На головну сторінку   Всі книги

Тема 6.4 Облік і разассигнована платіжних документів на надходження коштів

Відповідальний виконавець відділу платежів здійснює контроль відповідності доведеної суми фінансування по реєстру лімітам бюджетних зобов'язань з урахуванням змін і бюджетним асигнуванням по всіх параметрах бюджетної класифікації витрат, після чого проводить автоматично або вручну введення реєстрів в базу даних і разнесение реєстрів по одержувачах і особових рахунках.

Відповідальним виконавцем операційного відділу здійснюється автоматичне або ручне введення реєстрового платіжного доручення в базу даних. При підтвердженні випискою банку зарахування коштів на поточний рахунок органу казначейства відповідальний виконавець операційного відділу підтверджує реєстрове доручення випискою банку, після чого проводиться разассигнована реєстрового доручення по реєстрах, раніше внесених в базу даних відділом платежів, потім формує і розпечатує меморіальні ордери на зарахування коштів на особові рахунки бюджетополучателей. Меморіальний ордер оформляється в трьох примірниках, підписується головним бухгалтером і керівником казначейства, а в їх відсутність - заступниками головного бухгалтера і керівника. У меморіальному ордері вказуються:

номер поточного рахунку казначейства, його банківські реквізити;

ідентифікаційний номер платника податків (ИНН), найменування і номер особового рахунку бюджетополучателя;

сума, що зараховується на особовий рахунок бюджетополучателя;

сума прописом;

призначення коштів, що поступили з вказівкою розділу, головного розділу і підрозділу, цільової статті і вигляду витрат в розрізі суми по кодах або подкодам економічної класифікації;

період фінансування;

посилання на номер і дату реєстру або платіжного документа, що був основою для зарахування коштів;

сума витрат за телеграфний переказ;

в примітці вказуються інші спеціальні відомості.

Зарахування коштів на особові рахунки бюджетополучателей також може здійснюватися:

при надходженні фінансування від вищестоящої організації на основі платіжного доручення;

при поверненні по яких-небудь причинах коштів, перерахованих раніше платіжними дорученнями бюджетополучателей; -

при внесенні готівки грошових коштів по оголошенню;

внутрішньою проводкою, в тому числі з рахунку невияснених сум або з іншого особового рахунку бюджетополучателя.

При цьому повернення бюджетних коштів на особові рахунки бюджетополучателя можливе при невірно вказаних банківських реквізитах (БИК, кореспондентський рахунок банку) або при невірно вказаних реквізитах одержувача коштів в дорученні бюджетополучателя.

Зарахування бюджетних коштів при внесенні готівки грошових коштів виготовляється в тих випадках, коли бюджетополучатель вносить в банк "готівку грошові кошти по оголошенню.

На основі вказаних вище документів, підтверджених випискою банку, відповідальний виконавець операційного відділу вводить в базу даних кредитові платіжні документи і підтверджує їх по виписці банку, після чого формує і розпечатує меморіальний ордер на зарахування коштів на особовий рахунок бюджетополучателя.

Повідомлення про зарахування коштів на особовий рахунок бюджетополучателя доводиться відповідальним виконавцем операційного відділу до зведення головного бухгалтера, його заступника или' керівника організації по телефону не пізніше за закінчення операційного дня.

Якщо дані по виписці не підтверджені платіжним документом або відсутні реєстри на перерахування коштів, то вказані суми зараховуються відповідальним виконавцем операційного відділу на рахунок невияснених сум для подальшого уточнення одержувача коштів.

Зарахування бюджетних асигнувань внутрішньою проводкою здійснюється відповідальним виконавцем операційного відділу при надходженні грошових коштів на особовий рахунок з рахунку федеральної програми, іншого особового рахунку або рахунку невияснених сум. Зарахування коштів на особовий рахунок бюджетополучателей внутрішньою проводкою документально оформляється меморіальним ордером.

Оскільки внутрішня проводка не зачіпає поточний рахунок казначейства, вона не вимагає підтвердження по виписці банку. ТЕМА 9. ВІДТВОРЮВАННЯ КАПІТАЛУ ФІРМИ: Капітал фірми може постійно діяти, якщо він безперервно:  ТЕМА 9. ВІДТВОРЮВАННЯ КАПІТАЛУ ФІРМИ: Капітал фірми може постійно діяти, якщо він безперервно відтворює матеріальні умови виробництва нової вартості. Це відтворювання буває двох видів: простої і розширене. Спочатку розглянемо перший вигляд.
Тема 12. Зовнішньоекономічна діяльність Тести: Що являє собою оборот зовнішньої торгівлі: а) обсяг експорту;:  Тема 12. Зовнішньоекономічна діяльність Тести: Що являє собою оборот зовнішньої торгівлі: а) обсяг експорту; б) обсяг імпорту; в) суму експорту і імпорту? Який баланс зовнішньої торгівлі вважається активним; а) імпорт більше експорту; б) експорт більше імпорту? Які особливості зовнішньої
Тема: Позабюджетні фонди: Основні причини утворення позабюджетних фондів - соціальний захист:  Тема: Позабюджетні фонди: Основні причини утворення позабюджетних фондів - соціальний захист населення в умовах спаду виробництва, зростання безробіття, інфляції, дефіциту бюджету і т. д.; - цільове використання коштів цих фондів; - оперативне рішення соціальних
ТЕМА 5. ВИДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ:  ТЕМА 5. ВИДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ: Функціонування ринку цінних паперів неможливе без професіоналів, обслуговуючих його і вирішальних виникаючі задачі. У Федеральному законі «Про ринок цінних паперів» визначено, що «професійні учасники ринку цінних паперів - це юридичні особи,
Тема 6. Речове право: Перелік питань, що розглядаються: 6.1. Поняття об'єкта права. 6.2.:  Тема 6. Речове право: Перелік питань, що розглядаються: 6.1. Поняття об'єкта права. 6.2. Поняття і класифікація речей по римському праву. 6.3. Поняття і види прав на речі. 6.4. Право володіння: поняття, види, придбання і втрата володіння, захист володіння. Право
Тема 2.8. Валютні операції кредитних організацій: Практичне заняття - 2 години Питання, належні розгляду::  Тема 2.8. Валютні операції кредитних організацій: Практичне заняття - 2 години Питання, належні розгляду: Поняття валютного регулювання. Правовий статус резидентів і нерезидентів РФ. Поняття і види валютних операцій. Поняття валютного контролю. Діяльність кредитних організацій на
Тема 8. Управління персоналом в умовах кризи організації.:  Тема 8. Управління персоналом в умовах кризи організації.: Для всіх організацій, великих і малих, виробничих і діючих в сфері послуг, управління людьми має першорядне значення. Без належним образом, розставлених і професіонально підготовлених людських ресурсів жодна організація не