На головну сторінку   Всі книги

Тема: Результати виконання бюджету і річний висновок рахунків в рег. і місцевих фин. органах

Для складання звіту відповідний фин. орган проводить підготовчу роботу:

1) Перевіряється достовірність даних балансових рахунків,

2) Перевіряються стану розрахунків по бюджетних позиках і по взаємних розрахунках між бюджетами,

3) Приймаються заходи до завершення взаємних розрахунків до кінця року,

4) Списуються суми невияснених надходжень.

(1) а) Підлягають перевірці залишки по рахунках по обліку ден.. коштів (рахунок 01) шляхом звірки даних бухгалтерій фин. органу з даними виписок банків по цих рахунках,

б) підлягають перевірці витрати (рахунок 020) шляхом звірки даних обліку фин. органу з показниками річних звітів по виконанню кошторису ГРБА.

в) підлягають перевірці доходи бюджету (рахунок 040) шляхом звірки даних бухгалтерії фин. органу з даними податкових органів по надходженнях доходів до регіональних і місцевих бюджетів.

(2) Головбух в письмовій формі старається завершити їх. Всі помилки, виявлені внаслідок проведеної перевірки, оформляються додатковими бухгалтерськими записами в меморіальних ордерах за станом на 31 грудня.

У регіональних і місцевих фин. органах залишки на поточних рахунках РБА не закриваються в кінці року (не списуються на 011 рахунок).

Вони переходять на наступний фин. рік, але зараховуються в рахунок фінансування в наступному фин. року.

Виключення складають суми, перераховані в кінці року на рахунок «Суми за дорученнями».

Економія по кошторису (різниця між початковим планом і витратами по кошторису), який не пов'язаний з невиконанням плану, перераховується з поточного рахунку даної організації на поточний рахунок «суми за дорученням» Т. е. це додаткової фінансування.

Суми невияснених надходжень, приналежність яких так і не вдалося встановити до 31 грудня поточного фин. року зараховуються в дохід відповідного бюджету.

Спочатку 041, потім в розділ «інші неподаткові доходи».

Інші підготовчі роботи - бухгалтерія фин. органу визначає результати виконання бюджету.

Результати виконання бюджету визначаються шляхом списання в кінці року щодо 090 «Результати виконання бюджету» сум всіх касових доходів і касових витрат, зробленого в поточному фин. року.

Касові доходи включають крім доходів, врахованих протягом року по рахунку 040, ще і кошти, отриману внаслідок завершення взаємних розрахунків.

У загальну суму касових витрат, врахованих протягом року на 020 рахунку, включаються ще і кошти, передані іншими бюджетами в порядку взаєморозрахунків.

Рахунок 090 пасивний.

Д 090 - всі витрати, зроблені за рік і кошти, переданий іншим бюджетам.

До 090 - суми доходів. отриманих протягом року і засобу, отримані від інших бюджетів в порядку взаєморозрахунків. 020 (А) 090 040 (П)

¾¾¾об 1) 2) ¾¾¾

07 (передані) 07 (отримані)

¾¾¾об 3) 4) ¾¾¾

1) Д 090 До 020 на суму касових витрат, зроблених протягом фин.

року,

2) Списання доходів Д 040 До 090,

3) На суму коштів, переданих іншим бюджетам Д 090 До 07,

4) На суму коштів, отриманих з інших бюджетів Д 07 До 090.

Після цього визначаються результати виконання бюджету. На кредиті - результати виконання прибуткової частини бюджету як суми коштів, самостійно мобілізованої + суми коштів отриманих.

На Д 090 рахунки - результати виконання витратної частини.

Як правило, сальдо повинне бути кредитовим. У цьому випадку кредитове сальдо показує профицит бюджету (Д > Р). Однак це автоматично не є позитивним результатом по виконанню бюджету. Т. до. може бути досягнуто за рахунок недофинансирования (невиконання витратної частини)..

Внаслідок списання доходів і витрат на результати виконання бюджету стався річний висновок рахунків - це запис залишків на балансових рахунках на їх протилежну сторону, т. е. дебетового залишку в кредит рахунку, а кредитового - в дебет.

Т. е. рахунки 020, 040 і 07 закриваються.

Баланс на 01 січня буде мати специфічний вигляд: Актив Пасив

Ден. кошти

011

014

013 Результати виконання бюджету

090

Кредитовий залишок по 090 рахунку = сумі дебетових залишків по 011, 014 і 013.

Заключний баланс бюджетна бухгалтерія фин. органу складає двічі - до заключних оборотів і після заключних оборотів.

З початком наступного року виникла (якщо є) сума перевищення доходів над витратами залишається на рахунку фин. органу і може використовуватися або на фінансування планових витрат протягом року, або на фінансування понадпланових заходів. Але при умові прийняття рішень представницьких органів влади про виділення цих коштів.

У тих випадках, якщо ці кошти не планується використати протягом наступного року, то вони так і висять на До 090 рахунки.

У тих випадках, коли суми позитивного сальдо прямують на фінансування планових або додаткових заходів Д 090 До 040.

ОКН, передбачена в затвердженому бюджеті, також залишається на рахунку 090.

Аналітичний облік по субрахунку 090 ведеться в книзі поточних рахунків РБА і касових витрат, де для ОКН і вільних залишків бюджетних коштів відкриваються окремі особові рахунки.

Вільні залишки бюджетних коштів:

1) залишок бюджетних коштів на початок попереднього року,

2) + перевищення доходів над витратами, яке утворилося в даному поточному році,

3) економія витрат. Тема I. Система національних рахунків (СНС): Тести Що таке валовий внутрішній продукт (ВВП): а) сума всіх:  Тема I. Система національних рахунків (СНС): Тести Що таке валовий внутрішній продукт (ВВП): а) сума всіх кінцевих товарів і послуг; б) сума всіх реалізованих товарів і послуг; в) сума всіх зроблених товарів і послуг; г) сума всіх готових товарів і послуг; д) сума всіх кінцевих товарів
ТЕМА 6 Система безготівкових розрахунків: У цей час найбільш поширеною формою безготівкових:  ТЕМА 6 Система безготівкових розрахунків: У цей час найбільш поширеною формою безготівкових розрахунків в Росії є: Акредитиви. Платіжні вимоги. Платіжні доручення. Чеки. 156 засновується на наказі підприємства обслуговуючому банку про перерахування певної суми
Тема 11. Сфера послуг. Некомерційний маркетинг. Екологічний маркетинг:  Тема 11. Сфера послуг. Некомерційний маркетинг. Екологічний маркетинг: (4 ч) Сфера послуг. Некомерційна діяльність. Структура НКО. Некомерційний маркетинг: особливості планування і управління. Фандрайзінг. Волонтерская діяльність. Екологічний маркетинг. Зростання питомої ваги сфери послуг в порівнянні з
Тема 8. Сегментирование і позиціонування в соціальному маркетингу:  Тема 8. Сегментирование і позиціонування в соціальному маркетингу: (4 ч) Технології і правила сегментирования в соціальному маркетингу. Диференціювання соціально-значущих товарів і послуг. Методика і правила позиціонування в соціальному маркетингу. Завдання: прокоментуйте представлений фрагмент. Приклад сегментації
Тема 7. ЗБУТОВИЙ МАРКЕТИНГ: Зміст темиОсновние понятияПонятие товародвижения. Економічне:  Тема 7. ЗБУТОВИЙ МАРКЕТИНГ: Зміст темиОсновние понятияПонятие товародвижения. Економічне і фізичне переміщення товару. Поняття збуту товару, його типи. Функції збуту, потоки товародвижения. Відмітні характеристики збуту / продажу і збутового маркетингу. Функції
Тема 18. Ринок цінних паперів: Інвестор- ця особа, що здійснює одну з наступних операцій з цінною:  Тема 18. Ринок цінних паперів: Інвестор- ця особа, що здійснює одну з наступних операцій з цінним папером: а) випуск; б) реєстрацію випуску; в) придбання; г) зберігання в депозитарії. Емісія цінного паперу- це: а) придбання її першим власником; б) випуск і реалізація на
ТЕМА №20. Ринок позикових капіталів: 1) Поняття і характеристика ринку позикових капіталів 2) Структура і:  ТЕМА №20. Ринок позикових капіталів: 1) Поняття і характеристика ринку позикових капіталів 2) Структура і види ринку позикових капіталів 3) Поняття ринку цінних паперів і його структура 4) Види цінних паперів - 1 - В ринковому господарстві кредитні відносини є формою руху позикового