На головну сторінку   Всі книги

Тема 17. Страхування

Завдання. Розрахуйте суму страхового відшкодування:

Варіант 1. За системою пропорційної відповідальності. Вартісна оцінка об'єкта страхування- 2,35 млн крб., а страхова сума- 1,40 млн крб., збиток страхувальника внаслідок пошкодження об'єкта- 1,75 млн крб.

Відповідь: Страхове відшкодування (1,4?1,75)/2,35=1,05 млн крб.

Варіант 2. За системою першого ризику, якщо автомобіль застрахований за системою першого ризику на суму 94 тис крб. Вартість автомобіля- 115,5 тис крб. Збиток страхувальника в зв'язку з аварією автомобіля становитиме 43,3 тис крб.

Відповідь: 43,3.

Варіант 3. За системою граничної відповідальності, якщо пшениця застрахована за системою граничної відповідальності, виходячи з середньої за п'ять років врожайності 18 ц з 1 га. На умовах виплати страхового відшкодування в розмірі 70% заподіяного збитку за недоотримання урожаю. Площа посіву 600 га. Фактична врожайність пшениці становила 16,5 ц з 1 га. Закупівельна ціна пшениці- 84 тис. крб. за 1 ц. Визначте збиток страхувальника.

Відповідь: Сума збитку (18-16,5)?600?84=75600 тис. руб, сума відшкодування 75600?0,7=52920.

Варіант 4. Господарюючого суб'єкта, що застрахував майно терміном на 1 рік з відповідальністю за крадіжку зі зломом на суму 500млн крб. Ставка страхового тарифу- 0,3% страхової суми. За договором страхування передбачена безумовна франшиза в розмірі 0,5 млн руб, при якій надається знижка до тарифу 4%. Фактичний збиток страхувальника становив 13,7 млн крб. Який розмір страхового платежу.

Відповідь: Сума відшкодування 13,7-0,5=13,2 млн крб., платіж 500?0,003?0,96=1,44 млн крб.

Варіант 5. Господарюючого суб'єкта, що застрахував майно терміном на 1 рік з відповідальністю за крадіжку на суму 200 млн крб. Ставка страхового тарифу- 0,3% страхової суми. За договором страхування передбачена умовна франшиза «вільно від 4%». Знижка до тарифу- 2,0%. Фактичний збиток страхувальника становив 13,5 млн крб. Який розмір страхового платежу.

Відповідь: Платіж 200?0,003?0,98=0,59 млн крб.; франшиза 200?0,04=8 млн крб.; відшкодування 13,5 млн крб.

Варіант 6. Господарюючого суб'єкта, що застрахував майно терміном на 1 рік з відповідальністю за крадіжку на суму 400 млн крб. Ставка страхового тарифу- 0,3% страхової суми. За договором страхування передбачена умовна франшиза «вільно від 1%».

Знижка до тарифу- 2,0%. Фактичний збиток страхувальника становив 3,5 млн крб. Який розмір страхового платежу.

Відповідь: Платіж 400?0,003?0,98=1,18 млн крб.; франшиза 400?0,01=4 млн крб.;

Фактичний збиток менше франшизи, тому страхове відшкодування не виплачується.

Варіант 7. При страхуванні обладнання за системою пропорційної відповідальності виходячи з наступних даних:

Повна відбудовна вартість обладнання становить 63325 крб.

Знос на момент укладення договору- 25%.

Страхування «в частині»- 75%.

Матеріальний збиток внаслідок аварії- 39256 крб.

Розмір безумовної франшизи до збитку- 4,5.

Відповідь: Страхування «в частині»- в меншому розмірі (90%, 40% або в 3-й частині, 2-й частині оцінки); повна відбудовна вартість фондів рівна 63325-63325?25%=47493,75 крб.;

страхова сума 47493,75?75%=35620,31 крб.,

страхове відшкодування 39256?35620,31/47493,75=29442;

відшкодування з урахуванням франшизи 29442-39256?4,5%=27675,5.

Варіант 8. За системою пропорційної відповідальності і системі першого ризику, якщо дійсна вартість застрахованого майна становить 25 263 крб., страхування проводиться «в частині»- 80%. Внаслідок страхового випадку встановлений розмір збитку 19316руб. У договорі передбачена безумовна франшиза- 6% до страхової оцінки.

Відповідь: 25263?80%=20210,4;

відшкодування 19316?20210,4/25263=15452,8;

з франшизою 15452,8-20210,4?0,06=14240,176.

Варіант 9. При страхуванні майна за системою пропорційної відповідальності і системі першого ризику на основі наступних даних:

страхова оцінка автомобіля становила 65,3 тис. крб.; страхова сума- 32,5 тис. крб.; матеріальний збиток внаслідок аварії- 39,2 тис. крб.

Який розмір другого ризику?

Варіант 10. Яку отримає господарство, з розрахунку на 1 га. Дані для розрахунку: нормативна вартість урожаю в порівнянних цінах рівна 320 тис. крб. з 1 га. Фактична вартість урожаю з 1 га- 290 тис. крб. Визначте збиток фермерського господарства від недоотримання урожаю. Фермерське господарство застрахувало свій майбутній урожай за системою граничної відповідальності. Збиток відшкодовується в розмірі 70%. Тема 1.3. Теорії грошей: У залежності від оцінки ролі грошей і грошової системи в розвитку:  Тема 1.3. Теорії грошей: У залежності від оцінки ролі грошей і грошової системи в розвитку економіки існують різні теорії грошей. Еволюція теорій грошей визначається економічними і політичними умовами розвитку, але всі ці теорії направлені на розробку
Тема 12. Теоретичні основи регіональної економіки.:  Тема 12. Теоретичні основи регіональної економіки.: Поняття регіональної економіки. Мирохозяйственний, геополітичний і територіально-відтворювальний підходи до аналізу регіону. Регіон як початкове поняття теорії регіонального відтворювання. Цілі і функції регіональної економіки. Класифікації
Тема 10. Зв'язки з громадськістю, як важливий инструменткризисного:  Тема 10. Зв'язки з громадськістю, як важливий инструменткризисного управління.: Для управління кризовими ситуаціями найбільш корисним вважається спілкування. Люди готові вірити поганим новинам тому, що вони підсвідомо саме таких новин бояться. Це - симптом стресів і конфлікту в організації. Не можна замовчувати
Тема 45. Суть і роль макроекономічного регулювання:  Тема 45. Суть і роль макроекономічного регулювання: У центрі уваги макроекономіки - розробка таких проблем, як організація економічного регулювання. За допомогою економічних методів можна: 1. притормозить і стабілізувати інфляцію; 2. прискорити просування до нової якості економічного
Тема 1. Суть, функції і види грошей: Суть і функції грошей. Передумови виникнення, походження і:  Тема 1. Суть, функції і види грошей: Суть і функції грошей. Передумови виникнення, походження і історія розвитку грошей. Роль грошей в ринковій економіці. Види грошей. Кредитний характер сучасної грошової емісії. Готівка і безготівкові гроші. Кредитні гроші і їх види.
Тема 4. Суть і функції фінансів: Завдання. Використовуючи модель потоку доходів і витрат з курсу:  Тема 4. Суть і функції фінансів: Завдання. Використовуючи модель потоку доходів і витрат з курсу Мікроекономіка, поясніть: При відповідях знайдіть аналогії в російській історії і сьогоднішній практиці. Варіант 1. Дайте роз'яснення, чому гроші в цій моделі переміщаються в одному
Тема: Суб'єкти системи профілактики правопорушень, бездоглядність і:  Тема: Суб'єкти системи профілактики правопорушень, бездоглядність і безпритульність неповнолітніх в Росії спеціальної компетенції: органи прокуратури РФ і органи внутрішніх справ: 1. Комісія з справ неповнолітніх і захисту їх прав як суб'єкт ювенальной системи Росії. 2. Органи прокуратури Російської Федерації як суб'єкти ювенальной системи Росії. 3. Органи внутрішніх справ Російської Федерації як суб'єкт ювенальной