Земельноє право: Підручник. М., 2006

Чубуков Г. В. Земельноє право Росії. Підручник. М., 2003

СПИСОК ДОДАТКОВИХ НОРМАТИВНИХ ПРАВОВИХ

АКТІВ І ЛІТЕРАТУРИ

Про садівничі, городницькі і дачних некомерційні об'єднання громадян: Федеральний закон від 15 квітня 1998 року №66-ФЗ з изм. і доп. від 23 листопада 2007 року // СЗ РФ. 1998. № 16. Ст. 1801; 2007. № 48. Ст. 5812

Про державне регулювання забезпечення родючості земель сільськогосподарського призначення: Федеральний закон від 16 липня 1998 року з изм. і доп. від 22 серпня 2004 року № 101-ФЗ року // СЗ РФ. 1998. №29. Ст. 3399; 2004. №35. Ст. 3607

Про селянське (фермерському) господарство: Федеральний закон від 11 червня 2003 року № 74-ФЗ з изм. і доп. від 4 грудня 2006 року // СЗ РФ. 2003. № 24. Ст. 2249; 2006. № 50. Ст. 5279

Про особисте підсобне господарство: Федеральний закон від 7 липня 2003 року № 112-ФЗ //СЗ РФ. 2003. № 28. Ст. 2881

Про переклад земель або земельних дільниць з однієї категорії в іншу: Федеральний закон від 21 грудня 2004 року № 172-ФЗ з изм. і доп. від 8 листопада 2007 року // СЗ РФ. 2004. № 52. Ст. 5276; 2007. №46. Ст. 5557

Про внесення змін в деякі законодавчі акти Російської Федерації з питання оформлення в спрощеному порядку прав громадян на окремі об'єкти нерухомого майна: Федеральний закон від 30 червня 2006 року №93-ФЗ // СЗ РФ. 2006. №27. Ст. 2882

Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації з питання оформлення в спрощеному порядку прав спадкоємців, а також інакших громадян на земельні дільниці: Федеральний закон від 23 листопада 2007 року № 268-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 48. Ст. 5812

Про затвердження Положення про порядок консервації земель з вилученням їх з обороту: Постанова Уряду РФ від 2 жовтня 2002 року № 830 // СЗ РФ. 2002. №47. Ст. 4676 Основні положення об рекультивації земель, знятті, збереженні і раціональному використанні родючого шара грунту: Затверджені Мінпріроди Росії і Роськомзема від 22 грудня 1995 року №525/67 // Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади. 1996. № 4

Про забезпечення родючості земель сільськогосподарського призначення на території Краснодарського краю: Закон Краснодарського краю від 7 червня 2004 року № 725-КЗ з изм. і доп. від 11 січня 2006 року // Інформаційний бюлетень Законодавчих Зборів Краснодарського краю. 2004. №18 (89). Частина 2. С.9; 2006. № 38 (109). Частина 1. С.168

Про наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями Краснодарського краю по розпорядженню земельними дільницями, що знаходяться в державній власності Краснодарського краю, з фонду перерозподілу земель Краснодарського краю: Закон Краснодарського краю від 10 жовтня 2006 року №1101-КЗ з изм. і доп. від 14 грудня 2006 року // Інформаційний бюлетень Законодавчих Зборів Краснодарського краю. 2006. № 46 (117). С. 82; № 48 (119) С. 83

Анісимов А. П. Правовие проблеми приватизації громадянами земельних дільниць з складу категорії земель сільськогосподарського призначення. // Юрист. 2005. № 5

Байтенова А. А., Кресникова Н. И. Комментарій до Федерального закону «Про садівничі, городницькі і дачних некомерційні об'єднання громадян» (постатейний). М., 2006

Владіміров В. Н. Комментарій до Федерального закону «Про оборот земель сільськогосподарського призначення». М., 2004

Вовків Г. А. Постатейний коментар до Федерального закону «Про оборот земель сільськогосподарського призначення». М., 2004

Ібрагимов К. X. Правової режим земель сільськогосподарського призначення. М., 2004

Мельників Н. Особенності висновку і виконання договорів оренди землі сільськогосподарського призначення по матеріалах арбітражної судової практики. // Довідкова правова система Консультант Плюс. 2005 ТЕМА №1. Походження і суть грошей: 1) Раціоналістична концепція походження грошей 2) Еволюційна:  ТЕМА №1. Походження і суть грошей: 1) Раціоналістична концепція походження грошей 2) Еволюційна концепція походження грошей 3) Металлистическая теорія грошей 4) Номиналистическая теорія грошей 5) Кількісна теорія грошей - 1 - Раціоналістична концепція походження
Тема 1.5 Проблеми організації інформаційного і правового:  Тема 1.5 Проблеми організації інформаційної і правової взаємодії органів казначейства з іншими суб'єктами бюджетного процесу: У цей час казначейство знаходиться на тій стадії розвитку, коли в основному завершене формування організаційної структури виходячи з положень нормативно-правових актів, відповідно до яких воно було створене і якими для нього були
Тема 4.1 Принципи виконання бюджету по доходах органами казначейства:  Тема 4.1 Принципи виконання бюджету по доходах органами казначейства: Загальні принципи виконання бюджету по доходах і розподілу регулюючих доходів між бюджетами різних рівнів при казначейському виконанні бюджету визначаються Бюджетним кодексом Російської Федерації. До них відносяться: перелік і зарахування
ТЕМА 11. ПРИБУТОК: Після того, як ми розібралися з винагородою за труд, яка:  ТЕМА 11. ПРИБУТОК: Після того, як ми розібралися з винагородою за труд, яку отримує власник робочої сили, нам має бути всебічно розглянути дохід, що дістається власникам капіталу. Для цього передусім доведеться з'ясувати особливості освіти
Тема 2. Предмет, система і джерела фінансового права Російської:  Тема 2. Предмет, система і джерела фінансового права Російської Федерацій: Предмет і метод фінансового права. Поняття фінансового права. Принципи фінансового права. Місце фінансового права в системі права РФ. Зіставлення і відмежовування фінансового права від інших галузей права. Система фінансового права. Частини,
Тема I. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ: Питання до обговорення: Історичні етапи розвитку економічної:  Тема I. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ: Питання до обговорення: Історичні етапи розвитку економічної теорії. Визначення предмета економічної теорії. Тими рефератів: Методи економічної теорії. [2, c.15-20]. Категорія багатства: її дослідження в економічній теорії. [8, т.1, з.
Тема 18. Правові основи державних витрат: Поняття і система державних витрат. Централізовані і:  Тема 18. Правові основи державних витрат: Поняття і система державних витрат. Централізовані і децентралізовані витрати. Способи здійснення державних витрат. Вміст фінансових правовідносин в області витрат держави. Поняття і принципи бюджетного