На головну сторінку   Всі книги

Тема 16. Територіальні фінанси

Завдання. Відповідно до бюджетного законодавства про джерела доходів територій (закріплені доходи, регулюючі доходи, дотації, субсидії, субвенції, трансферти, кредитні ресурси) розрахуйте:

Варіант 1.

Суму регулюючих доходів бюджету області. Сума витратної частини бюджету області- 300 млн крб. Дефіцит бюджету-40 млн крб. Сума закріплених доходів- 100 млн крб.

Відповідь: 300-40-100=160 млн крб.

Варіант 2. Суму дефіциту бюджету області і суму субвенції. Сума регулюючих доходів бюджету- 300 млн крб. Сума закріплених доходів- 200 млн крб. Сума витратної частини бюджету- 600млн крб. Сума субвенції становить 30% суми дефіциту.

Відповідь: 300-100-20=280 тис крб.?30%=84 тис крб.

Варіант 3. Суму регулюючих доходів бюджету області, якщо сума витратної частини бюджету області 450 млрд крб. Дефіцит бюджету 60 млрд крб. Сума закріплених доходів 180 млрд крб.

Варіант 4. Суму дефіциту бюджету області і суму субвенції, якщо сума регулюючих доходів бюджету 220 млрд крб. Сума закріплених доходів 270 млрд крб. Сума витратної частини бюджету 560 млрд крб. Сума субвенції становить 40% суми дефіциту.

Варіант 5. Суму закріплених доходів бюджету краю. Сума витратної частини бюджету області- 250 млн крб. Профицит бюджету- 50 млн крб. Сума регулюючих доходів- 100 млн крб.

Варіант 6. Сальдо бюджету області, якщо сума регулюючих доходів бюджету- 200 млн крб. Сума закріплених доходів- 150млн крб. Сума витратної частини бюджету- 400 млн крб.

Варіант 7. Суму витратної частини бюджету краю, якщо сума субвенції становить 20% суми процентних відрахувань від федеральних податків. Сума регулюючих доходів регіону 300 тис крб. Закріплені доходи становлять третю частину регулюючих доходів. Сальдо бюджету краю нульове.

Відповідь: 300+60+100=460 тис крб.

Варіант 8. Суму прибуткової частини бюджету області, якщо сума трансфертів становить 30% суми сальдо бюджету. Сума регулюючих доходів регіону 300 тис крб. Закріплені доходи становлять третю частину регулюючих доходів. Сума витратної частини бюджету становить 500 тис крб.

Завдання 9. Суму профицита бюджету області і суму субсидій. Сума регулюючих доходів бюджету- 300 млн крб. Сума закріплених доходів- 200 млн крб. Сума витратної частини бюджету- 400млн крб. Сума субсидій становить 10% суми сальдо бюджету.

Завдання 10. Суму прибуткової частини бюджету краю, якщо сума дотацій становить 20% суми процентних відрахувань від федеральних податків. Сума регулюючих доходів регіону 200 тис крб. Закріплені доходи становлять п'яту частину регулюючих доходів. Тема 6. ЦІНОВИЙ МАРКЕТИНГ: Зміст темиРоль і функції цениРоль ціни на ринку. Поняття і:  Тема 6. ЦІНОВИЙ МАРКЕТИНГ: Зміст темиРоль і функції цениРоль ціни на ринку. Поняття і функції ціни. Класифікація цін. Структура ціни. Посилення стратегічної ролі ціни в процесі зміни економічної і конкурентної середи. Місце ціни в системі маркетингового
ТЕМА 4. ЦІННІ ПАПЕРИ ГРОШОВОГО РИНКУ (КСЕЛЯ, БАНКІВСЬКІ:  ТЕМА 4. ЦІННІ ПАПЕРИ ГРОШОВОГО РИНКУ (ВЕКСЕЛІ, БАНКІВСЬКІ СЕРТИФІКАТИ, ЧЕКИ): Термін «грошові ринки» використовується для опису ринку боргових інструментів з терміном погашення менше за один рік. Відповідно, короткострокові цінні папери відносяться саме до цієї групи фінансових зобов'язань. Особливе місце серед них займає
Тема 6. Ціна кредитних ресурсів: Задача 6.1 Визначити середню реальну вартість внесків: а) без урахування:  Тема 6. Ціна кредитних ресурсів: Задача 6.1 Визначити середню реальну вартість внесків: а) без урахування інфляції; б) з урахуванням інфляції. Початкові дані: Норма обов'язкового резервування - 10%; рівень інфляції - 20%. Види ресурсів по срокамРиночная ставка, % Питома вага, %Банк має
ТЕМА 3. ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ. ОФШОРИ І ОФШОРНИЕ КОМПАНІЇ.:  ТЕМА 3. ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ. ОФШОРИ І ОФШОРНИЕ КОМПАНІЇ. МІЖНАРОДНЕ ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ.: ЗМІСТ 1. Трансфертне ціноутворення: суть і застосування. Трансфертне ціноутворення в Росії 2. Офшорние компанії: суть і характеристики 3. Офшорние зони в світі. Міжнародна боротьба з офшорами 4. Офшорние холдингові компанії 5.
Тема 5. ТОВАРНИЙ МАРКЕТИНГ: Зміст темиПонятие товару. Класифікація, рівні номенклатура і:  Тема 5. ТОВАРНИЙ МАРКЕТИНГ: Зміст темиПонятие товару. Класифікація, рівні номенклатура і асортимент Поняття товару, якості і конкурентоздатності товару. Рівні товару: ключова цінність, основний товар, очікуваний товар, поліпшений товар, потенційний товар.
Тематика і зміст практичних занять по курсу римського приватного:  Тематика і зміст практичних занять по курсу римського приватного права: Передбачені наступні форми роботи на практичних заняттях: - ролевая гра; - усний опит; - підготовка і виступ з рефератом; - написання контрольної роботи; - колоквіум (дискусія); - кросворд; - тестування. Вибір конкретної форми
Тематика лекцій: Тема 1. Суть, функції і види грошей Суть і виникнення:  Тематика лекцій: Тема 1. Суть, функції і види грошей Суть і виникнення грошей. Функції грошей і їх роль. Функція грошей як заходи вартості. Функція грошей як кошти звертання. Функція грошей як кошти зберігання, накопичення і утворення скарбів. Функція