Головна   Всі книги

Тема 7. Розподільно-збутова політика

Основою маркетингу є управління рухом товару від виробника до споживача. Цей процес має економічний зміст: перехід товару від одного власника до іншого, перехід правий власності, обмін товару на гроші.

Але при цьому відбувається і фізичне переміщення товару від місця виробництва до місця споживання. Обидва ці процеси взаємопов'язані і втілюються в маркетинговому явищі - товародвиженії. ТЕМА 5. СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ І ЦІНОУТВОРЕННЯ: Собівартість продукції - це виражені в грошовій формі витрати:  ТЕМА 5. СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ І ЦІНОУТВОРЕННЯ: Собівартість продукції - це виражені в грошовій формі витрати виробництва на спожиті при виготовлення продукції засобу виробництва, оплату труда робітників, послуги інших підприємств, витрати по реалізації продукції, а також витрати по
Тема 6. Збутовий маркетинг: Завдання № 6.1 Ухваліть рішення про вибір каналу товародвижения по:  Тема 6. Збутовий маркетинг: Завдання № 6.1 Ухваліть рішення про вибір каналу товародвижения по критерію ефективності (затратоотдачи) (млн. крб.): канал нульового рівня: витрати, пов'язані із змістом і експлуатацією власної роздрібної торгової мережі - 150; витрати звертання
Тема 5. Ришочная економіка в процесі лібералізації:  Тема 5. Ришочная економіка в процесі лібералізації: Лібералізація в світовій економіці. Реформування економіки в розвинених країнах. МВФ і Всесвітній банк: їх роль в лібералізації економік НИС. Напряму лібералізації в НИС: дерегулирование економіки і підтримка приватного підприємництва.
Тема 18. Ринок цінних паперів: Інвестор- ця особа, що здійснює одну з наступних операцій з цінною:  Тема 18. Ринок цінних паперів: Інвестор- ця особа, що здійснює одну з наступних операцій з цінним папером: а) випуск; б) реєстрацію випуску; в) придбання; г) зберігання в депозитарії. Емісія цінного паперу- це: а) придбання її першим власником; б) випуск і реалізація на
Тема 11. РИНОК ТРУДА І ЗАРОБІТНА ПЛАТА: № 1. а) ринокщуда-ця пропозиція кваліфікованих трудових послуг:  Тема 11. РИНОК ТРУДА І ЗАРОБІТНА ПЛАТА: № 1. а) ринокщуда-ця пропозиція кваліфікованих трудових послуг великою кількістю незалежних один від одного людей; б) ринок труда визначається відсутністю якого-небудь контролю над заробітною платою; в) ринок труда - це конкуренція між
Тема №21. Ринок робочої сили: Ринок робочої сили - важлива сфера економічної і соціально-политич.:  Тема №21. Ринок робочої сили: Ринок робочої сили - важлива сфера економічної і соціально-политич. життя суспільства. На ринку труда дістає оцінку вартість раб. сили, визначаються умови її найма, в т. ч. величина зар. плати, умови труда, можливість отримання освіти,
ТЕМА З Роль грошей. Теорії грошей: Роль грошей - це: Конкретний зовнішній вияв їх суті як:  ТЕМА З Роль грошей. Теорії грошей: Роль грошей - це: Конкретний зовнішній вияв їх суті як загального еквівалента вартості. Характеристика грошей як економічної категорії. Сфера застосування грошей, визначувана функціями засобу звертання і засобу платежу. Результати