На головну сторінку   Всі книги

4. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕО І ЙОГО ОСНОВНІ ЧИННИКИ

Припинення конфронтації між найбільш впливовими елементами світового господарства, здавалося б, повинно привести до встановлення консенсусу між цими державами в питаннях підтримки стабільності світової системи.

Однак, встає питання про того, кого можна зараз вважати "великими державами". Якщо вийти з такого критерію "велич" або "мощі" держави як наявність у нього достатньої кількості певних ресурсів, то вимальовується картина многополярного світу; якщо вийти з іншого критерію - здібності надавати вплив на прийняття рішень з найбільш важливих питань глобального економічного розвитку - те в наяности монополярний мир, в якому домінують США, хоч по багатьох економічних показниках США явно не перші. Але в будь-якому випадку розвиток світової економіки і МЕО не буде відбуватися далі безконфліктно. МЕО набувають більш творчого характеру, в тому числі направлений на розв'язання глобальних проблем, але проте що носить конкурентне забарвлення, хоч би тому, що конфлікт є умовою подальшого розвитку будь-якої системи.

З вищевикладеного виникає цілий ряд висновків відносно перспектив МЕО і чинників, що впливають на процес їх розвитку. 4. ТЕОРЕМА КОУЗА: Стаття Рональда Коуза lt; Проблема соціальних издержекgt; була:  4. ТЕОРЕМА КОУЗА: Стаття Рональда Коуза lt; Проблема соціальних издержекgt; була опублікована в 1960 р. (22). Час її появи, парадоксальність основного висновку, велика кількість темних місць в аргументації, що відкривали багаті можливості для самих різних
Теорема Р. Коуза: виглядає так: «У умовах довершеної кон- куренції приватні і:  Теорема Р. Коуза: виглядає так: «У умовах довершеної кон- куренції приватні і соціальні витрати рівні». Якщо права соб- ственности ясно визначені і наказані, якщо люди згодні твердо дотримуватися результатів добровільного обміну, то ника- ких зовнішніх
з 3g. Теорема Гирсанова для семимартингалов. Структура густини:  з 3g. Теорема Гирсанова для семимартингалов. Структура густини ймовірностний заходів: ЕсліМ = {Mt, 9t)t^про ~ локальний мартингал на (0,(^t)t > об > Р)~ locи міра Р
Тіні за спиною продавця: Більш сучасний погляд на всі так звані «трудові теорії:  Тіні за спиною продавця: Більш сучасний погляд на всі так звані «трудові теорії вартості» складається в тому, що так, зрозуміло, труд в самому широкому значенні слова, а також капітал і інші чинники виробництва вартість створюють. Коли ви приходите в магазин купувати
Тіньова економіка -: економічні процеси, які переховуються їх учасниками, не:  Тіньова економіка -: економічні процеси, які переховуються їх учасниками, не контролюються державою і об- ществом, не фіксуються офіційною державною статистикою. Вона включає: криміногенну, заборонну, протизаконну; приховану, що проводиться в цілях
ТЕНДЕНЦІЯ ДО ЗМЕНШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО РОЗПОДІЛУ ПРАЦІ І ЇЇ:  ТЕНДЕНЦІЯ ДО ЗМЕНШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО РОЗПОДІЛУ ПРАЦІ І ЇЇ НАСЛІДКУ : Вже в період між першою і другою світовими війнами в більшості капіталістичних країн спостерігалося прагнення скоротити ввезення з-за кордону, а можлива більша кількість видів товарів проводити всередині країни. Це прагнення мало дві
Тенденції заміщення готівки платежів безготівковими:  Тенденції заміщення готівки платежів безготівковими: У останні два десятиріччя в більшості країн активізувався процес «обезналичивания» роздрібних платежів, знижується частка готівки в грошовій масі (див. мал. 6). Це пов'язано з розвитком електронних платіжних систем: зростанням швидкості передачі