На головну сторінку   Всі книги

ТЕМА 2. ТЕОРІЯ ЗАПАСІВ

Задача 2.1. Базова модель управління запасами

Параметри базової моделі (результати розрахунків): Показник Варіанти

1 2 3 4 5 6

Оптимальна партія замовлення, шт 1504 878 469 926 897 921

Період замовлення в роках 0,1108 0,0608 0,1421 0,0810 0,0892 0,0652

в днях 40,4 22,2 51,9 29,6 32,6 23,8

Кількість постачання 9,0 16,5 7,0 12,3 11,2 15,3

Точка замовлення, шт 223 198 63 125 165 271

Середній рівень запасів, шт 752 439 235 463 448 460

Загальні витрати, руб/рік

- доставка 5550 9613 1069 3777 1188 2578

- зберігання запасів 5550 9613 1069 3777 1188 2578

Разом загальні витрати 11101 19225 2139 7554 2376 5155

Задача 2.2. Модель точки замовлення

Параметри моделі точки (результати розрахунків): Показник Варіанти

1 2 3 4 5 6

Оптимальна партія замовлення, шт 458 643 537 611 1045 661

Період замовлення в роках 0,0873 0,0622 0,0532 0,1365 0,0736 0,0864

в днях 31,9 22,7 19,4 49,8 26,9 31,5

Кількість постачання 11,5 16,1 18,8 7,3 13,6 11,6

Точка замовлення, шт

- середній попит за період LT 58 113 138 98 350 105

- СКО попиту за період LT 77 129 126 66 250 133

- величина z 0,84 0,67 0,67 0,52 0,52 1,64

- страховий запас 65 87 85 34 131 218

colspan=2 > Разом точка замовлення 123 200 224 132 481 323

Середній рівень запасів, шт 294 408 354 340 654 549

Загальні витрати, руб/рік

- витрати на доставку 4605 4306 5039 3554 9511 3217

- зберігання поточних запасів 4605 4306 5039 3554 9511 3217

- зберігання страхових запасів 1311 1163 1600 400 2384 2121

- величина Е(z) 0,1120 0,1503 0,1503 0,1917 0,1917 0,0211

- витрати непокриття 1332 2497 4311 536 3643 360

Разом загальні витрати 11854 12271 15989 8045 25048 8914

Рівень сервісу, % 98,1% 97,0% 96,5% 97,9% 95,4% 99,6%

Задача 2.3.

Модель періоду замовлення

Параметри моделі періоду замовлення (результати розрахунків): Показник Варіанти

1 2 3 4 5 6

Оптимальний

період замовлення в роках 0,0923 0,0738 0,1483 0,1543 0,1044 0,0970

в днях 33,7 26,9 54,1 56,3 38,1 35,4

Кількість постачання 10,8 13,6 6,7 6,5 9,6 10,3

Максимальний рівень запасів, шт

середній попит за період (Т+LT) 1309 822 804 683 1209 497

СКО попиту за період (Т+LT) 306 330 214 196 233 143

величина z 1,64 0,84 0,52 0,84 0,84 1,64

страховий запас 503 278 112 165 196 234

Разом максимальний рівень 1813 1100 916 848 1405 732

Середній рівень запасів, шт 1045 648 487 489 675 464

Загальні витрати, руб/рік

Витрати на доставку 3772 4311 2090 3629 5603 1382

Зберігання поточних запасів 3772 4311 2090 3629 5603 1382

Зберігання страхових запасів 3502 3239 625 1851 2296 1414

Величина Е(z) 0,0211 0,1120 0,1917 0,1120 0,1120 0,0211

Витрати непокриття 731 1594 685 1796 1171 104

Разом загальні витрати 11777 13455 5490 10906 14674 4281

Рівень сервісу, % 99,4% 95,0% 94,5% 96,6% 97,3% 99,3% Тема: Цінні папери: Цінна папір-це документ, що засвідчує право його власника:  Тема: Цінні папери: Цінна папір-це документ, що засвідчує право його власника вимагати виконання певних зобов'язань з боку особи, що випустило цінний папір. Цінний папір - це документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язковий
Тема 6. Ціна кредитних ресурсів: Задача 6.1 Визначити середню реальну вартість внесків: а) без урахування:  Тема 6. Ціна кредитних ресурсів: Задача 6.1 Визначити середню реальну вартість внесків: а) без урахування інфляції; б) з урахуванням інфляції. Початкові дані: Норма обов'язкового резервування - 10%; рівень інфляції - 20%. Види ресурсів по срокамРиночная ставка, % Питома вага, %Банк має
Тема 3.3. Трансмісійний механізм грошово-кредитної політики:  Тема 3.3. Трансмісійний механізм грошово-кредитної політики: Трансмісійний механізм грошово-кредитної політики уперше з'явився в кейнсианском аналізі. Трансмісійним, або передавальним, механізмом Кейнс назвав систему змінних, через яку пропозиція грошей впливає на економічну активність.
Тема 4. Товарний маркетинг: Завдання № 4.1 В магазині фототоваров відбулася виставка-продаж.:  Тема 4. Товарний маркетинг: Завдання № 4.1 В магазині фототоваров відбулася виставка-продаж. Була запропонована новинка - цифровий фотоапарат. У широкому асортименті продавалися звичайні фотоапарати, а також: змінні фотооб'єктив, штативи, фотоплівка, фотопапір і т. п. Була
Тема № 70. Торговий і платіжний баланси країни.: Фінансове положення країни на міжнародному ринку звичайно оцінюють:  Тема № 70. Торговий і платіжний баланси країни.: Фінансове положення країни на міжнародному ринку звичайно оцінюють по її платіжному балансу. Баланс є важливим показником і інструментом, що дозволяє передбачувати міру можливої участі країни в світовій торгівлі, в міжнародних
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ: 1. Политико-правова суть виборів. 2. Специфіка норм:  ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ: 1. Политико-правова суть виборів. 2. Специфіка норм виборчого права. 3. Виборчий процес як политико-правова категорія. 4. Російське виборче право у другій половині XIX віку - початку XX віку. 5. Укази Президента Російської
Тематика курсових робіт (зразкова): Ідентифікація операційних ризиків комерційних банків. Ідентифікація:  Тематика курсових робіт (зразкова): Ідентифікація операційних ризиків комерційних банків. Ідентифікація кредитного ризику підприємства. Розробка підходів до обліку неоднорідності портфеля ризику. Побудова плану управління ризиками проектної деятельностиИдентификация ризиків в