На головну сторінку   Всі книги

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА

див. Економіка тіньова. Теоретичні основи аналізу відкритої економіки, платіжний баланс і:  Теоретичні основи аналізу відкритої економіки, платіжний баланс і його рівновага [V]: Дослідження макроекономічних проблем в масштабах відкритої економіки звичайно стикається з двома тенденціями, що визначають сучасні економічні труднощі: інтернаціоналізація ринків і нестабільність міжнародної грошової системи. Процес
з 2. Теоретичні моделі впливу технології платежів на попит на:  з 2. Теоретичні моделі впливу технології платежів на попит на гроші: Однієї з перших теоретичних робіт, що розглядають можливість того, що фінансові інновації можуть мати значний вплив на попит на гроші, є робота Симпсона і Портера (Simpson, Porter, 1980). У ній пропонується модифікована
Теоретичні концепції про походження права і держави:  Теоретичні концепції про походження права і держави: При вивченні цієї теми необхідно звернути увагу на різноманіття теорій походження права і держави, якого обуслов- 1 Теорія держави і права. Л., 1987. С. 28. лено різними причинами, в тому числі і різними методами дослідження.
4.1. Теоретичні аспекти дослідження господарського механізму:  4.1. Теоретичні аспекти дослідження господарського механізму: Важливу роль в забезпеченні сбалансированности економічних і інституційних інтересів різних суб'єктів господарських відносин і тим самим в функціонуванні економіки як системи грає господарський механізм. Поняття господарського
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ ПАСИВНИХ СОЛІДАРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ:  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ ПАСИВНИХ СОЛІДАРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ: Згідно з абзацом першим пункту 1 статті 308 «Сторони зобов'язання» ГК РФ в зобов'язанні як кожна з його сторін - кредитора і боржника - можуть брати участь одне або одночасне декілька осіб. Статті 323-325 ГК РФ, регулюючи загальні проблеми,
Теоретична дисперсія дискретної випадкової змінної:  Теоретична дисперсія дискретної випадкової змінної: У цій книзі нас буде цікавити одна з функцій змінної х, її теоретична дисперсія, що є корисною мірою розкиду для вероятност- ного розподілу. Вона визначається як математичне очікування квадрата різниці між величиною х і
Теорема Коуза: 280 Необхідно відмітити, що ситуація неефективності означає, що:  Теорема Коуза: 280 Необхідно відмітити, що ситуація неефективності означає, що може бути знайдений спосіб поліпшити добробут хоч би деяких людей без погіршення положення інших. Такі ситуації, як ми побачили, є джерелом 281 творчого