На головну сторінку   Всі книги

7. Теоретична модель дії банківського мультипликатора

Початкові дані: первинна сума депозиту = 100 грошових одиниць;

норма обов'язкового резервування r = 20%. Умовні позначення: ОР - обов'язкові резерви (д. е.);

СР - вільні резерви (д.

е.); ПС - залучені кошти (д. е.); КД - кількість грошей в звертанні (д. е.). Номер кроку Актив Пасив КД Номер кроку Актив Пасив КД 1 ОР - 20,00 СР - 80,00 ПС - 100,00 180,00 14 ОР - 1,10 СР - 4,40 ПС - 5,50 482,43 2 16,00 64,00 80,00 244,00 15 0,88 3,52 4,40 485,95 3 12,80 51,20 64,00 295,20 16 0,70 2,82 3,52 488,77 4 10,24 40,96 51,20 336,16 17 0,56 2,26 2,82 491,03 5 8,19 32,77 40,96 368,93 18 0,45 1,81 2,26 492,84 6 6,55 26,22 32,77 395,15 19 0,36 1,45 1,81 494,29 7 5,24 20,98 26,22 416,13 20 0,29 1,16 1,45 495,45 8 4,20 16,78 20,98 432,91 21 0,23 0,93 1,16 497,31 9 3,36 13,42 16,78 446,33 22 0,19 0,74 0,93 498,05 10 2,68 10,74 13,42 457,07 23 0,15 0,59 0,74 498,64 11 2,15 8,59 10,74 465,66 24 0,12 0,47 0,59 499,11 12 1,72 6,87 8,59 472,53 25 0,09 0,43 0,47 499,54 13 1,37 5,50 6,87 478,03 26 0,09 0,34 0,43 499,88 Банківський мультипликатор БМ = - X 100 = - X 100 = 5 ^

r 20

і > > КД на останньому кроці = 100 х 5 = 500 д. е. Теоретичні передумови для раціонального інвестиційного вибору:  Теоретичні передумови для раціонального інвестиційного вибору: Саме просте і конструктивне визначення раціонального інвестиційного вибору: це такий вибір, який приносить дохід в середньостроковій перспективі (при наявності можливості проміжних збитків). Так, скажемо, якщо раціонально очікувана прибутковість
Теоретичні і правові аспекти регулювання федеральною і:  Теоретичні і правові аспекти регулювання федеральної і регіональної виборчої системи: Становлення демократичною правової державності передбачає як необхідна умова побудову ефективної виборчої системи, що дозволяє формувати виборні інститути влади відповідно до волі більшості членів
Теоретичні положення: Пояснення і гіпотез відносно ефектів і спонукальних мотивів:  Теоретичні положення: Пояснення і гіпотези відносно ефектів і спонукальних мотивів субфедерального адміністративного регулювання містяться в положеннях теорії суспільного інтересу, в теорії захвата регулювання, економічної теорії державного
Теоретичні основи обліку цінних паперів.: У бухгалтерському обліку цінні папери розглядаються як фінансові:  Теоретичні основи обліку цінних паперів.: У бухгалтерському обліку цінні папери розглядаються як фінансові інструменти, використання яких в процесі перерозподілу фінансових ресурсів між учасниками ринку приводить до одночасного виникнення (збільшенню) фінансових активів
Теоретичні основи виробництва перевірки свідчень на місці:  Теоретичні основи виробництва перевірки свідчень на місці: Процес побудови в Росії цивільним суспільством правової держави пов'язаний з подоланням серйозних труднощів, зумовлених цілим рядом суспільних, передусім економічних і політичних причин, а також і причин суб'єктивних - недоліком
Теоретичні основи кредитногрошовий політики держави:  Теоретичні основи кредитногрошовий політики держави: Кредитногрошовий політика - це сукупність державних заходів в області грошового обігу і кредиту, направлена на забезпечення стійкого, ефективного функціонування економіки, підтримку в належному стані грошової системи.
2. Теоретичні і організаційні питання планированияналогових:  2. Теоретичні і організаційні питання планированияналогових доходів: У цей час питання, присвячені суті податкового планування і прогнозування, все більше стають об'єктом пильного вивчення і широких дискусій. Необхідно визначити дві тенденції відносно сприйняття суті податкового