На головну сторінку   Всі книги

Тема 4. Товарний маркетинг

Завдання № 4.1

У магазині фототоваров відбувся виставка-продаж. Була запропонована новинка - цифровий фотоапарат. У широкому асортименті продавалися звичайні фотоапарати, а також: змінні фотооб'єктив, штативи, фотоплівка, фотопапір і т. п.

Була організована обробка плівок і друкування знімків зі знижкою в 25% при пред'явленні чека на куплений в магазині фотоапарат. По низькій ціні продавався фотоапарат «для школярів молодших класів».

Класифікуйте товари по їх ролі в формуванні попиту.

Укажіть, які товари відносяться до класу «товарів-лідерів», які - до «товарів- локомотивам» і «товарам підтримки», а також до «зазивним товарів».

Завдання № 4.2

Підприємство А випускає по одній моделі з декількох аналогічних груп товарів, а підприємство Би - багато моделей для кожної з декількох груп товарів, що розрізнюються. Охарактеризуйте глибину і ширину їх асортименту.

Завдання № 4.3

Змоделювати (схематично) зміна об'єму рекламних вкладень на різних стадіях традиційного ЖЦТ.

Завдання № 4.4

При визначенні конкурентоздатності харчових продуктів насамперед треба враховувати результати органолептической оцінки.

Як об'єкти дослідження візьмемо 5 зразків чаю: Pickwick (Індія), Dilmah (Цейлон), Lipton (Індія), Milford (Індія), Юаньський (Китай).

У світовій практиці органолептические показники якості чаю (аромат і смак), настій, колір розвареного листа, зовнішній вигляд сухого чаю (прибирання), оцінюють по 10-балльной шкалі. Але для чаю є своя специфіка. 10 балів не отримує практично жоден чай, за винятком чаю «Унікум». «Унікум» - це, образно говорячи, ідеал, мета, до якої треба прагнути.

Такого сверхкачественного чаю виготовляється в мирі лише біля 100 кг в рік. Інший чай отримує набагато меншу кількість балів. Так, краснодарский і грузинський чай може отримати по цій шкалі максимально до 5-5,5 балів. Кращі імпортні сорти - до 7 і дуже рідко до 8-мі балів.

Але можна використати і іншу, більш просту шкалу балльной оцінки, по якій максимальна кількість балів по кожному показнику дорівнює 5 і, відповідно, максимальна кількість балів, яка може набрати досліджуваний зразок, дорівнює 20.

Допустимо, результати балльной оцінки досліджуваних зразків чаю виявилися наступними:

Результати балльной оцінки досліджуваних зразків чаю Досліджувані марки чаю Показники* Pik DLM Юань wi il ip il ский ck m to fo а n rd h Аромат і смак 3 4 5 3 3 Настій 4 4 5 4 4 Колір розвареного 4 5 5 4 3 листа Зовнішній вигляд чаю 3 5 5 4 3 (прибирання) * Показники взяті з ГОСТа 1938-90 «Чай чорний байховий фасований»

Оціните конкурентоздатність товару по даних показниках. Завдання № 4.5

Намалюйте криві для всіх можливих життєвих циклів товару.

Збут

Збут

Збут

t

«Бум»

t

«Захоплення»

t

Збут

Збут

Збут

«Ностальгія»

«Провал»

t

t

t

«Традиційний» «Сезонність»

Збут

Збут

Збут

t t t

М'ясо Купальник Стільникові телефо

ни

Тест по темі 4 «Товарний маркетинг»

1.

Товар - це:

а) річ, що забезпечує комфортні умови існування;

б) предмет або дія, що володіє корисністю і призначений для продажу;

в) предмет труда, призначений для особистого споживання;

г) продукт власного виробництва, призначений для споживання в своєму домашньому господарстві.

Товарна політика фірми - це:

а) комплекс рішень з розробки і виведення на ринок товару;

б) план маркетингових дій, який складає фірма;

в) дії, направлені на продаж зроблених товарів;

г) час з виходу товару на ринок до його відходу з ринку.

Конкурентоздатність товару укладається:

а) в низькій ціні;

б) в красивій упаковці;

у) в здатності бути проданим на конкурентному ринку;

г) в здатності бути проданим на зовнішньому ринку.

Товар ринкової новизни - це:

а) модифікований товар;

б) старий товар для нового ринку;

в) пионерний товар;

г) товар-локомотив.

У процесі тестування упаковки вирішуються наступні задачі:

а) оцінка функціональних характеристик;

б) оцінка колірної гамми;

в) співвідношення з продуктом;

г) рівень асоціативності.

У кожній товарній групі, що випускається підприємством, не менше за 20-ти товарних видів. Мова йде про:

а) широті асортименту;

б) глибині асортименту;

в) насиченість асортименту;

г) гармоничности асортименту.

7. Різниця в оцінці жорстких і м'яких параметрів якості товару полягає в тому, що:

а) жорсткі параметри оцінюються кількісно на основі технологічних і інакших стандартів, м'які - оцінюються споживачами або експертами;

б) жорсткі параметри незмінні, оскільки вони базуються на єдиних стандартах і не потребують вимірювань;

в) жорсткі параметри пов'язані з технологією і не мають відношення до аналізу якості товару;

г) жорсткі параметри оцінюються експертними методами, а м'які - регламентовані і безпосередньо вимірюються.

8. До марочних стратегій відноситься:

а) розширення марочних меж;

б) перехід в інший сегмент;

в) зміна логотипа;

г) розробка кампанії по посиленню ринкової сили марки.

Розробка нового товару - це:

а) цикл технологічних дій по створенню товару;

б) висунення перспективних проектів і відбір ідей нового товару;

в) комплексний процес, що включає паралельне здійснення технологічних, економічних і маркетингових дій, що мають на меті створення і виведення на ринок нового товару;

г) процес обгрунтування інвестицій, калькуляція витрат, розрахунок ціни, прибутку.

Етапом життєвого циклу товару, характерні ознаки якого: повільно зростаючий або стабільний збут, стабільний або падаючий прибуток, відносно низька ціна, незначні витрати на маркетинг, нагадуюча реклама, поява товарних запасів, посилена конкуренція, - є етап

а) виведення товару на ринок;

б) зростання;

в) зрілість;

г) занепаду. Тема 6. Управління маркетингом в соціальній сфері. Соціальні:  Тема 6. Управління маркетингом в соціальній сфері. Соціальні парадокси і ринок: (4 ч) Управління соціальним маркетингом на функціональному рівні. Управління соціальним маркетингом на інструментальному рівні. Управління соціальним маркетингом - це управління соціальною відповідальністю в сфері бізнесу і некомерційної
Тема 6: "Управління фінансовими ризиками і страхування":  Тема 6: "Управління фінансовими ризиками і страхування": Ризик - це можлива небезпека втрат, тому підприємці стараються звести ризик до мінімуму. Виділимо дві категорії ділового (комерційного) ризику: - умовний (спекулятивний) ризик - наслідками умовного ризику можуть бути збитки
Тема 6. Управління фінансами: Завдання. Є підсумкові показники інвестиційного проекту (тис.:  Тема 6. Управління фінансами: Завдання. Є підсумкові показники інвестиційного проекту (тис. крб.): 1) прибуток від операцій- 21103; 2) амортизаційні відрахування- 4647; 3) інвестиційні витрати- 9390; 4) податкові виплати- 8105. Використовуючи інструментарій фінансового
Тема 6. Кримінальне право РФ: Поняття, предмет, метод і принципи кримінального права, джерела:  Тема 6. Кримінальне право РФ: Поняття, предмет, метод і принципи кримінального права, джерела кримінального права. Злочин і склад злочину, нескінчений злочин, співучасть, обставини, що виключає злочинність діяння. Види злочинів, злочини проти
Тема: Облік фінансування грошових коштів і витрат.:  Тема: Облік фінансування грошових коштів і витрат.: 1) Облік фінансування організацій, що перебувають на ФБ. 2) Облік асигнувань і грошових коштів організацій, що перебувають на БСФ і МБ. 3) Касові фактичні витрати бюджетних організацій. Порядок їх відображення в обліку. 4) Облік касових операцій. (1) На
Тема 8. Вчення про договори: Договори, або contractus, були найбільш поширеним джерелом:  Тема 8. Вчення про договори: Договори, або contractus, були найбільш поширеним джерелом зобов'язань. Договорами в римському праві признавалися угоди, що засновуються на узгодженому волевиявленні право- і дієздатних суб'єктів, при умові, що ця
ТЕМА 3.3. ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ, ЇХ ФУНКЦІЇ І ОСНОВА:  ТЕМА 3.3. ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ, ЇХ ФУНКЦІЇ І ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ.: Організаційно-правові і національні основи і особливості центральних банків країн Заходу і Японії. Суть, функції і операції центральних банків. Функції емісійного, грошово-кредитного, валютного і розрахункового центрів. Операції центральних