Головна   Всі книги

Тема 6. Ціна кредитних ресурсів

Задача 6.1

Визначити середню реальну вартість внесків:

а) без урахування інфляції;

б) з урахуванням інфляції. Початкові дані: Норма обов'язкового резервування - 10%;

рівень інфляції - 20%.

Види ресурсів по термінах

Ринкова ставка, % Питома вага, %

Банк має рублевие внески до запитання і строкові внески в наступному співвідношенні:

Внески до запитання 6 50 Строкові депозити до 30 днів 18 25 Строкові депозити від 31 до 90 днів 22 20 Строкові депозити понад 90 днів 24 5 РАЗОМ - 100 РІШЕННЯ:

Реальну вартість ресурсів без урахування інфляції визначимо по формулі

Іреал ^ин / (1- г)

де Іреал = реальна вартість ресурсів, десятеричний дріб;

їр^ін = ставка залучення (ринкова вартість ресурсів), десятеричний дріб;

г - норма обов'язкового резервування, десятеричний дріб. По внесках до запитання: Іреал = 6 / (1 - 0.1) = 6.67%;

по строкових депозитах до 30 днів: Іреал = 18 / (1 - 0.1) = 20%; по строкових депозитах від 31 до 90 днів: 22 / (1 - 0.1) = 24.44% по строкових депозитах понад 90 днів: 24 / (1 - 0.1) = 26.67%. Середня реальна вартість внесків без урахування інфляції визначається по формулі середньозважений (з урахуванням питомої ваги кожного вигляду внесків): 6.67 - 0.5 + 20 - 0.25 + 24.44^ 0.20 + 26.67 - 0.5 = 14.56%. Для визначення реальної вартості ресурсів з урахуванням інфляції використовуємо наступну формулу: Іреал + Іреал - Т + Т = ІрЬШ / (1- г),

звідки: Ір^ - Т (1- г)

Іреал =, де Т = рівень інфляції.

(1 + Т) (1- Г)

Таким чином, реальна ціна внесків до запитання:

0.06 - 0.2 (1 - 0.06)

Іреал = = - 0.0887 = - 8.87%.

(1 + 0.2) (1 - 0.06)

Аналогічно отримується:

реальна ціна строкових депозитів до 30 днів = - 0.02033 = - 2.03%;

від 31 до 90 днів = - 0.0641 = - 6.41%;

понад 90 днів = 0.0877 = 8.77%. Тема 13. Встановлення підсумків голосування, определениерезультатов:  Тема 13. Встановлення підсумків голосування, определениерезультатов виборів і їх легітимація: План заняття 1. Організація і проведення голосування. Вимоги, що пред'являються для приміщення для голосування. 2. Виборчий бюлетень і вимоги до нього. 3. Порядок проведення голосування в приміщенні дільничої комісії. Електронне
Тема 6. Управління власним капіталом: Власний капітал, що є основою фінансів компанії, по своїй:  Тема 6. Управління власним капіталом: Власний капітал, що є основою фінансів компанії, по своїй економічній суті включає наступні складові частини: статутний капітал (звичайні і привілейовані акції); чи додатковий капітал (акції були розміщені по ціні вище
Тема 5. Управління оборотним капіталом: Оборотний капітал (оборотні кошти) - це поточні активи:  Тема 5. Управління оборотним капіталом: Оборотний капітал (оборотні кошти) - це поточні активи компанії, які є грошовими коштами або можуть бути звернені в них протягом року або одного виробничого циклу. Чистий оборотний капітал (власні оборотні кошти)
Тема 6: "Управління фінансовими ризиками і страхування":  Тема 6: "Управління фінансовими ризиками і страхування": Ризик - це можлива небезпека втрат, тому підприємці стараються звести ризик до мінімуму. Виділимо дві категорії ділового (комерційного) ризику: - умовний (спекулятивний) ризик - наслідками умовного ризику можуть бути збитки
Тема 5. Управління фінансами: Управління фінансами - це цілеспрямований вплив суб'єктів:  Тема 5. Управління фінансами: Управління фінансами - це цілеспрямований вплив суб'єктів управління на систему фінансів, окремі ланки і елементи за допомогою спеціальних прийомів, методів і інструментів для досягнення цілей і задач фінансової політики Поняття фінансовою
Тема 6.5 Облік готівки грошових коштів і контроль за їх витрачанням:  Тема 6.5 Облік готівки грошових коштів і контроль за їх витрачанням: Відповідальний виконавець відділу платежів приймає від бюджетополучателей касові заявки - розрахунки на отримання грошової готівки щоквартально за 20 днів до початку кварталу, перевіряє їх на відповідність з призначеннями, передбаченими в
Тема 8. Вчення про договори: Договори, або contractus, були найбільш поширеним джерелом:  Тема 8. Вчення про договори: Договори, або contractus, були найбільш поширеним джерелом зобов'язань. Договорами в римському праві признавалися угоди, що засновуються на узгодженому волевиявленні право- і дієздатних суб'єктів, при умові, що ця