На головну сторінку   Всі книги

ТЕМА 2.3. ПОЗИКОВИЙ ВІДСОТОК І ЙОГО ФОРМУВАННЯ

Поняття позикового відсотка, ринкове формування позикового відсотка і його застосування як регулятор виробництва. Роль позикового відсотка в економіці країни.

Основи формування рівня позикового відсотка.

Межі позикового відсотка і джерела його сплати.

Класифікація позикового відсотка і його форми в залежності від вигляду кредиту, кредитної установи і інвестицій, термінів кредитування і видів банківських операцій. Розкриття механізму використання позик - ного відсотка для всіх його форм.

Банківський відсоток як одна з найбільш розвинених форм позикового відсотка. Рівень банківського відсотка і чинники його формування по пасивних і активних операціях банку. Верхня і нижня межі відсотка за кредит. Визначення норми відсотка по кредитній операції, виходячи з базової процентної ставки і надбавки за ризик. Розрахунок процентної маржі.

Контрольні питання:

Що таке позиковий відсоток і яка його економічна природа.

Що є основою формування рівня позикового відсотка.

Які функції позикового відсотка і його роль в ринковій економіці.

Які чинники впливають на величину позикового відсотка.

Чому банківський відсоток є однією з головних форм позикового відсотка.

Як визначається нижня і верхня межа банківського відсотка.

Література:

8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,23,31,32,34,46,50,52,53 Тема 3.1. Теоретичні основи грошово-кредитної політики: основи:  Тема 3.1. Теоретичні основи грошово-кредитної політики: основи діяльності центральних банків: Треба відмітити, що грошово-кредитна політика є невід'ємною і важливою частиною державного регулювання економіки і державної економічної політики. Здійснюють її державні органи в особі незалежного центрального банку.
Тема 1. Суть і зміст фінансового менеджменту:  Тема 1. Суть і зміст фінансового менеджменту: Фінансовий менеджмент являє собою управління фінансами, тобто діяльність, пов'язану з формуванням і використанням грошових коштів. Управління своїми фінансами здійснюють державні органи різного рівня, підприємства
Тема 45. Суть і роль макроекономічного регулювання:  Тема 45. Суть і роль макроекономічного регулювання: У центрі уваги макроекономіки - розробка таких проблем, як організація економічного регулювання. За допомогою економічних методів можна: 1. притормозить і стабілізувати інфляцію; 2. прискорити просування до нової якості економічного
Тема: Суть, функції і види грошей: Основні теорії походження грошей Раціоналістична теорія -:  Тема: Суть, функції і види грошей: Основні теорії походження грошей Раціоналістична теорія - гроші з'явилися внаслідок змови людей, що переконалися в тому, що для просування вартості в міновому обороті необхідні спеціальні інструменти. Еволюційна теорія - гроші
ТЕМА 1. Суть і функції грошей, їх роль в економіці:  ТЕМА 1. Суть і функції грошей, їх роль в економіці: Вивчивши тему 1, студент повинен знати: а) суть, функції і види грошей; б) основні положення грошових теорій; в) структуру грошової маси; г) закономірності розвитку грошового обігу; уміти: а) давати повні і чіткі визначення основних
Тема 12. Суть банків і банківської системи: При вивченні даної теми, потрібно звернути увагу на особливості:  Тема 12. Суть банків і банківської системи: При вивченні даної теми, потрібно звернути увагу на особливості становлення і розвитку банків і банківської системи. Банки функціонували вже в древніх державах, в середньовічній Європі, на території Древнього Сходу, в Древній Русі.
Тема 9. Структурування території проведення виборів. Облік:  Тема 9. Структурування території проведення виборів. Облік виборців: План заняття 1. Поняття, призначення і порядок формування виборчих округів. Види округів. 2. Виборча дільниця: поняття і порядок формування. 3. Реєстрація (облік) виборців. Порядок складання і ведіння списків виборців. 4.