На головну сторінку   Всі книги

Тема 4. Суть і функції фінансів

Завдання. Використовуючи модель потоку доходів і витрат з курсу "Мікроекономіка", поясніть:

При відповідях знайдіть аналогії в російській історії і сьогоднішній практиці.

Варіант 1. Дайте роз'яснення, чому гроші в цій моделі переміщаються в одному напрямі, а чинники виробництва, товари і послуги- в протилежному.

Варіант 2. Дайте роз'яснення, що в моделі є фінансовими потоками, і у яких суб'єктів формуються при цьому фінансові резерви.

Варіант 3. Спираючись на модель потоку доходів і витрат, розкрийте значення твердження: "Витрати одних суб'єктів- це доходи інших суб'єктів".

Варіант 4. Спираючись на модель потоку доходів і витрат, визначте суб'єкти, чиї витрати являють собою доходи інших суб'єктів. Доведіть, що в будь-якому випадку витрати рівні доходам.

Варіант 5. Дайте роз'яснення, що означає "кризу неплатежів" для функціонування даної моделі? Що конкретно сталося?

Варіант 6. Як позначилася б наступна подія в фінансовій сфері на рівні цін на товарному ринку в рамках моделі потік доходів і витрат- «мільйони людей відмовили б в довір'ї банкам і вирішили зберігати свої гроші будинку»?

Варіант 7. Як позначилася б наступна подія в фінансовій сфері на рівні цін на товарному ринку в рамках моделі потік доходів і витрат- «уряд вирішив збільшити оборонні витрати на 10%»?

Варіант 8. Як позначилася б наступна подія в фінансовій сфері на рівні цін на товарному ринку в рамках моделі потік доходів і витрат- «уряд вирішив скоротити оборонні витрати на 10%»?

Варіант 9. Як позначилася б наступна подія в фінансовій сфері на рівні цін на товарному ринку в рамках моделі потік доходів і витрат- «в спекулятивних цілях магазини збільшили свої фінансові кошти»?

Варіант 10. Дайте роз'яснення, яку роль в моделі виконують фінансові резерви, і у яких суб'єктів вони формуються? Визначте і сформулюйте основні чинники зовнішньої середи і економічні інструменти регулювання, необхідні для функціонування даної моделі. Тематика курсових робіт (зразкова): Ідентифікація операційних ризиків комерційних банків. Ідентифікація:  Тематика курсових робіт (зразкова): Ідентифікація операційних ризиків комерційних банків. Ідентифікація кредитного ризику підприємства. Розробка підходів до обліку неоднорідності портфеля ризику. Побудова плану управління ризиками проектної деятельностиИдентификация ризиків в
ТЕМАТИЧНИЙ ЗАХІД «БАТЬКІВЩИНА МОЯ, МОЯ РОСІЯ» ДЛЯ УЧНІВ:  ТЕМАТИЧНИЙ ЗАХІД «БАТЬКІВЩИНА МОЯ, МОЯ РОСІЯ» ДЛЯ УЧНІВ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ: Матеріали надані Виборчою комісією Пензенської області Автор Е. Пахомова Діти зазделегідь діляться на дві команди. До заходу кожна команда готує по одній презентації (1-я команда - про Росію, 2-я команда - про рідне місто (селі).
Тематичний план курсу: «Економічна теорія» №№ п. п. Найменування теми Кількість годин:  Тематичний план курсу: «Економічна теорія» №№ п. п. Найменування теми Кількість часів Всього В тому числі Лекції Семінари Самост. роботи 1 2 3 4 5 6 1 Введення в економічну теорію 2 Загальні основи соціально-економічного розвитку 3 Загальні основи товарного виробництва
2. ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ: Тематичний план для студентів 4 курсу очної форми навчання:  2. ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ: Тематичний план для студентів 4 курсу очної форми навчання Інституту правоведенияи 4 курсу Інституту прокуратури № п/п Найменування тим і розділів Усього (годин) Аудіторние заняття (година.), в тому числі Самостоят. робота лекції семінари Тема 1.
ТЕМА 2. ТЕОРІЯ ЗАПАСІВ: Задача 2.1. Базова модель управління запасами Параметри базової:  ТЕМА 2. ТЕОРІЯ ЗАПАСІВ: Задача 2.1. Базова модель управління запасами Параметри базової моделі (результати розрахунків): Показник Варіанти 1 2 3 4 5 6 Оптимальна партія замовлення, шт 1504 878 469 926 897 921 Період замовлення в роках 0,1108 0,0608 0,1421 0,0810 0,0892 0,0652 в
Тема 5. ТЕОРІЇ ТРУДОВОЇ ВАРТОСТІ І ГРАНИЧНОЇ КОРИСНОСТІ:  Тема 5. ТЕОРІЇ ТРУДОВОЇ ВАРТОСТІ І ГРАНИЧНОЇ КОРИСНОСТІ: Питання до обговорення: Основні положення трудової теорії вартості. Взаємозв'язок граничної корисності і вартості товару. Теми рефератів: 1. Оцінка корисності товару: кардиналистский і ординалистский підходи. [1, з. 75-77]. 2. Ефект доходу і ефект
Тема 1. Суть і зміст фінансового менеджменту:  Тема 1. Суть і зміст фінансового менеджменту: Фінансовий менеджмент являє собою управління фінансами, тобто діяльність, пов'язану з формуванням і використанням грошових коштів. Управління своїми фінансами здійснюють державні органи різного рівня, підприємства