На головну сторінку   Всі книги

ТЕМА 1. ЗАДАЧІ ПРО СКЛАДУВАННЯ

Задача 1.1. Оптимізація місцеположення складу методом центра тягаря

В відповідях приводяться результати розрахунків для ітерацій 0-3 і 100. Перші чотири ітерації розрахунків дозволяють проконтролювати правильність розрахунків, а остання 100-я ітерація дає майже правильну відповідь (після 100-й ітерації числа міняються трохи).

Позначення, що Використовуються:

X*, Y* - координати місцеположення складського комплексу, км;

TC - річні транспортні витрати, руб/рік.

Варіант 1 Варіант 2 №

ітерації Координати TC,

руб/рік №

ітерації Координати TC,

руб/рік

X* Y* X* Y*

0 56,5 55,6 523 311 0 34,7 36,3 705 580

1 59,9 55,5 519 045 1 29,1 34,1 686 853

2 61,8 54,5 516 969 2 27,5 33,4 685 050

3 63,2 53,6 515 648 3 27,1 33,2 684 943.

.......................

100 71,4 48,7 512 035 100 27,0 33,1 684 937

Варіант 3 Варіант 4 №

ітерації Координати TC,

руб/рік №

ітерації Координати TC,

руб/рік

X* Y* X* Y*

0 38,9 51,5 796 562 0 62,0 62,9 475 400

1 40,7 48,7 791 209 1 64,1 63,2 474 000

2 41,4 46,9 789 366 2 65,5 63,7 473 222

3 41,7 45,7 788 637 3 66,7 64,0 472 771.

.......................

100 41,9 43,2 788 016 100 70,8 65,2 472 066

Варіант 5 Варіант 6 №

ітерації Координати TC,

руб/рік №

ітерації Координати TC,

руб/рік

X* Y* X* Y*

0 50,2 58,0 738 724 0 53,0 41,2 913 572

1 52,9 55,1 726 942 1 51,9 42,4 912 385

2 54,4 53,2 721 709 2 51,2 43,2 911 907

3 55,4 51,8 719 001 3 50,7 43,6 911 712.

.......................

100 59,5 45,7 713 723 100 49,9 44,5 911 579

Задача 1.2. Розрахунок показників роботи складу Показник Варіанти

1 2 3 4 5 6

Корисна площа складу 1953 521 2344 2604 3125 781

Загальна площа складу 4883 1042 5208 4735 6250 2056

Пропускна спроможність

складу, т 274 200 667 738 256 200

Місячний оборот складу 3,3 4,2 4,6 3,1 1,9 2,8

Середній термін зберігання вантажу 9,1 5,0 4,5 6,8 15,6 7,5

Задача 1.3.

Розрахунок оптимальної площі складу при сезонних коливаннях попиту

Для рішення задачі використовуються електронні таблиці Microsoft Excel, в яких будується наступна таблиця:

Місяць Попит, т Площа, м2 Розподіл вантажопотоків Загальні витрати

Собств. Оренда Собств. Оренда Всього

Січень 427 509 100% 0% 5 848 0 5 848

Лютий 634 755 100% 0% 6 138 0 6 138

Березень 993 1 182 100% 0% 6 640 0 6 640

Квітень 1 407 1 675 72% 28% 6 661 3 791 10 452

Травень 1 766 2 102 57% 43% 6 661 7 198 13 859

Червень 1 973 2 349 51% 49% 6 661 9 165 15 826

Липень 1 973 2 349 51% 49% 6 661 9 165 15 826

Серпень 1 766 2 102 57% 43% 6 661 7 198 13 859

Вересень 1 407 1 675 72% 28% 6 661 3 791 10 452

Жовтень 993 1 182 100% 0% 6 640 0 6 640

Листопад 634 755 100% 0% 6 138 0 6 138

Грудень 427 509 100% 0% 5 848 0 5 848

Всього 14 400 77 220 40 308 117 528

В цій таблиці приведені розрахунки потреби в складській площі, розподіл вантажопотоків між власними і складськими площами, що орендуються, а також витрати на зміст складських площ при розмірі власного складу 1200 м2.

Площа, м2 Загальні витрати Площа, м2 Загальні витрати

Собств. Оренда Всього Собств. Оренда Всього

0 0 136 800 136 800 1200 74 247 40 308 117 528

200 14 479 117 648 130 970 1400 84 036 30 732 119 863

400 28 945 98 496 125 141 1600 92 694 21 156 122 198

600 41 893 80 802 120 554 1800 101 233 13 574 126 234

800 53 605 65 558 118 057 2000 108 228 7 190 131 291

1000 63 926 52 790 117 671 2200 114 858 2 370 137 681

2400 119670 0 146160

В приведеній таблиці представлені результати розрахунків річних витрат на зміст власного складу і складських площ, що орендуються і їх сума. За результатами розрахунків можна визначити, що оптимальний розмір площі складу знаходиться в інтервалі 1000-1200 м2. При цьому річні витрати складуть біля $117,5 тис. Теми для повторення: Мета аналізу соціально-економічного становища муніципального:  Теми для повторення: Мета аналізу соціально-економічного становища муніципального страхування. Особливості проведення аналізу по галузях. Аналіз розвитку малого бізнесу. Аналіз розвитку житлово-комунального господарства. Аналіз забезпечення соціального захисту
Теми для повторення: Структура галузей соціальної сфери. Повноваження місцевого:  Теми для повторення: Структура галузей соціальної сфери. Повноваження місцевого самоврядування в забезпеченні соціального розвитку. Види муніципальних установ здравоохраненияМестние бюджети в фінансуванні охорони здоров'я. Нормативи бюджетних витрат на медичні
Теми для повторення: Поняття «місцеве самоврядування»; характерні ознаки місцевого:  Теми для повторення: Поняття «місцеве самоврядування»; характерні ознаки місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування в загальній структурі рівнів влади. Правове регулювання питань місцевого значення. Питання місцевого значення поселення, муніципального району,
ТЕМПИ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ: показник, той, що використовується для розрахунку коефіцієнта ціновий:  ТЕМПИ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ: показник, що використовується для розрахунку коефіцієнта цінової еластичності, який визначається як відношення старої ціни до нової.
4.4. Темп стійкого зростання: Важливою задачею управління капіталом є збереження фінансового:  4.4. Темп стійкого зростання: Важливою задачею управління капіталом є збереження фінансової рівноваги підприємства в процесі економічного розвитку. Забезпечення такої рівноваги базується на використанні моделі стійкого економічного зростання підприємства, яка
Темперамент: - узагальнена індивідуально- стійка система інваріантних:  Темперамент: - узагальнена індивідуально- стійка система інваріантних психобиологических властивостей динаміки індивідуальної поведінки людини, що реалізовується в фізичному і коммуникативной середовищі.
До теми 1 «Предмет і метод курсу»: Економіка - (від грецького «ойкос» - будинок, «номос» - закон) -:  До теми 1 «Предмет і метод курсу»: Економіка - (від грецького «ойкос» - будинок, «номос» - закон) - управління господарством, раціональне (ефективне) господарювання домашнього. Економіка - область особливих, специфічних (економічних) відносин людей ( виробництву, розподілу,