На головну сторінку   Всі книги

Тенденція до зростання незалежності

Як показує наш огляд структури і незалежність центральних банків, в останні роки спостерігається помітна тенденція до зростання незалежності. ФРС трааи- ционно вважалася більш незалежною, ніж практично всі інші центральні банки.

Виключення складали тільки центральні банки Німеччини і Швейцарії. Сьогодні Європейський центральний банк набагато більш незалежний, ніж ФРС. Банки Англії і Японії отримали велику незалежність, що поставило їх в один ряд з ФРС і центральними банками Нової Зеландії, Швеції і інших європейських країн. Як теорія, так і практика підтверджують, що більш незалежні центральні банки проводять більш ефективну монетарну політику. 3. ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ І ЇХ ЕВОЛЮЦІЯ:  3. ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ І ЇХ ЕВОЛЮЦІЯ: Теоретичні джерела сучасних західних концепцій державних фінансів потрібно шукати в роботах західних економістів XIX - початки XX в. Їх розвиток пов'язаний із загальними законами руху ринкової економіки і відображає принципові зміни в
4.1. Теоретичні аспекти дослідження господарського механізму:  4.1. Теоретичні аспекти дослідження господарського механізму: Важливу роль в забезпеченні сбалансированности економічних і інституційних інтересів різних суб'єктів господарських відносин і тим самим в функціонуванні економіки як системи грає господарський механізм. Поняття господарського
Теоретична і практична значущість дослідження:  Теоретична і практична значущість дослідження: Сформульовані в диссертационном дослідженні висновки і пропозиції можуть бути використані з метою вдосконалення законодавства про відповідальність за порушення банківського законодавства, в правоприменительной практиці Банку Росії і
Теоретична і методологічна основа: Теоретичною і методологічною основою дослідження є:  Теоретична і методологічна основа: Теоретичною і методологічною основою дослідження є положення, сформульовані в трудах вітчизняних і зарубіжних вчених, присвячених науковим і прикладним проблемам розвитку світової економіки і міжнародних економічних відносин, в
2. Теоретична частина курсової роботи: Метою написання теоретичної частини курсової роботи є:  2. Теоретична частина курсової роботи: Метою написання теоретичної частини курсової роботи є самостійне дослідження студентами окремих питань управління фінансами на основі аналізу різних джерел інформації. Питання для самостійного опрацювання студентами: 1.
Теорема Коуза: 280 Необхідно відмітити, що ситуація неефективності означає, що:  Теорема Коуза: 280 Необхідно відмітити, що ситуація неефективності означає, що може бути знайдений спосіб поліпшити добробут хоч би деяких людей без погіршення положення інших. Такі ситуації, як ми побачили, є джерелом 281 творчого
Теодор Шульц (Schultz): Теодор Шульц (Schultz) (30.04.1902 р.- 26.02.1998 р.) Нобелівська:  Теодор Шульц (Schultz): Теодор Шульц (Schultz) (30.04.1902 р.- 26.02.1998 р.) Нобелівська премія по економіці 1979 р. (разом з Вільямом Артуром Льюисом) Американський економіст Теодор Вільям Шульц, син Генрі Едварда і Ганни Елизабет (уродженої Вейсс) Шульц, народився і