На головну сторінку   Всі книги

ТЕНДЕНЦІЇ І ТОРГОВІ КОРИДОРИ

Існує ряд торгових систем і індикаторів, призначених для визначення міри спрямованості цінового руху. Вважається, що для аналізу ринків з яскраво вираженою тенденцією потрібно використати індикатори, що запізнюються, а для аналізу цін в умовах торгового коридора - випереджальні.

Однак визначити нинішній стан ринку досить просто - набагато важче оцінити перспективи його розвитку в майбутньому (див. мал. 33). Теоретична основа, історіографія і джерела дослідження:  Теоретична основа, історіографія і джерела дослідження: З'ясування ролі звичайного права в житті російського села потрібно передувати деякими зауваженнями про сам предмет дослідження. Древнейшие терміни, що означають «право», відносилися до звичайного права: «правда», «норов», «звичай», «переказ». Таке ж
7. Теоретична модель дії банківського мультипликатора:  7. Теоретична модель дії банківського мультипликатора: Початкові дані: первинна сума депозиту = 100 грошових одиниць; норма обов'язкового резервування r = 20%. Умовні позначення: ОР - обов'язкові резерви (д. е.); СР - вільні резерви (д. е.); ПС - залучені кошти (д. е.); КД -
Теоретична ковариация: Якщо х і у - випадкові величини, то теоретична ковариация про^:  Теоретична ковариация: Якщо х і у - випадкові величини, то теоретична ковариация про^ визначається як математичне очікування твору відхилень цих величин від їх середніх значень: pop.cov(х, у) = oXJ, =? {(х-цЛ.)(у-ц,)}, (1.11) де
Теореми про межі функцій: У 3TO.it розділі ми укажемо основні властивості меж функції,:  Теореми про межі функцій: У 3TO.it розділі ми укажемо основні властивості меж функції, сформульовані у вигляді теорем, докази яких опускаємо. Теорема 4.1. Функція /(л) має в точці а межа тоді і тільки те] так, коли в цій точці існують лівий п правий пре
Теорема Коуза: 280 Необхідно відмітити, що ситуація неефективності означає, що:  Теорема Коуза: 280 Необхідно відмітити, що ситуація неефективності означає, що може бути знайдений спосіб поліпшити добробут хоч би деяких людей без погіршення положення інших. Такі ситуації, як ми побачили, є джерелом 281 творчого
Теорема Декарта.: Число позитивного коріння многочлена f (х), що зараховується стільки:  Теорема Декарта.: Число позитивного коріння многочлена f (х), що зараховується стільки разів, яка кратність кожного кореня, дорівнює числу змін знаків в системі коефіцієнтів цього многочлена (рівні нулю коефіцієнти не враховуються) або менше цього числа на парне
Тіньова економіка -: економічні процеси, які переховуються їх учасниками, не:  Тіньова економіка -: економічні процеси, які переховуються їх учасниками, не контролюються державою і об- ществом, не фіксуються офіційною державною статистикою. Вона включає: криміногенну, заборонну, протизаконну; приховану, що проводиться в цілях