На головну сторінку   Всі книги

Тема 12. Позабюджетні спеціальні фонди

Завдання. Розрахуйте суму податків і зборів господарюючого суб'єкта за квартал від нарахованої заробітної плати. Фонд оплати труда підприємства за квартал становив 3127,3 тис. крб.:

Варіант 1.

Відрахування в пенсійний фонд.

Варіант 2. На соціальне страхування.

Варіант 3. На обов'язкове медичне страхування.

Варіант 4. У службу зайнятості.

Варіант 5. У позабюджетні спеціальні фонди.

Відповідь: Пенсійний 28%?3127,3=875,65; соц. 5,4%=168,88 тис крб.; медстрах 3,6%=112,59, зан. Тема 13. Позиковий капітал

Завдання. Ви хочете купити м'які меблі. Її повна вартість, включаючи всі додаткові витрати, становить 10085 долл. Продавши Ваш старий автомобіль і додавши готівку, Ви можете заплатити 2085 долл. У Вас є можливість вибрати, де зайняти іншу суму. Зробіть розрахунок загальної ціни:

Варіант 1. Кредитор Сума позики Термін виплати

(міс.) Річний відсоток (%) Місячна плата ($) Загальна ціна ($)

1. Магазин 36 18 262,22

2. Банк 24 14 380,00

Варіант 2. Кредитор Сума позики Термін виплати

(міс.) Річний відсоток (%) Місячна плата ($) Загальна ціна ($)

1. Магазин 36 18 262,22

2. Фінансова компанія 48 27 211,67

Варіант 3. Кредитор Сума позики Термін виплати

(міс.) Річний відсоток (%) Місячна плата ($) Загальна ціна ($)

1. Банк 24 14 380,00

2. Фінансова компанія 48 27 211,67

Варіант 4. Кредитор Сума позики Термін виплати

(міс.) Річний відсоток (%) Місячна плата ($) Загальна ціна ($)

1. Магазин 36 18 262,22

2. Банк 24 14 380,00

3. Фінансова компанія 48 27 211,67

Завдання: У схемі кредитор- боржник потрібно розгляд наступних ситуацій з оцінкою вигідності варіанту фінансування. Зробіть розрахунки:

Варіант 1. Варіанту повернення боргу по точних відсотках з точним числом днів позики, сели АТ для погашення заборгованості по рахунках постачальників бере короткостроковий кредит під 40% річних в об'ємі 100 млн крб. на термін з 20 січня по 5 березня включно (рік не високосний).

(Скористайтеся формулою повернення позики по точних відсотках, коли рік враховується реально 365/366 днів)

Відповідь: 100000000(1+45/365?0,4)=104931507 крб.

Варіант 2. Варіанту повернення боргу по звичайних відсотках з точним числом днів позики, якщо АТ для погашення заборгованості по рахунках постачальників бере короткостроковий кредит під 30% річних в об'ємі 150 млн крб. на термін з 5 січня по 5 травня включно (рік високосний). Розрахуйте варіант повернення боргу:

(Скористайтеся формулою повернення позики по звичайних відсотках, коли рік приймається за 360 днів і формулою повернення позики по точних відсотках, коли рік враховується реально 365/366 днів).

Відповідь: 100000000(1+45/360?0,4)=105000000 крб.

Варіант 3. Варіанту повернення боргу по звичайних відсотках з наближеним числом днів позики, якщо АТ для погашення заборгованості по рахунках постачальників бере короткостроковий кредит під 25% річних в об'ємі 50 млн крб. на термін з 20 березня по 5 травня включно (рік не високосний).

(Скористайтеся формулою повернення позики по звичайних відсотках, коли рік приймається за 360 днів).

Відповідь: 100000000(1+40?0,4/360)=103478261 крб.

Варіант 4. Варіанту повернення боргу по звичайних відсотках з точним числом днів позики, а також по звичайних відсотках з наближеним числом днів позики, якщо АТ для погашення заборгованості по рахунках постачальників бере короткостроковий кредит під 40% річних в об'ємі 100 млн крб. на термін з 20 січня по 5 березня включно (рік не високосний). Порівняйте отримані дані, визначте розміри відхилень по варіантах і зробіть висновок про те, який варіант вигідніше кредитору, а якої- позичальнику.

Варіант 5. Суму дисконту і суму, отриману Івановим, якщо як плата за постачання Іванов отримав від свого замовника перевідний вексель на суму 100 тис крб., який він передав в банк для обліку. Термін, що Залишився до погашення- 30 днів. Банк використав ставку дисконту 40% річних.

Варіант 6. Яку суму повинне буде повернути АТ "Перспектива", якщо АТ зайняло у банку "Столичний " 500 тис. долл. на 4 місяці під 93% річних. Відсотки виплачуються уперед.

Варіант 7. Що стоїть дорожче: кредит в 360 тис крб., за який треба виплачувати 18 тис крб. щомісяця протягом року, або кредит такого ж об'єму, за який треба платити щомісяця 8 тис крб. протягом 3-х років.

Варіант 8. По кожній фірмі, на скільки клієнтська заборгованість перекривається кредитом постачальників, якщо дві фірми А і Би отримали один місяць відстрочки платежу по постачанні сировини. У свою чергу ці фірми надали своїм клієнтам відстрочку також на один місяць. Місячний оборот фірми А становить 100 ден. ед., а вартість споживаної сировини 50 ден. ед. Фірма Би має місячний оборот 100 ден. ед., а вартість споживаної сировини 25 ден. ед. Зробіть висновок про вплив доданої вартості ні фінансово-експлуатаційні потреби фірм.

Варіант 9. Суму нарахованих відсотків за користування кредитом, якщо 12.07.99 ЦБ РФ надав комерційному банку ломбардний кредит на 10 календарних днів під 36% річних в сумі 10 млн крб.

Відповідь: [10?0,36 (10-1)]/365=0,088767.

Варіант 10. Нарощену суму боргу, якщо 12.03.99 Банком Росії був наданий комерційному банку ломбардний кредит на 10 календарних днів під 40% річних в розмірі 720 млн крб. Дата погашення кредиту 22.03.99.

Відповідь: [(720?0,4)?(10-1)]/365=7,10137; 720+7,10137=727,108472. ТЕМП (momentum): визначення Індикатор темпу вимірює величину зміни ціни паперу:  ТЕМП (momentum): визначення Індикатор темпу вимірює величину зміни ціни паперу за певний період. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ Інтерпретація індикатора темпу ідентична інтерпретації індикатора ROC (див. стор. 169). Обидва вони показують швидкість зміни ціни паперу, але
Темперамент: - узагальнена індивідуально- стійка система інваріантних:  Темперамент: - узагальнена індивідуально- стійка система інваріантних психобиологических властивостей динаміки індивідуальної поведінки людини, що реалізовується в фізичному і коммуникативной середовищі.
До теми 7 «Сукупний попит і сукупна пропозиція. Проблеми:  До теми 7 «Сукупний попит і сукупна пропозиція. Проблеми макроекономічної рівноваги» Модель сукупного попиту: Сукупний попит - платоспроможна потреба, пред'явлена населенням, підприємствами, державою, закордоном при будь-якому рівні цін. Або: сукупний попит - сума всіх витрат на кінцеві товари і послуги, вироблені в економіці. Сукупний
До теми 1 «Предмет і метод курсу»: Економіка - (від грецького «ойкос» - будинок, «номос» - закон) -:  До теми 1 «Предмет і метод курсу»: Економіка - (від грецького «ойкос» - будинок, «номос» - закон) - управління господарством, раціональне (ефективне) господарювання домашнього. Економіка - область особливих, специфічних (економічних) відносин людей ( виробництву, розподілу,
До теми 9 «Грошовий обіг і інфляція»: Гроші і їх функції Гроші - особливе економічне благо, що є:  До теми 9 «Грошовий обіг і інфляція»: Гроші і їх функції Гроші - особливе економічне благо, що є загальноприйнятим засобом товарного обміну (товар з найбільшою ліквідністю - абсолютною ліквідністю). Ліквідність - здатність товару до реалізації. Гроші мають абсолютну
ТЕМА 10. ЗАРОБІТНА ПЛАТА: Кожний вигляд доходу пов'язаний не тільки з виробництвом нової вартості,:  ТЕМА 10. ЗАРОБІТНА ПЛАТА: Кожний вигляд доходу пов'язаний не тільки з виробництвом нової вартості, але і зі своїм ринком, на якому відбувається купівля-продаж певного чинника виробництва. Так, заробітна плата пов'язана з ринком труда. На ньому бізнесмени-роботодавці вступають в
Тема: Ювенальная кримінологія: 1. Поняття кримінології. Ювенальная кримінологія як частина загальної:  Тема: Ювенальная кримінологія: 1. Поняття кримінології. Ювенальная кримінологія як частина загальної кримінології. 2. Кримінологічна характеристика безпритульності, бездоглядності, правопорушень, інакшої асоціальної поведінки неповнолітніх. Сучасний її стан. 3. Причини