На головну сторінку   Всі книги

Тенденції в області виробництва і споживання биотоплива в сучасних умовах

Плюснин Я. И. студент 4 курсу факультету економіки, фінансів і комерції Науковий керівник: Світла Е. А.,

канд. екон. наук., доцент, доцент каф. фінансів Пермська сільськогосподарська академія ім.

акад. Д. Н. Прянішникова (м. Пермь)

В наш час, коли природних енергетичних ресурсів стає все менше, а потреба в них збільшується з кожним роком, мир вступає в еру биоекономики - економіки, заснованої на біотехнології, що використовує сировину, що відновляється для виробництва енергії і матеріалів. Ці джерела енергії замінюють нафту, газ і угль. Завдяки своїм екологічним властивостям скорочується викид вуглекислого газу в атмосферу і биотопливо стає товаром великого попиту, що приводить до зростання його виробництва.

Розрізнюють рідке, тверде і газоподібне биотопливо. Під рідким биотопливом розуміється різні спирти, які застосовуються для двигунів внутрішнього сгора- ния. До цього вигляду биотоплива відносяться етанол, метанол, биодизель. Газоподібне био- паливо проводиться з відходів рослинного і тваринного походження, може бути обчищений до якості природного газу. Один з поширених видів биотоплива - це тверде, яке застосовується издревле людством. До такого вигляду відносяться дрова. У наш час частіше використовується паливо з деревних відходів у вигляді пресованих з- делий. До цих пресованих виробів відносяться паливні гранули і брикети. Древес- ние паливні гранули - це спресовані частинки рослинного походження називаються так само пеллети, вони мають форму циліндричних або сферичних гранул. Основні плюси пеллет:

1) це екологічне чисте паливо із змістом золи менше за 3 %;

2) не містить так само пил і спори, що не викликає алергічну реакцію;

3) гранули відрізняються від звичайної деревини високою сухістю (лажность всього 812%,

а вогкість сирих дрів - 30-50 %);

4) більша густина, ніж у дрів, яка підвищує період горіння. Цю якість забезпечують високу теплотворну здатність в порівнянні з тріски або дровами - при згорянні тонни гранул виділяється приблизно 3,5 тисяч кВт·ч тепла, що в підлогу- тора разу більше, ніж у звичайних дрів.

Основні мінуси використання пеллет:

1) що б добитися високої сухості, треба використати різне обладнання, що збільшує собівартість виробництва;

2) пожароопасность виробництва;

3) для ефективного використання паливних пеллет потрібно особливий вигляд печі -

пеллетний казан.

Деревні брикети - це альтернативне тверде паливо, вироблюване з відходів необробленої деревини, наприклад, з стружки. Органічна маса пресується при високому тиску, не вживаючи ніяких хімічних матеріалів. Це паливо набагато ефективніше ніж прості дрова, тому опалювання будинку буде менш витратним. Брике- ти використовуються в камінах, в барбекю, а також як тверде паливо в казанах опалювання житлових і індустріальних приміщень.

Для виробників виробництво твердої биотопливной продукції є при- бильним. Середня вартість обладнання для виробництва твердого биотоплива зі- ставляет 2 млн. крб. Середня продуктивність - 1тонна в годину. Вартість 1 тонни дре- весних брикетів - 5 тис. 700 рублів. У місяць проводиться 160 тонн. Даний вигляд бізнесу окупиться менше ніж через 3 місяці.

Подивимося динаміку світового виробництва биотоплива з 1990 до того, що прогнозується

2030 року. Інформація представлена на малюнку 1 по всіх видах биотоплива, по чотирьох континентах.

Малюнок 1 - Динаміка світового виробництва биотоплива [2].

У світовій практиці обсяги виробництва і споживання биотоплива збільшилися за останні 20 років з 7 млн. тонн нафтового еквівалента (тне) в 1990 році до 60 млн. тне. в

2012 році. За деякими оцінками, до 2030 року цей показник може досягнути 188 млн. тне.

Світове споживання енергоресурсів за цей же період, за оцінками Міжнародно- го енергетичного агентства (МЕА), збільшилося загалом в півтори разу. По прогнозах МЕА, світовий попит на енергоресурси зросте на 65-70% до 2030 р. Задовольнить віз- растающий попит на енергоносії за рахунок природних джерел, представляється мало- вірогідним і витратним. Тому при пошуку альтернативних джерел все більша увага приділяється биотопливу. Біля 90% виробничих потужностей биотоплива доводиться на США, Бразілію і на країни Європейського союзу. Основні експортери, імпортери і напрями світової торгівлі биотопливом представлені на малюнку 2.

Малюнок 2 - Основні напрями світової торгівлі биотопливом.

Як видно з малюнка, Росія є виробником пеллетов і це закономірно, тому що Росія має в своєму розпорядженні величезні запаси біомаси лісів і рослин - 24% від світових запасів. Біомаса лісопромислового комплексу країни освічена відходами лесосек, деревообробних комплексів (опилом, обрезью, корою) і неділового дре- весиной. Донедавна виробництво пеллет в Росії велося на мелкомасштаб- них виробництвах в основному для цілей постачання пеллетами приватних замовників - до- мохозяйств і підприємств.

У 2012 році з виробництва по виробництву пеллет в Росії становили 2 млн. тонн в рік, випуск пеллет з деревини і лушпиння за різними оцінками - від 700 тис. до 1 млн. тонн в рік, велика частина яких експортувалася в Європу. Основні виробники пеллет представлені на малюнку 3.

Серед більш ніж 100 існуючих заводів більшість - це дрібні підприємства, але виділяються також заводи-гіганти: ВАТ «Виборгська целюлоза» з виробництвом 1 млн. т в рік, красноярский «ДОК Єнісей» і архангельский «Лісозавод 25» з производ- ством 100 тис. т в рік, а також завод «Таліон Терра» потужністю 80 тис. т в рік в Торжке.

Малюнок 3 - Виробництво паливних гранул в Росії.

Виробництво і використання биотоплива як джерело енергії вирішує сра- зу декілька супутніх проблем, існуючих в Росії на даний момент:

1. Проблема низької густини покриття газових і електричних розподільних Мереж. За даними сільськогосподарського перепису, сьогодні тільки 37% великих і серед- них сельхозпроизводителей мають доступ до газорозподільних мереж і 20% до мереж теплопостачання. У деяких регіонах ці цифри ще нижче. Програма газифікації (ероятность виконання якої знижується по мірі скорочення інвестиційної програми

«Газпрому») може збільшити перший показник до 47% відсотків і не впливає на другий.

2. Проблема утилізації відходів агропромислового сектора. Кількість відходів агропромислового комплексу Росії сьогодні досягає 600 млн. т в рік (225 млн. т су- хого речовини), причому велика частина цих відходів не утилізовується. Це приводить до проблем окислення грунтів, відчуженню сільськогосподарських земель (більше за 2 млн. га сільськогосподарських земель зайняті під зберігання гною), забрудненню грунтових вод і викидам в атмосферу метану - парникового газу. Переробка відходів АПК в биогаз і добрива вирішує цю проблему.

3. Низька інтенсивність вітчизняного сільського господарства. Російський показник внесення добрив в грунт (50-60 кг на га в рік) відрізняється від показників країн з найбільш розвиненим сільським господарством на порядок (наприклад, Нідерландів - 600 кг/га в рік). Це один з чинників що обумовлюють низьку конкурентоздатність російської сільськогосподарської продукції. Биогазовая енергетика - джерело дешевих, екологиче- ски чистих органічних добрив, порівнянні по органічній цінності з ком- плексними добривами. Потенціал виробництва таких добрив в Росії становить

600 млн. т.[4]

4. Екологічні платежі і введення системи державної підтримки. У рамках енергетики РФ системи, що розробляється Міністерством державної підтримки розвитку енергетики, що відновляється передбачається введення надбавки до ціни оптового ринку електроенергії для виробників електроенергії з биогаза в розмірі 1,83 крб. за кВтч. і компенсація технологічного приєднання до електромереж. Ця система в майбутньому може стимулювати розвиток мережевої генерації, продажу зробленого з биогаза електроенергії на оптовому і роздрібному ринку. Крім цього биогазовие техноло- гії - ефективний спосіб утилізації викидів і відходів, отже, і скорочення екологічних штрафів і платежів.

Список використаних джерел

1. Доповідь ОЕСР - ФАО.- Париж, 2011.

2. ЕвроХим Альтернативні види палива [Електронний ресурс].- Режим доступу:

http://ar.eurochem.ru/ar/2011/ru/addressing-issues-that-matter

3. Доповідь Продовольчої і сільськогосподарської Організації Об'єднаних націй (ФАО).- Рим, 2008.

4. Biogas Energy спільно з партнером «LANDCO/Агробіотех» Біогазовая енерге- тика [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://biogas-energy.ru/biogas-russia/ Тіні за спиною продавця: Більш сучасний погляд на всі так звані «трудові теорії:  Тіні за спиною продавця: Більш сучасний погляд на всі так звані «трудові теорії вартості» складається в тому, що так, зрозуміло, труд в самому широкому значенні слова, а також капітал і інші чинники виробництва вартість створюють. Коли ви приходите в магазин купувати
Тіньові відносини і конкуренція на ринку труда: Е. Н. Собольов (Москва) Найважливішою сферою конкурентних відносин в:  Тіньові відносини і конкуренція на ринку труда: Е. Н. Собольов (Москва) Найважливішою сферою конкурентних відносин в сучасній економіці є ринок труда. Його ефективному функціонуванню серйозно заважає засилля тіньових відносин між працівниками і роботодавцями. Причини, по яких виникають
Тіньова економіка -: економічні процеси, які переховуються їх учасниками, не:  Тіньова економіка -: економічні процеси, які переховуються їх учасниками, не контролюються державою і об- ществом, не фіксуються офіційною державною статистикою. Вона включає: криміногенну, заборонну, протизаконну; приховану, що проводиться в цілях
ТЕНДЕР: конкурсна форма розміщення замовлень на постачання товарно-матеріальних:  ТЕНДЕР: конкурсна форма розміщення замовлень на постачання товарно-матеріальних цінностей і виконання підрядних робіт з метою забезпечення економічно вигідних умов їх реалізації.
Тенденція має на увазі повільні зміни: Всі працюють ще один приклад перебільшеної тенденції. Сьогодні серед:  Тенденція має на увазі повільні зміни: Всі працюють ще один приклад перебільшеної тенденції. Сьогодні серед жінок з дітьми у віці до 6 років працюють біля 55 відсотків. Але 8 років назад працювало біля 45 відсотків жінок цієї категорії. Тому ця зростаюча тенденція (це визначено
з 4. Тенденції вдосконалення законодавства в сфері:  з 4. Тенденції вдосконалення законодавства в сфері надання земельних дільниць для будівництва: Більшість правових інститутів сучасного земельного і містобудівного законодавства Російської Федерації врегульовані суперечливо і пропусковий. Ця обставина не раз підкреслювалася в спеціальній літературі
Тенденції розвитку ринку банківського кредитування в Росії:  Тенденції розвитку ринку банківського кредитування в Росії: Надлишок фінансових ресурсів у банків в поєднанні з недостачею інвестиційних інструментів з прийнятними рівнями прибутковості і ризику може зіграти злий жарт з банками, що інтенсивно збільшують свій кредитний портфель за рахунок залучення