На головну сторінку   Всі книги

3.1. Тенденції розвитку платіжних інструментів

Проведений нами аналіз звітів центральних банків розвинених європейських країн за період з 1998 року по 2005 рік показав, що до кінця 1990-х років намітилися наступні тенденції:

Скорочення кількості платіжних інструментів, виконаних на паперових носіях;

Збільшення використання платіжних карт;

Скорочення використання чеків;

Поява електронних грошей.

Збільшення використання електронних форм платіжних інструментів пов'язане з розвитком телекомунікаційних і комп'ютерних технологій. Банки активно розвивають електронне обслуговування, яке сприяє зниженню операційних витрат для банків і надає їх клієнтам широкі можливості для видаленого банкинга. Кількість рахунків, керованих через інтернет, постійно зростає. Це відбивається в кількості кредитових переказів, що збільшується, переданих в онлайновом режимі.

Наприклад, якщо в Німеччині в 2000 році через інтернет було передано більше за 311 млн. кредитових переказів на загальну суму більше за 257 млрд. евро, то в 2004 році через інтернет було відправлено біля 886 млн. кредитових переказів на загальну суму біля 679 млрд. евро. У 2004 році банки Німеччини виконали більше за 6 млрд. кредитних переказів, більше за 5 млрд. з яких були відправлені електронним способом. У 2005 році кількість електронних кредитових переказів виросла до 5,66 млрд. і становила 84,3% від загальної кількості виконаних кредитових переказів (табл. 3.1). Зменшенню кількості паперових платіжних інструментів також сприяє Положення про кредитні перекази між банками і Bundesbank, по якому кожний переклад повинен бути виконаний автоматично і бути в безпаперовій формі. Акцептуючі організації зобов'язані конвертувати в безпаперову форму перекази на паперових носіях. Співвідношення паперових і електронних переказів

Таблиця 3.1 2001 2002 2003 2004 2005 Бельгія кредитові перекази (усього) 742.8? 808.06 731.22 788.56 817.65 об'єм (млрд. евро) 17 350.8 З 13 157.42 14 938.19 16 049.76 18 953.50 об'єм (млрд- евро) 1 894.96 612.52 703.69 593.89 531.64 % від общ. кількості 38.61% 37.78% 22.20% 18.71% 16.24% % від общ. об'єму 10.92% 4.66% 4.71% 3.70% 2.80% об'єм (млрд. евро) 15 455.82 12 544.90 14 234.50 15 455.87 18 421.86 % від общ. кількості 61.39% 62.22% 77.80% 81.29% 83.76% % від общ. об'єму 89.08% 95.34% 95.29% 96.30% 97.20% Німеччина кредитові перекази (усього) кількість (млн) 5 688.50 5 520.50 5 787.60 6 170.90 6 713.10 об'єм (млр^. евро) 27 836.0 З 28 271. ОС 28 353.0 З 28 496. ОС 31 141.00 об'єм (млрд. евро) 9 599.00 11 799.00 12 935.00 14 221.00 12 406.00 % від общ. кількості 23.93% 22.21% 17.88% 16.60% 15.71% % від общ. об'єму 34.48% 41.74% 45.62% 49.91% 39.84% об'єм (млрд. евро) 18 237.00 16 472.00 15 418.00 14 275.00 18 735.00 % від общ. кількості 76.07% 77.79% 82.12% 83.40% 84.29% % від общ. об'єму 65.52% 58.26% 54.38% 50.09% 60.16% Італія кредитові перекази (усього) 1 046.4 S 989.11 1 018.41 1 048.80 1 048.29 об'єм (млрд. евро) 4 456.58 4 672.46 4 936.05 5 315.47 5 655.42 об'єм (млрд евро) 3 658.83 3 648.14 3 998.06 4 202.95 4 266.87 % від общ. кількості 83.42% 80.43% 79.75% 77.80% 75.37% % від общ. об'єму 82.10% 78.08% 81.00% 79.07% 75.45% об'єм (млрд. евро) 797.75 1 024.32 937.99 1 112.52 1 388.55 % від общ. кількості 16.58% 19.57% 20.25% 22.20% 24.63% % від общ. об'єму 17.90% 21.92% 19.00% 20.93% 24.55% кредитові перекази (усього) кількість (млн.) 1 226.64 1 260.55 1 271.37 1 264.20 1 224.78 об'єм (млрд. евро) 3 280.11 3 363.68 3 715.90 4 340.04 5 143.60 об'єм (млрд. евро) 1 044.78 641.01 497.14 380.07 187.22 % від общ. кількості 30.44% 26.91% 24.84% 23.06% 18.66% % від общ. об'єму 31.85% 19.06% 13.38% 8.76% 3.64% об'єм (млрд. евро) 2 235.33 2 722.67 3 218.76 3 959.97 4 956.38 % від общ. кількості 69.56% 73.09% 75.16% 76.94% 81.34% % від общ. об'єму 68.15% 80.94% 86.62% 91.24% 96.36% Як і в Німеччині, в Бельгії все більшу частину в загальній кількості і об'ємі кредитових переказів займають перекази, виконані електронним способом. Хоч клієнти можуть сформувати їх різними способами: принести в офіс на паперовому або магнітному носії, послати по телефону або через інтернет, зробити його на спеціальних терміналах, що надають послуги по банківському самообслуговуванню, все більша кількість клієнтів проводить свої платежі за допомогою електронних технологій. Якщо в 2001 році частка кредитових переказів на паперових носіях складала біля 38,6% від загальної кількості переказів, то в 2004 році ця частка дорівнювала 18,7%. У 2005 році в Бельгії частка електронних кредитових переказів перевищила 83,7% від загальної кількості кредитових переказів, а їх об'єм становив 18421,86 млрд. евро або 97,2% від загального об'єму кредитових переказів.

Аналіз звітів ЕЦБ свідчить, що використання чеків поступово меншає. Цей процес відбувається повсюдно, включаючи такі країни, як Франція, де чеки завжди були популярним платіжним інструментом. Скорочення кількості операцій по чеках відбувається внаслідок розвитку інших, більше за швидкі і дешеві способи проведення платежів: операцій прямого дебетування, платіжних карт і т. п. Незважаючи на той, що більшість чеків (за виключення чеків на великі суми) існує в електронному вигляді, час, необхідний банкам для їх обробки, залишається довгим. Опит, проведений Банком Італії в березні 2001 року, показав, що в середньому по країні час по виконанню чеків становить 7-10 робочих днів. З звіту Міністерства по чесної торгівлі Великобританії від 2003 року видно, що виконання чеків часто триває 5-9 днів, а приховані витрати споживачів коливаються від 0,41 ф. ст. до 2,4 ф. ст. на кожну 1000 ф. ст. (3 дні або 6 днів /365 днів*5%*1000 ф. ст.)

Крім того, чеки розглядаються як ризикований засіб платежу, що включає в себе високі адміністративні витрати і приховані націнки З метою розвитку і регулювання обігу електронних грошей Європейська комісія розробила Директиву про електронні гроші [10]. Кількість карт і точок, що приймають карти

Таблиця 3.2 Рік 2001 2002 2003 2004 2005 карти кількість (тис.) 13 987 14 902 15619 15 727 15 931 банкомати кількість 11 393 11 676 12 495 13 197 13 499 кількість транзакцій (млн.) 217.05 239.89 256.89 244.38 250.50 об'єм транзакцій (млрд. евро) 22.43 24.87 27.13 27.51 27.58 термінали POS кількість 144 421 135743 113 081 108 284 101 094 кількість транзакцій (млн.) 469.24 544.34 579.83 632.24 693.93 об'єм транзакцій (млрд. евро) 25.58 29.23 31.21 33.42 37.29 Німеччина карти кількість (тис.) 125 508 119 392 116 355 114 836 113 311 банкомати кількість 49 620 50 487 51 12S 52 595 53 361 кількість транзакцій (млн.) 1 648.40 1 668.30 2 036.40 2 398.70 2 445.10 об'єм транзакцій (млрд. евро) 261 265 304 340 382 термінали POS кількість 435 680 460 609 495 790 520 020 569 527 кількість транзакцій (млн.) 1 678.30 1 900.20 2 053.90 2 274.7 З 2 409.90 об'єм транзакцій (млрд. евро) 121.00 133.00 140.00 150.00 159.00 Італія карти кількість (тис.) 29 863 27 729 29 928 31 947 35 059 банкомати кількість 36 621 39 648 39 059 39 704 40 577 кількість транзакцій (млн.) 452.46 460.60 434.55 453.79 456.41 об'єм транзакцій (млрд. евро) 73.25 94.29 71 69 76.97 79.07 термінали POS кількість 774 695 847 537 927 975 1 007 537 1 045 041 кількість транзакцій (млн.) 433.39 552.04 610.73 671.97 732.80 об'єм транзакцій (млрд. евро) 32.42 44.77 50.88 58.03 63.54 Нідерланди карти 31 100 31 800 33 100 33 600 31 754 банкомати 7 142 7 530 7 556 7 889 7 520 кількість транзакцій (млн.) 490.00 493.00 494.00 484.00 471.00 об'єм транзакцій (млрд. евро) 44.59 52.96 50.91 51.01 59.8 термінали POS кількість 165 773 177 168 186 272 194 966 206 392 кількість транзакцій (млн.) 985.30 1 155.59 1 266.24 1 374.36 1 480.48 об'єм транзакцій (млрд. евро) 44.28 50.81 54.17 57.08 59.93 Франція карти кількість (тис.) 43 315 45 404 47 646 49 112 81 912 банкомати кількість 36 900 39 000 42 000 43 700 47 800 кількість транзакцій (млн.) 1 165.00 1 213.00 1 244.90 1 260.00 1 431.90 об'єм транзакцій (млрд евро) 71.00 76.00 81.00 85.20 98.20 термінали POS кількість 904 300 956 400 1 000 000 1 060 000 1 095 000 кількість транзакцій (млн.) 3 670.70 4 095.60 4 341.50 4 650.00 5 114.40 об'єм транзакцій (млрд. евро) 170.00 190.00 204.00 219.60 249.80 Великобритания карти количество (тис.) 132 623 142 092 158 123 164 984 164 440 банкомати количество 36 670 40 830 46 460 54 410 58 290 количество транзакций (млн.) 2 174.00 2 268.00 2 373.00 2 528.00 2 699.00 объем транзакций (млрд. ф. ст.) 127.43 136.36 144.12 161.27 172.02 термінали POS кількість 772 000 810 600 861 350 920 020 974 050 кількість транзакцій (млн.) 4 258.00 4 681.00 5 186.00 5 639.00 6 008.00 об'єм транзакцій (млрд. ф. ст.) 188.53 210.96 243.87 272.95 294.72 З метою розвитку і регулювання обігу електронних грошей Європейська комісія розробила Директиву про електронні гроші [10]. Кількість карт і точок, що приймають карти

Таблиця 3.2 Рік 2001 2002 2003 2004 2005 карти кількість (тис.) 13 987 14 902 15619 15 727 15 931 банкомати кількість 11 393 11 676 12 495 13 197 13 499 кількість транзакцій (млн.) 217.05 239.89 256.89 244.38 250.50 об'єм транзакцій (млрд. евро) 22.43 24.87 27.13 27.51 27.58 термінали POS кількість 144 421 135743 113 081 108 284 101 094 кількість транзакцій (млн.) 469.24 544.34 579.83 632.24 693.93 об'єм транзакцій (млрд. евро) 25.58 29.23 31.21 33.42 37.29 Німеччина карти кількість (тис.) 125 508 119 392 116 355 114 836 113 311 банкомати кількість 49 620 50 487 51 12S 52 595 53 361 кількість транзакцій (млн.) 1 648.40 1 668.30 2 036.40 2 398.70 2 445.10 об'єм транзакцій (млрд. евро) 261 265 304 340 382 термінали POS кількість 435 680 460 609 495 790 520 020 569 527 кількість транзакцій (млн.) 1 678.30 1 900.20 2 053.90 2 274.7 З 2 409.90 об'єм транзакцій (млрд. евро) 121.00 133.00 140.00 150.00 159.00 Італія карти кількість (тис.) 29 863 27 729 29 928 31 947 35 059 банкомати кількість 36 621 39 648 39 059 39 704 40 577 кількість транзакцій (млн.) 452.46 460.60 434.55 453.79 456.41 об'єм транзакцій (млрд. евро) 73.25 94.29 71 69 76.97 79.07 термінали POS кількість 774 695 847 537 927 975 1 007 537 1 045 041 кількість транзакцій (млн.) 433.39 552.04 610.73 671.97 732.80 об'єм транзакцій (млрд. евро) 32.42 44.77 50.88 58.03 63.54 Нідерланди карти 31 100 31 800 33 100 33 600 31 754 банкомати 7 142 7 530 7 556 7 889 7 520 кількість транзакцій (млн.) 490.00 493.00 494.00 484.00 471.00 об'єм транзакцій (млрд. евро) 44.59 52.96 50.91 51.01 59.8 термінали POS кількість 165 773 177 168 186 272 194 966 206 392 кількість транзакцій (млн.) 985.30 1 155.59 1 266.24 1 374.36 1 480.48 об'єм транзакцій (млрд. евро) 44.28 50.81 54.17 57.08 59.93 Франція карти кількість (тис.) 43 315 45 404 47 646 49 112 81 912 банкомати кількість 36 900 39 000 42 000 43 700 47 800 кількість транзакцій (млн.) 1 165.00 1 213.00 1 244.90 1 260.00 1 431.90 об'єм транзакцій (млрд евро) 71.00 76.00 81.00 85.20 98.20 термінали POS кількість 904 300 956 400 1 000 000 1 060 000 1 095 000 кількість транзакцій (млн.) 3 670.70 4 095.60 4 341.50 4 650.00 5 114.40 об'єм транзакцій (млрд. евро) 170.00 190.00 204.00 219.60 249.80 Великобритания карти количество (тис.) 132 623 142 092 158 123 164 984 164 440 банкомати количество 36 670 40 830 46 460 54 410 58 290 количество транзакций (млн.) 2 174.00 2 268.00 2 373.00 2 528.00 2 699.00 объем транзакций (млрд. ф. ст.) 127.43 136.36 144.12 161.27 172.02 термінали POS кількість 772 000 810 600 861 350 920 020 974 050 кількість транзакцій (млн.) 4 258.00 4 681.00 5 186.00 5 639.00 6 008.00 об'єм транзакцій (млрд.

ф. ст.) 188.53 210.96 243.87 272.95 294.72 конкуренції серед емітентів електронних грошей.

Згідно з статтею 1.3 Директиви електронні гроші - це «одиниця, яка: має грошову цінність; збережена на електронному пристрої; приймається як засіб платежу іншими особами, крім емітента; створена для виконання функції банкнот і монет як їх електронний замінник; призначена для здійснення переказів обмеженого розміру» [10].

Право випускати електронні гроші належить спеціальним інститутам електронних грошей (ELMI - Electronic Money Institution, кредитний інститут, авторизований емітувати кошти платежу в формі електронних грошей), які повинні задовольняти певним вимогам. Наприклад, в початковий капітал повинен бути не менше за 1 млн. евро. Також інститути електронних грошей повинні підтримувати відношення власних коштів до загального об'єму своїх зобов'язань не менше за 2%.

Директива дозволяє інститутам електронних грошей здійснювати свою діяльність на всій території ЄС при умові наявності ліцензії однієї з країн-членів ЄС.

Незважаючи на переваги, якими володіють електронні гроші, вони, однак, досі не знайшли широкого застосування. Це пов'язано з тим, що національні уряди країн ЄС не бачать значних вигід від введення електронних грошей, а бачать швидше недоліки. Наприклад, можливість для ELMI здійснювати випуск електронних грошей в оффшорних зонах і провести анонімні трансграничні платежі утрудняє боротьбу з відмиттям грошей, отриманих незаконними способами, і фінансуванням тероризму.

У деяких розвинених європейських країнах були розроблені схеми, що використовують електронні гроші. Наприклад, в Бельгії в лютому 1995 року компанією Banksys були запущені карти схеми PROTON. PROTON являє собою карту з чопом, який зберігає грошовий еквівалент

(одиниці, на подібність телефонних карт). Карта призначена для заміщення готівки при здійсненні платежів менше за 15 евро в дрібних магазинах, таксофонах, стоянках для машин і т. п. PROTON є національною одновалютной (евро) системою. Завантаження грошей вимагає введення ПИН коду і наявності коштів на рахунку. Гаманці карти можуть бути заповнені з ATM, суспільних телефонів, через інтернет і інші пристрої. Під час транзакції гроші посилаються з карти системи PROTON до термінала ритейлера (vending machines). Оскільки в цьому випадку задіяна маленька сума, то ПИН код не потрібно. Карти PROTON випускаються кредитними організаціями. Річний внесок може варіюватися від 0 до 5 евро. Використання і завантаження гаманців безкоштовна. Ритейлери платять певний відсоток за гроші, що зберігаються в терміналах і фіксовану плату за збирання. На кінець грудня 2000 року нараховувалося 8 млн. карт з електронними грошима. Об'єм коштів, зарезервованих на таких картах, становив 49,2 млн. евро. У 2005 роки було виконано 102 млн. транзакцій на загальну суму 490 млн. евро проти 120,8 млн. транзакцій на загальну суму 670 млн. евро в 2002 році (табл. 3.3).

Технологія PROTON прийнята багатьма країнами, роблячи PROTON міжнародним стандартом. Компанія Proton World International ставить своєю задачею розповсюдити технологію по всьому світу. З листопада 2001 року Proton World International належить австралійській компанії смарткарт ERG.

У Німеччині в кінці 1996 року була запущена система ZKA-GeldKarte- System, призначена для виконання платежів з використанням електронних грошей. До кінця 2001 року кількість карт цієї системи досягло 67,3 млн. штук. Карти випускаються двох видів:

Використання електронних грошей

Таблиця 3.3 Країна електронні гроші 2001 2002 2003 2004 2005 Бельгія транзакції (млн.) 60.46 120.83 107.06 106.9 102.02 об'єм (млрд. евро) 0.27 0.67 0.55 0.53 0.49 % від общ. кол-ва транз. 3.92% 7.09% 6.41% 5.95% 5.39% % від общ. об'єму транз. 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% Німеччина транзакції (млн.) 29.4 35.9 37.4 38.3 37.8 об'єм (млрд. евро) 0 0 0 0 0 % від общ. кол-ва транз. 0.23% 0.50% 0.28% 0.26% 0.24% % від общ. об'єму транз. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Італія транзакції (млн.) 1.03 2.74 9.33 20.38 об'єм (млрд. евро) 0.06 0.18 0.58 1.62 % від общ. кол-ва транз. 0.00% 0.03% 0.08% 0.27% 0.58% % від общ. об'єму транз. 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% Нідерланди транзакції (млн.) 30.9 87.02 109.16 127.27 146.93 об'єм (млрд. евро) 0.08 0.24 0.3 0.35 0.4 % від общ. кол-ва транз. 0.98% 2.55% 3.05% 3.40% 4.27% % від общ. об'єму транз. 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% Франція транзакції (млн.) 2.8 18.4 18.1 16 17 об'єм (млрд. евро) 0.01 0.07 0.07 0.05 0.04 % від общ. кол-ва транз. 0.02% 0.14% 0.13% 0.11% 0.12% % від общ. об'єму транз. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Великобританія транзакції (млн.) об'єм (млрд. ф. ст.) % від общ. кол-ва транз. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% % від общ. об'єму транз. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Швейцарія транзакції (млн.) 19.80 20.00 19.30 19.00 19.20 об'єм (млрд. шв. фр.) 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 % від общ. кол-ва транз. 2.26% 2.13% 1.96% 1.87% 1.79% % від общ. об'єму транз. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Карти, прив'язані до рахунку, де чіп системи GeldKarte вмонтований в європейську карту ЄС (European Card);

Карти, не прив'язані до рахунку (так звані "білі карти") і що виконують функцію електронного гаманця.

Як і бельгійська система PROTON, німецька система базується на чопі-технології. Ця технологія дозволяє використати офф-лайновую авторизацію. Інформація, необхідна для проведення авторизації, сума коштів і межі платежу записані на чіп. Сума доступних коштів меншає з кожним платежем. Щоб зробити платіж, клієнт вводить свій ПИН. Онлайновая авторизація відбувається лише тоді, коли сума,

записана на чопі, стає недостатньою або пройшла більш 90 днів від дня останньої онлайновой авторизації. Таким чином, ритейлер економить на телекомунікаційних витратах (біля 80% випадків платежів доводяться на офф-лайновую авторизацію).

У 2001 році кількість транзакцій з використанням цього вигляду карт досягла більше за 30 млн. в рік, а середня величина транзакції становила 2 евро. Таким чином, мета карт цієї системи як кошти дрібного платежу була досягнута. Однак зростання потенціалу цих 67 млн. карт стримується недостатньо сильним бажанням постачальників товарів і послуг і їх клієнтів використати при розрахунках систему GeldKarte.

До кінця 1990-х у Франції було організовано три банківських консорціуми, кожний з яких просував свої електронні гаманці зі своєю специфічною технологією і на різні сектори ринку: Мопео, Modeus і Mondex.

Система Мопео була введена в експлуатацію в 1999 році. У грудні 2001 року в звертанні було більше за 318 тис. гаманців. У місяць проводилося в середньому 2,5 транзакції зі середнім номіналом 3,65 евро. Система базується на технології Geldkarte німецької компанії ZKA (Zentraler Kreditausschuss). Карта Мопео являє собою карту, що суміщає традиційну дебетову микропроцессорную карту і електронний гаманець. Обидва платіжних інструмента використовуються в своїх областях: електронний гаманець Мопео призначений для дрібних розрахунків, дебетова карта - для всіх інших. Перевага Мопео складається в тому, що держатель гаманця може обслуговуватися в терміналах POS в оффлайновом режимі, не перевищуючи свій ліміт. Система Modeus являє собою смарт-карту, в якій об'єднуються електронний гаманець і безконтактна карта для проїзду на транспорті. Цільовою групою проекту були пасажири громадського транспорту, 50% з яких були користувачами банківських карт. Проект був запущений на залізниці і в парижском

метрополітені. Система Mondex була розроблена банком Credit Mutuel для використання у Франції і еврозоне і була введена в експлуатацію в 1999 році. Єдиним інститутом електронних грошей для всіх цих систем стала

F

компанія SFPMEI (Societte Financiere du Porte-monnaie Electronique Interbancaire). Її функції полягають у випуску електронних грошей і управлінні коштів, що отримується від учасників розрахунків.

У 2005 році у Франції було проведено 17 млн. транзакцій з використанням електронних грошей на загальну суму 40 млн. евро проти 18,4 млн. транзакцій на загальну суму 70 млн. евро в 2002 році.

Таким чином, незважаючи на переваги, якими володіють електронні гроші, вони, однак, досі не знайшли широкого застосування. Статистика показує, що електронні гроші не користуються високим попитом у населення. Наприклад, ринок електронних грошей в Великобританії, Франції і Німеччині практично відсутній: в цих країнах він складає менше за 1% від загальної кількості безготівкових операцій. У Бельгії і Нідерландах електронні гроші більш розвинені. Там вони займають біля 6% і 3,4% від загальної кількості безготівкових операцій відповідно. Сплеск операцій з використанням електронних грошей, по- видимому, закінчився в 2002 році.

Це пов'язано з тим, що національні уряди європейських країн не бачать значних вигід від введення електронних грошей, а бачать швидше недоліки. Наприклад, можливість для ELMI здійснювати випуск електронних грошей в оффшорних зонах і провести анонімні трансграничні платежі утрудняє боротьбу з відмиттям грошей, отриманих незаконними способами, і фінансуванням тероризму. Крім цього, населення вважає за краще використати для здійснення дрібних платежів готівку або платіжні карти.

Як і в розвинених європейських країнах, в Росії також спостерігається зсув до більш широкого використання платіжних інструментів,

виконаних в електронній формі. У цей час велика частина платіжних доручень виконується в електронній формі. Передбачається розвивати електронні форми платіжних вимог і акредитивів. Чеки в нашій країні, в основному, використовуються для зняття готівки юридичними особами. Масове поширення платіжних карт і обмеження на розмір розрахунків готівкою між юридичними особами сприяють скороченню використання чеків.

Поняття «електронні гроші» не використовується в російських діючих нормативних актах. У своїй Вказівці «, що втратила силу Про порядок видачі реєстраційних свідчень кредитним організаціям- резидентам на здійснення емісії предоплаченних фінансових продуктів» (Вказівка ЦБ РФ від 03.07.1998 № 277-У "Про порядок видачі реєстраційних свідчень кредитним організаціям-резидентам на здійснення емісії предоплаченних фінансових продуктів" // Вісник Банку Росії, № 46, 08.07.1998. Втратило силу на основі вступу внаслідок Вказівки ЦБ РФ від 24.12.2004 № 1537-У "Про впорядкування окремих нормативних актів Банку Росії" // Вісник Банку Росії, № 17, 30.03.2005) Центральний банк РФ визначив те, що за рубежем називається «електронними грошима» «предоплаченним фінансовим продуктом». Під предоплаченними фінансовими продуктами розуміються «грошові зобов'язання кредитної організації, замінюючі в процесі їх звертання вимоги юридичних і/або фізичних осіб по оплаті товарів або послуг, і в тому числі грошові зобов'язання, складені в електронній формі». Таким чином, в цей час в Росії неможливий швидкий розвиток цього вигляду фінансових послуг.

У цей час в Росії швидке поширення знаходять платіжні карти, які є дуже ефективним платіжним інструментом. Однак необхідно розвивати інфраструктуру з метою стимулювання використання платіжних карт і підвищувати її безпеку.

У зарубіжних країнах абсолютна більшість емітентів карт оснащує їх чопами, підвищуючи безпеку їх використання. У Росії карти випускаються в основному без чопів. Це може привести до того, що в швидкому майбутньому ми будемо спостерігати різке зростання несанкціонованого використання платіжних карт. Теорема Ролля.: Нехай функція f (х) безперервна на відрізку [a;][b] і диференціюється у:  Теорема Ролля.: Нехай функція f (х) безперервна на відрізку [a;][b] і диференціюється у всіх внутрішніх точках [a;][b]. Нехай, крім цього, f (a) = f (b). Тоді всередині відрізка існує принаймні одна точка з така, чтоf '(з) = про. Доказ. По теоремі
ТЕОРЕМА КОУЗА Роберт Д. Кутер Coase Theorem Robert D. Cooter:  ТЕОРЕМА КОУЗА Роберт Д. Кутер Coase Theorem Robert D. Cooter: Ті, кому доводилося розказувати теорему Коуза новакам, бачили, який інтерес і захоплення вона викликає. Однак Коуз так і не дав формулювання цієї теореми, а коли це намагаються робити інші, вона, видимо, перетворюється або в помилкове висловлювання,
Теорема Р. Коуза: виглядає так: «У умовах довершеної кон- куренції приватні і:  Теорема Р. Коуза: виглядає так: «У умовах довершеної кон- куренції приватні і соціальні витрати рівні». Якщо права соб- ственности ясно визначені і наказані, якщо люди згодні твердо дотримуватися результатів добровільного обміну, то ника- ких зовнішніх
Теорема Гаусса-Маркова: У огляді ми розглядали оцінки невідомого математичного:  Теорема Гаусса-Маркова: У огляді ми розглядали оцінки невідомого математичного очікування ц випадкової величини х за даними вибіркових спостережень. Хоч ми інтуїтивно використали в якості оцінки для р вибіркове середнє х, було показано, що воно є лише однією
Тіньові відносини і конкуренція на ринку труда: Е. Н. Собольов (Москва) Найважливішою сферою конкурентних відносин в:  Тіньові відносини і конкуренція на ринку труда: Е. Н. Собольов (Москва) Найважливішою сферою конкурентних відносин в сучасній економіці є ринок труда. Його ефективному функціонуванню серйозно заважає засилля тіньових відносин між працівниками і роботодавцями. Причини, по яких виникають
Тендерна документація: (tender documentation) - 1) комплект документів, вмісний:  Тендерна документація: (tender documentation) - 1) комплект документів, вмісний інформацію з організаційних, технічних і комерційних питань проведення торгів; 2) документація, що представляється учасником торгів (претендентом) тендерному комітету (оимость,
ТЕНДЕНЦІЯ ДО ОБІДНІННЯ В ВІЙСЬКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ КАПІТАЛІСТИЧНИХ КРАЇН:  ТЕНДЕНЦІЯ ДО ОБІДНІННЯ В ВІЙСЬКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ КАПІТАЛІСТИЧНИХ КРАЇН : Військова економіка містить в собі тенденцію до обідніння воюючих країн. Поняття «обідніння» треба ясно відрізняти від загальновідомого поняття «зубожіння пролетаріату». Обідніння країни означає, що в кінці року національне багатство країни