На головну сторінку   Всі книги

Теорії вартості

Оскільки вартість - це коефіцієнт обміну, то як повинні встановлюватися «правильні» коефіцієнти обміну одних товарів на інші? Від цього повністю буде залежати справедливість суспільства, яке засноване на розподілі праці і на обміні продуктами труда.

Якщо економіка - це релігія, то звідки в нашій свідомості виникло уявлення про вартість як про щось абсолютне, фізичне, об'єктивне? Уявлення про те, що вартість встановлюється сама по собі, по волі природи, але не за бажанням людини? 2. Теорія держави і права в системі юридичних наук.:  2. Теорія держави і права в системі юридичних наук.: Ця система включає основні різновиди і групи юридичних наук. 1. Теорія держави і права як загальнотеоретична галузь юридичної науки. 2. Историко-правові науки, до яких відносяться історія держави і права Росії, зарубіжних
Теорія держави і права в системі юридичних наук і проблеми її:  Теорія держави і права в системі юридичних наук і проблеми її співвідношення з іншими гуманітарними науками: Теорія держави і права найтіснішим образом взаємопов'язана з іншими юридичними науками. Згідно своєму предмету вона, з одного боку, загальна, початкова теоретична основа для їх існування і розвитку, виконує по отноше- нию до них
Теорія глобальної стратегічної конкуренції: У 80-е рр. економісти Підлога Кругман (Paul Krugman) і Келвін Ланкастер:  Теорія глобальної стратегічної конкуренції: У 80-е рр. економісти Підлога Кругман (Paul Krugman) і Келвін Ланкастер (Kelvin Lancaster) розробили нові теоретичні принципи опису закономірностей міжнародної торгівлі. Основною метою нової теорії був аналіз впливу глобальною стратегічною
Теорія «економії масштабу»: робить акцент на ефекті, отриманому від зростання масштабу виробництва:  Теорія «економії масштабу»: робить акцент на ефекті, отриманому від зростання масштабу виробництва при перенесенні його в інші країни. Ефект масштабу знижує виробничі витрати. Міжнародні корпорації роблять ставку на організацію виробництва з меншими витратами.
19 Теорія економічної рівноваги: Загальна економічна рівновага (ОЕР) - такий стан національною:  19 Теорія економічної рівноваги: Загальна економічна рівновага (ОЕР) - такий стан національної економіки, коли існує рівновага між ресурсами і їх використанням; виробництвом і споживанням; матеріальними і фінансовими потоками. У загальному вигляді економічна рівновага
ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ: У книзі І. А. Трахтенберга «Паперові гроші Нариси теорії грошей і:  ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ: У книзі І. А. Трахтенберга «Паперові гроші Нариси теорії грошей і грошового обігу» міститься систематичний виклад марксистської теорії грошей і її розвиток з учетомопита десятиріч, минулих після смерті Маркса. Хоч безпосередньої
Теорія абсолютних переваг: Неомеркантилизм володіє певною зовнішньою привабливістю, в:  Теорія абсолютних переваг: Неомеркантилизм володіє певною зовнішньою привабливістю, особливо для патріотів, прагнучих до посилення економіки своєї країни. Чому б державі не збільшити до максимума свої запаси золота і срібла? Адам Сміт, шотландський