На головну сторінку   Всі книги

Тема №21. Ринок робочої сили

Ринок робочої сили - важлива сфера економічної і соціально-политич. життя суспільства. На ринку труда дістає оцінку вартість раб. сили, визначаються умови її найма, в т. ч. величина зар. плати, умови труда, можливість отримання освіти, проф. зростання, гарантії зайнятості.

Ринок труда відображає основні тенденції в динаміці зайнятості, її основних структурах (галузевої, проф., демографич.), т. е. в суспільному розподілі праці, мобільність раб. сили, масштаби і динаміку безробіття.

Ринок робочої сили, підкоряючись загалом законам попиту і пропозиції, має ряд відмінностей від інш. товарн. ринків. Регуляторами тут явл. чинники не тільки макро- і микроекономики, але і соціальні і соц.-психологічні.

На динаміку ринку труда діє ряд чинників:

1. Демографічний (рівень рождаем-ти, темпи зростання числен-ти трудоспособн. населення);

2. Міра економ. активність разл. демографич. і етнич. груп трудоспособн. населення (напр., швидке залучення жінок до складу раб. сили);

3. Процеси имиграції;

4. Стан економ. конъюктури, фаза економ. циклу;

5. Научно-техніч. прогрес.

Особливості російського ринку труда: - ця наявність администр., правових і економич. обмежень, всього ще препятств. свободн. продажу раб. сили, на вигідних умовах для працівників. Це і наявність прописки. Ринок несбалансирован, існують трудоизбиточн. регіони (південь РФ, Сівба. Кавказ), і р-ни испитив. недостачу раб. сили (цент і північ РФ, Дальн. Схід).

Російський ринок труда потребує дійової системи регулир-ния, і дещо в цієї обл. вже зроблено: ухвалений Закон про зайнятість, створюються біржі праці, почалася регистац. безраб-них, програми, направлений. на підготовку і переподгот. кадрів. Тема 4. Соціальна компетентність і відповідальність. Соціальне:  Тема 4. Соціальна компетентність і відповідальність. Соціальне партнерство. Соціальна звітність: (4 ч) Соціальна компетентність. Корпоративна соціальна відповідальність: програми і методи діяльності. Інструментарій соціальної компетентності і соціального партнерства. Соціальні стандарти бізнесу. Література: Соціальний портрет бізнесу.
ТЕМА 3. ВЛАСНІСТЬ, ЇЇ СУТЬ І ФОРМИ: Власність як категорія економічної теорииозначает відношення:  ТЕМА 3. ВЛАСНІСТЬ, ЇЇ СУТЬ І ФОРМИ: Власність як категорія економічної теорииозначает відношення людей з приводу привласнення благ. Наприклад, твердження «ця річ - моя» показує відносини між мною і іншими людьми з приводу привласнення даної речі. Особливий вплив на
з 4. Тема «славної революції» і Білля про права в сучасній:  з 4. Тема «славної революції» і Білля про права в сучасній російській историко-правовій науці: Однак найгрубіші помилки допускаються при розгляді англійського Білля про права не тільки в іноземній, але і в нашій историко-правовій літературі. Так, в підручнику В. Г. Графського «Загальна історія держави і права» про цей документ говориться
Тема № 80. Система національних рахунків і її показники.:  Тема № 80. Система національних рахунків і її показники.: Система національних рахунків, яка прийнята в світовій практиці, і перехід до якої здійснюється в економічному аналізі і статистиці Росії, дозволяє застосовувати статистичну інформацію для зіставлення і оцінки макроекономічних показників
Тема 11. Сфера послуг. Некомерційний маркетинг. Екологічний:  Тема 11. Сфера послуг. Некомерційний маркетинг. Екологічний маркетинг: (4 ч) Маркетингові технології в некомерційній сфері і сфері послуг. Фандрайзінг. Фонд «Центр Соціального Розвитку і Інформації». Екологічний маркетинг. Література: Андрія, С. Н. Маркетінг некомерційних суб'єктів / С. Н. Андреєв; Ізд. «Финпресс»,
Тема 8. Сегментирование і позиціонування в соціальному маркетингу:  Тема 8. Сегментирование і позиціонування в соціальному маркетингу: (4 ч) Правила сегментирования ринку в соціальному маркетингу. Етапи, способи, методика. Ознаки сегмента. Диференціювання соціально-значущих товарів і послуг. Методика і правила позиціонування. Позиціонування НКО. Сегментирование - ділення ринку
Тема 13. РИНОК ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ І ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА:  Тема 13. РИНОК ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ І ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА: № 1. У чому складається відмінність понять земельної ренти в сільському господарстві і квазиренти, що отримується якою-небудь фірмою в промисловості? № 2.1) П овишение ставок заробітної плати веде до розширення пропозиції труда. Підвищення земельної ренти (ендной