На головну сторінку   Всі книги

Тема 15. Суть банків

Завдання. На основі показників, приведених нижче (в крб.) побудуйте баланс банку і розрахуйте:

Статутний фонд- 2 227 305

Прибуток- 8 154 894

Каса- 2 695 503

Рахунку в банках-кореспондентах (актив) -8625924

Засобу в фонді регулювання в ЦБ Росії- 7 681 650

Кредити видані- 59908900

Кошти на рахунках банків-кореспондентів (пасив) -1523683

Інші пасиви- 7 855 415

Інші фонди- 4 575 298

Внески і депозити- 6 293 671

Іноземна валюта і розрахунки по іноземних операціях (пасив) -2991709

Придбання цінних паперів- 1262603

Інші активи- 14 649 731

Іноземна валюта і розрахунки по іноземних операціях (актив) -3691699

Будівлі і основні кошти- 768121

Участь в спільній діяльності- 110 458

Кредити отримані- 30 013 078

Залишки на розрахункових, поточних і інших рахунках- 35 759 536

Варіант 1. Питома вага власного капіталу банку в балансі; наскільки надійний цей банк, чи зможе він покрити свої зобов'язання?

Варіант 2. Рентабельність капіталу банку.

Варіант 3. Рентабельність власного капіталу банку.

Варіант 4. Рентабельність зобов'язань банку.

Варіант 5. Рентабельність активів, що приносять дохід; який рівень відвернення активів на неприбуткові вкладення.

Варіант 6. Питома вага найбільш ризикових активів.

Варіант 7. Коефіцієнт ліквідності; наскільки банк залежить від операцій з державними цінними паперами.

Варіант 8. Питома вага витрат на основні операції.

Варіант 9. Питома вага витрат по неспецифічних операціях.

Варіант 10. Питома вага активів, що приносять дохід. Дайте пропозиції по поліпшенню роботи банку.

Завдання. Для реалізації інвестиційного проекту підприємцю потрібно кошти в розмірі 100 млн крб. Банк готів надати позику по номінальній процентній ставці, рівну 16%. Розрахуйте:

Варіант 1. Ефективну річну ставку, якщо позика взята на один рік на умовах регулярного відсотка з щомісячними платежами.

Варіант 2. Ефективну річну ставку, якщо позика взята на один рік на умовах дисконтного відсотка з щомісячними платежами.

Варіант 3. Ефективну річну ставку, якщо позика взята на один рік на умовах доданого відсотка з щомісячними платежами.

Варіант 4. Суму, яку необхідно отримати підприємцю в банку, якщо договором передбачається схема дисконтного відсотка.

Варіант 5. Ефективну річну ставку, якщо позика взята на півроку, на умовах регулярного відсотка з щомісячними платежами.

Варіант 6. Ефективну річну ставку, якщо позика взята на півроку, на умовах дисконтного відсотка з щомісячними платежами.

Варіант 7. Ефективну річну ставку, якщо позика взята на півроку, на умовах доданого відсотка з щомісячними платежами.

Варіант 8. Ефективну річну ставку, якщо позика взята на один рік на умовах регулярного відсотка з ежеквартальними платежами.

Варіант 9. Ефективну річну ставку, якщо позика взята на один рік на умовах дисконтного відсотка з ежеквартальними платежами.

Варіант 10. Ефективну річну ставку, якщо позика взята на один рік на умовах доданого відсотка з ежеквартальними платежами. Тематичний план курсу: «Економічна теорія» №№ п. п. Найменування теми Кількість годин:  Тематичний план курсу: «Економічна теорія» №№ п. п. Найменування теми Кількість часів Всього В тому числі Лекції Семінари Самост. роботи 1 2 3 4 5 6 1 Введення в економічну теорію 2 Загальні основи соціально-економічного розвитку 3 Загальні основи товарного виробництва
Тематичний план по дисципліні «Теоретичні основи фінансового:  Тематичний план по дисципліні «Теоретичні основи фінансового менеджменту» для студентів 4 курсу економічного факультету по спеціальності 080105 «Фінанси і кредит»: Тема лекції семин. (практич.) заняття самост. робота очн. з/ф очн. з/ф очн. 1. Зміст фінансового менедж- мента і його місце в системі управле ния організацією 6 2 6 2 11 2. Еволюція фінансового менедж мента за рубежем і в
ТЕМАТИЧНІ ЗАХОДИ: Цілі: 1. Підвищення довір'я виборців до інституту виборів. 2.:  ТЕМАТИЧНІ ЗАХОДИ: Цілі: 1. Підвищення довір'я виборців до інституту виборів. 2. Придбання знань в області виборчого права. 3. Формування активної цивільної позиції; готовності і здібності брати участь в суспільно-політичному житті. 4. Розвиток
ТЕМА 2. ТЕОРІЯ ЗАПАСІВ: Задача 2.1. Базова модель управління запасами Параметри базової:  ТЕМА 2. ТЕОРІЯ ЗАПАСІВ: Задача 2.1. Базова модель управління запасами Параметри базової моделі (результати розрахунків): Показник Варіанти 1 2 3 4 5 6 Оптимальна партія замовлення, шт 1504 878 469 926 897 921 Період замовлення в роках 0,1108 0,0608 0,1421 0,0810 0,0892 0,0652 в
Тема 9. ТЕОРІЯ ФІРМИ І ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ БІЗНЕСУ:  Тема 9. ТЕОРІЯ ФІРМИ І ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ БІЗНЕСУ: № 1. Р. Коуздаєт наступне визначення фірми: «Фірма. .. є система відносин, виникаючих, коли напрям ресурсів починає залежати від підприємця».' Це відбувається по наступних причинах: а) ієрархія завжди ефективніше за ринок; б)
Тема 3.1. Теоретичні основи грошово-кредитної політики: основи:  Тема 3.1. Теоретичні основи грошово-кредитної політики: основи діяльності центральних банків: Треба відмітити, що грошово-кредитна політика є невід'ємною і важливою частиною державного регулювання економіки і державної економічної політики. Здійснюють її державні органи в особі незалежного центрального банку.
Тема 1. Суть і походження грошей: Завдання. З урахуванням ефекту мультиплікації визначите: Варіант 1.:  Тема 1. Суть і походження грошей: Завдання. З урахуванням ефекту мультиплікації визначите: Варіант 1. Визначте, скільки всього грошей виявиться в банківській системі, якщо фірма отримала позику в банку на суму 1,5 млн крб. Потім в цей же банк іншою фірмою був зроблений внесок на суму