На головну сторінку   Всі книги

Тема 18. Соціальне программированиеи психотехнології в маркетингу

(4 ч)

Соціальне програмування поведінки і подій. Соціальна реклама і брендинг як технології соціального маркетингу.

Використання психотехнологий в соціальній сфері.

Стан споживчого попиту може змінюватися під впливом маркетингових комунікацій.

Цілеспрямованими заходами негативний попит міняється на позитивний (конверсійний маркетинг), при відсутності попиту його стимулюють (стимулюючий маркетинг), що знижується - відновлюють (ремаркетинг), коливний - стабілізують (синхромаркетинг), оптимальний - фіксують на заданому рівні (підтримуючий маркетинг), надмірний - знижують (демаркетинг). Задачі управління попитом вирішуються рекламно- інформаційними діями. Такий процес свідчить про рух маркетингу до таргетингу (від «target» - мішень). Таргетинг - це перехід до уз-коцелевим комунікаційних програм, що передбачають можливість оперативного реагування на сигнали ринкової середи при реалізації збутових задач. [Рожков І. Я., Кисмерешкин В. Г., з. 21]. Укрупнення рекламно-інформаційних конгломератів.

Основні поняття: «соціальні технології» і «маркетингові соціальні технології». Критерії оцінки ефективності маркетингових технологій. Інформаційні і PR-технології. Методики маркетингу: матриця Ансоффа, сегментирование ринку, аналіз життєвого циклу товарів, портфельний менеджмент (матриця BC і матриця керуючих політик, маркетингові дослідження). Рекламні технології. Соціальна реклама. Дизайн, мода, брен- динг як маркетингові технології. Перспективи маркетингу XXI в.

Використання психотехнологий в соціальній сфері. Нейро- лінгвістичне програмування. Емпауермент. Трансперсональние техніки, синкретотехнології.

Соціальне програмування поведінки і подій.

Аналіз статті Scott MacStravic «Управління попитом в CRM», Інформаційний портал CRM.com.ru (См. www.crm-systems.ru):

«... коротка розшифровка поняття CRM - «управління клієнтами» (Customer

Relationship Management»), наголос часто робиться саме на управління попитом клієнта (звичайно споживача). маркетингу частоти (frequency marketing)...

Недавно фірми стали вкладати великі кошти в зміну форми попиту на певні послуги. стали активно використати call-центри для придбання інформації про клієнтів, здійснення купівель і обслуговування клієнтів після здійснення операції. А з появою онлайнових комунікацій, фірми ввели онлайновое самообслуговування або самообслуговування по телефону, що привело до ще більшої економії коштів...

... Існує усього декілька основних підходів до істинного управління попитом.

Де-маркетинг існуючого попиту:

зміна характеру товарів/послуги; ускладнення доступу до товарів/послуги, які не вітаються суспільством або фірмою, шляхом збільшення їх ціни, зниження привабливості, зміни властивостей, а також роблячи їх використання незаконним;

переконання споживачів у шкоді, небезпеці, негативних наслідках використання товарів/послуги, що користується небажаним попитом (шляхом зміни процедури просування товарів/послуги на ринок).

Маркетинг нового попиту:

поліпшення характеру товарів/послуги шляхом збільшення їх привабливості, доступності, зниження ціни;

переконання споживачів в тому, що нові товари/послуга (форма попиту) принесуть більше вигоди, обійдуться дешевше, будуть більш прості у використанні». Тема 15. Суть банків: Завдання. На основі показників, приведених нижче (в крб.):  Тема 15. Суть банків: Завдання. На основі показників, приведених нижче (в крб.) побудуйте баланс банку і розрахуйте: Статутний фонд- 2 227 305 Прибуток- 8 154 894 Каса- 2 695 503 Рахунку в банках-кореспондентах (актив) -8625924 Засобу в фонді регулювання в ЦБ
Тема: Суб'єкти системи профілактики правопорушень, бездоглядність і:  Тема: Суб'єкти системи профілактики правопорушень, бездоглядність і безпритульність неповнолітніх в Росії спеціальної компетенції: органи прокуратури РФ і органи внутрішніх справ: 1. Комісія з справ неповнолітніх і захисту їх прав як суб'єкт ювенальной системи Росії. 2. Органи прокуратури Російської Федерації як суб'єкти ювенальной системи Росії. 3. Органи внутрішніх справ Російської Федерації як суб'єкт ювенальной
Тема 5. Суб'єкти виборчого процесу: План заняття 1. Суб'єкти виборчого права: поняття і:  Тема 5. Суб'єкти виборчого процесу: План заняття 1. Суб'єкти виборчого права: поняття і класифікація. Виборча правосуб'єктність. 2. Особливості правового положення громадян (виборців) як суб'єктів виборчого права. 3. Правовий статус кандидата. Різновиди статусу
Тема 9. Стратегії маркетингу ідей, інтересів, організацій і:  Тема 9. Стратегії маркетингу ідей, інтересів, організацій і територій. Маркетинг подій: (4 ч)1. Стратегія маркетингу ідей, інтересів, організацій, територій, особистостей. Конкурси соціально-маркетингових кампаній «Індекс бренда». Маркетинг подій. Література: Прингл, Х. Томпсон, М. Енергия торгової марки / Пер. з англ. під ред. І. В.
Тема 4. СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ: Зміст темиПонятие стратегічного маркетингаСтратегический:  Тема 4. СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ: Зміст темиПонятие стратегічного маркетингаСтратегический маркетинг як основа планування. Поняття стратегічного і операційного маркетингу. Схема взаємодії стратегічного і опреационного маркетингу. Цілі і задачі стратегічного
ТЕМА 2.3. ПОЗИКОВИЙ ВІДСОТОК І ЙОГО ФОРМУВАННЯ: Поняття позикового відсотка, ринкове формування позикового відсотка і:  ТЕМА 2.3. ПОЗИКОВИЙ ВІДСОТОК І ЙОГО ФОРМУВАННЯ: Поняття позикового відсотка, ринкове формування позикового відсотка і його застосування як регулятор виробництва. Роль позикового відсотка в економіці країни. Основи формування рівня позикового відсотка. Межі позикового відсотка і джерела
Тема №29. Попит і пропозиція в ринковій економіці:  Тема №29. Попит і пропозиція в ринковій економіці: Ринковий механізм-механізм механізм формування і розподілу ресурсів, механізм взаємодії продавців і покупців товарів з приводу встановлення цін і якості, обсягу виробництва. Ринкова рівновага - це коли плани покупців (попит)