На головну сторінку   Всі книги

Тема 8 Представництво в суді

Підходи до суті судового представництва:

- Представительство-деятельсноть представника в суді (М. А. Вікут, В. В. Ярков)

- Представництво-правовідношення в рамках якого здійснюється діяльність судового представництва

Судове предаставительство-правовідношення, в рамках якого одне обличчя (судовий представник) здійснює процесуальні дії в межах наданих йому повноважень від імені і в інтересах іншої особи (що представляється) внаслідок чого реалізовуються належні що представляється права і виконують обов'язки. Тема №16. Ринок капіталу: Промисловий капітал - капітал, зайнятий в сфері матеріального:  Тема №16. Ринок капіталу: Промисловий капітал - капітал, зайнятий в сфері матеріального виробництва. У процесі функціонування промислового капіталу від нього відділяються позиковий і торговий капітал. Торговий капітал - це частина промислового капіталу, що відособилася, яка
Тема №74. Ринкова економіка і її основні риси.: Ринкова економіка - це система організації господарства в масштабі:  Тема №74. Ринкова економіка і її основні риси.: Ринкова економіка - це система організації господарства в масштабі держави, країни, регіону, і. т. д. т. е. це така форма організації господарства, при якій індивідуальні виробники і споживачі взаємодіють за допомогою ринку, відповідаючи на
Тема 17. РОЛЬ ДЕРЖАВИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ: № 1. Що з перерахованого нижче не є суспільним благом? а):  Тема 17. РОЛЬ ДЕРЖАВИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ: № 1. Що з перерахованого нижче не є суспільним благом? а) маяки; г) оборона країни; б) електроенергія; д) захист від повеней в масштабах в) поліція; країни. Поясніть свою відповідь. № 2. Приймається рішення про
Тема: Результати виконання бюджету і річний висновок рахунків в:  Тема: Результати виконання бюджету і річний висновок рахунків в рег. і місцевих фин. органах.: Для складання звіту відповідний фин. орган проводить підготовчу роботу: 1) Перевіряється достовірність даних балансових рахунків, 2) Перевіряються стану розрахунків по бюджетних позиках і по взаємних розрахунках між бюджетами, 3) Приймаються
Тема 6. Реформа бюджетної політики: Бюджетна політика в НИС. Цілі бюджетної політики: збільшення:  Тема 6. Реформа бюджетної політики: Бюджетна політика в НИС. Цілі бюджетної політики: збільшення доходів, стимулювання інвестицій в реальний сектор економіки. Податкові і неподаткові доходи в НИС. Податкові пільги. Структура бюджетних витрат. Реформа оподаткування:
Тема 7. Розподільно-збутова політика.: Основою маркетингу є управління рухом товару від:  Тема 7. Розподільно-збутова політика.: Основою маркетингу є управління рухом товару від виробника до споживача. Цей процес має економічний зміст: перехід товару від одного власника до іншого, перехід правий власності, обмін товару на гроші. Але при цьому
Тема 3.6 Прямі інструменти грошово-кредитної політик:  Тема 3.6 Прямі інструменти грошово-кредитної політик: Перш ніж зрозуміти, що являє собою контроль над рухом капіталу, потрібно розібрати систему обліку і статистики міжнародної торгівлі фінансовими активами. У лютому 1993 р. був: затверджена розроблена спільними зусиллями ООН, МВФ,