На головну сторінку   Всі книги

ТЕМА 17 Роль і межі кредиту

Роль кредиту характеризується:

Мірою його взаємодії з фінансовими і страховими відносинами.

Зацікавленістю позичальників в отриманні дешевих позик.

Результатами його застосування і методами їх досягнення.

Наявністю ресурсів у банків і платоспроможністю населення.

При переході до ринкової економіки сфера кредитних відносин:

Вужчає.

Розширяється.

Залишається незмінною.

Трансформується в фінансові відносини.

При наданні у позику грошових коштів для фінансування виробничих витрат ведучу роль грає... кредит.

Комерційний.

Державний.

Банківський.

Споживчий.

... межа кредиту передбачає встановлення граничного об'єму необхідної потреби в позикових коштах.

Якісна.

Кількісна.

Виробнича.

Споживча.

У плановій моделі економіки основну роль грав. .. кредит.

Лізинговий.

Іпотечний.

Комерційний.

Банківський.

Роль кредиту виявляється в його впливі на процеси:

Виробництва, реалізації і споживання продукції, сферу грошового обороту.

Виробництва і реалізації продукції, сферу грошового обороту.

Виробництва продукції і розподіл позикового фонду.

Виробництва і споживання товарно-грошових ресурсів.

Роль кредиту в сфері. .. полягає в тому, що з його допомогою відбувається надходження і вилучення грошей із звертання.

Страхових відносин.

Фінансових відносин.

Виробництва і споживання.

Грошового обороту.

Безперебійність процесів виробництва і реалізації продукції забезпечується застосуванням. .. кредитів.

Державного і комерційного.

Споживчого і банківського.

Комерційного і банківського.

Комерційного і споживчого.

Застосування кредиту як джерела збільшення основних фондів свідчить про роль кредиту в:

Регулюванні інфляційних процесів.

Бюджетному фінансуванні господарюючих суб'єктів.

Розширенні виробництва.

Регулюванні грошової маси в звертанні.

... кредиту - це зумовлена кругообігом грошових фондів потреба в позикових коштах.

Межа.

Функція.

Роль.

Закон.

Роль кредиту в умовах інфляції виявляється в тому, що з його допомогою регулюється:

Споживчий попит населення.

Маса грошей в звертанні.

Потреба господарюючих суб'єктів в позикових коштах.

Розмір золотого запасу країни.

Поворотність, терміновість і платность сприяють підвищенню ролі кредиту в:

Регулюванні інфляційних процесів.

Забезпеченні функціонування грошового обороту.

Розширенні виробництва.

Економічному використанні ресурсів.

Роль кредиту в забезпеченні бесперебойности процесів виробництва і реалізації продукції витікає з:

Стихійного характеру виробничої діяльності.

Нездатності господарюючих суб'єктів реалізувати зроблену продукцію.

Недостатнього бюджетного фінансування державних підприємств.

Неспівпадання поточних грошових надходжень і витрат підприємств.

Обгрунтоване визначення і дотримання меж кредиту важливе:

Тільки для банківського і комерційного кредитування.

Тільки для банківського, комерційного і державного кредитування.

Для всіх форм і видів кредитних відносин.

Тільки для сфери державного кредитування і міждержавного кредиту.

...

межа кредиту передбачає встановлення обгрунтованої потреби в кредиті з урахуванням особливостей відтворювального процесу, в якому буде використовуватися кредит.

Кількісна.

Якісна.

Гранична.

Мінімальна.

У сфері виробництва при реалізації товарів з відстрочкою платежу основну роль грає. .. кредит.

Банківський.

Комерційний.

Державний.

Іпотечний.

При прогнозуванні об'єму кредитних вкладень на. .. повинні бути враховані наступні чинники: зростання обсягу виробництва, зміна його структури, задачі оптимізації величини грошових коштів в обороті.

Мікроуровне.

Світовому кредитному ринку.

Рівні конкретного комерційного банку.

Макроуровне.

Утворення за рахунок позикових коштів підвищених запасів ресурсів свідчить про. .. наданні кредиту.

Надлишковому.

Недостатньому.

Плановому.

Рівномірному.

При переході до ринкової економіки межі кредиту:

Вужчають.

Розширяються.

Залишаються незмінними.

Встановлюються і регулюються центральним банком.

Можливості надання. .. кредиту обмежені наявністю товарів у кредиторів, які можуть їх реалізувати з відстрочкою платежу.

Банківського.

Комерційного.

Державного.

Іпотечного. Тема 3. ВЛАСНІСТЬ І ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. ЕКОНОМІЧНА:  Тема 3. ВЛАСНІСТЬ І ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА: Питання до обговорення: Поняття власність. Право власності і класифікація правових видів власності. Поняття господарський уклад. Єдність і відмінності між натуральним господарством і товарним господарством. Теми рефератів: Моделі економічних
ТЕМА 17 СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА: 17.1. Поняття і значення систематизації законодавства:  ТЕМА 17 СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА: 17.1. Поняття і значення систематизації законодавства Систематизація законодавства - це постійна форма розвитку і упорядкування діючої системи права. У відповідності зі ст. 1 Закону «Про нормативні правові акти Республіки Білорусь»
Тема № 80. Система національних рахунків і її показники.:  Тема № 80. Система національних рахунків і її показники.: Система національних рахунків, яка прийнята в світовій практиці, і перехід до якої здійснюється в економічному аналізі і статистиці Росії, дозволяє застосовувати статистичну інформацію для зіставлення і оцінки макроекономічних показників
Тема 9. Система банківського кредитування: При вивченні даної теми необхідно розібратися в базових елементах:  Тема 9. Система банківського кредитування: При вивченні даної теми необхідно розібратися в базових елементах кредитування, принципах, методах кредитування, формах позикових рахунків, необхідній документації для отримання кредиту, процедурі його отримання і погашення. Потрібно мати на увазі, що
Тема 4. Сімейне право РФ: Поняття, предмет, метод і принципи сімейного права, джерела:  Тема 4. Сімейне право РФ: Поняття, предмет, метод і принципи сімейного права, джерела сімейного права. Висновок і припинення браку, права і обов'язків чоловіків, правового режиму власності чоловіків. Права і обов'язки батьків і дітей, захист прав дитини.
Тема 7. ЗБУТОВИЙ МАРКЕТИНГ: Зміст темиОсновние понятияПонятие товародвижения. Економічне:  Тема 7. ЗБУТОВИЙ МАРКЕТИНГ: Зміст темиОсновние понятияПонятие товародвижения. Економічне і фізичне переміщення товару. Поняття збуту товару, його типи. Функції збуту, потоки товародвижения. Відмітні характеристики збуту / продажу і збутового маркетингу. Функції
Тема 18. Ринок цінних паперів: Завдання. Для обіговій на фондовому ринку фінансових інструментів:  Тема 18. Ринок цінних паперів: Завдання. Для обіговій на фондовому ринку фінансових інструментів визначите: Варіант 1. Ринкову вартість і курс акції, якщо номінальна ціна 100 крб. Дивіденд- 60%. Позиковий відсоток- 35%. Відповідь: Курс акції 60%/35%?100=171,43%; ринкова вартість