На головну сторінку   Всі книги

3. Теорія мультипликатора

Суть концепції мультипликатора складається в тому, що між зміною автономних інвестицій і валового національного продукту (національного доходу) існує стійка залежність.

Ефект мультипликатора в ринковій економіці складається в тому, що збільшення автономних інвестицій приводить до збільшення національного доходу, причому на величину значно більшу, ніж первинний приріст інвестицій.

Дію мультипликатора показує наступний ланцюжок:

зростання автономних інвестицій? збільшення закупівель інвестиційних товарів? зростання доходів економічних агентів, виробляючих інвестиційні товари? зростання споживання? зростання сукупного попиту? збільшення доходу? нове збільшення споживання і т. д. (але- вий виток).

Кожний подальший виток даного процесу приводить до зростання національного доходу на меншу величину, т. е. ефект мульти-пликатора має затухаючий характер.

Математично мультипликатор K визначається по формулі (38)

Загальний приріст національного доходу внаслідок разового приросту автономних інвестицій можна визначити множенням первинного приросту автономних інвестицій на величину мультипликатора:?

Y = ? . (39)

Затухаючий характер ефекту мультипликатора пов'язаний з тим, що частина доходу, що отримується економічними суб'єктами, зберігається, а величина приросту національного доходу буде тим менше, ніж більше гранична схильність до зберігання [див.

формулу (38)]. Отже, чим більше суспільство зберігає, тим нижче темпи зростання національного доходу. Ця залежність називається парадоксом бережливості.

Теорія мультипликатора дозволила визначити заходи, які може зробити держава для виведення з економічної кризи, - стимулювання зростання автономних інвестицій.

Теорія мультипликатора Кейнса отримала подальший розвиток в роботах П. Самуельсона, Е. Хансена, Р. Харрода, Дж. Хикса і інш. Зокрема, визначена дія мультипликатора не тільки у бік збільшення, але і у бік зменшення національного доходу (при зниженні інвестицій). У той же час не всі економісти визнають дію мультипликатора в сучасній ринковій економіці. Головним доводом критиків є те, що мультипликатор створений і обгрунтований для економіки, що знаходиться в кризі, коли потенціал суспільства не використовується (використовується не повністю). Якщо ж економіці властива висока кон'юнктура, то дія мультипликатора приведе до підвищення цін (інфляції), викликаної надлишковим попитом. Теорія раціональних очікувань на інших ринках: Події на інших фінансових ринках також підтверджують гіпотезу:  Теорія раціональних очікувань на інших ринках: Події на інших фінансових ринках також підтверджують гіпотезу ефективного ринку і, отже, теорію раціональних очікувань. Наприклад, навряд чи вдасться довести, що фінансові аналітики можуть підказати спосіб отримання прибутку вище
Теорія раціональних очікувань: Ціни акцій, обчислені на основі викладеного вище підходу, залежать:  Теорія раціональних очікувань: Ціни акцій, обчислені на основі викладеного вище підходу, залежать від очікувань економічних суб'єктів з приводу майбутніх грошових потоків. Дійсно, немає жодного сектора економіки, в розвитку якого очікування не грали б вирішальну роль.
з 4. Теорія производства.- Визначення Маркса.- Визначення В. А.:  з 4. Теорія производства.- Визначення Маркса.- Визначення В. А. Косинського.: з 4. Найбільш ясне вираження суть кредиту знаходить у визначеннях тих економістів, які не обмежуються вказівкою на трохи туманне поняття "користування", а ставлять явище кредиту в тісний зв'язок з явищем виробництва. Цей зв'язок
Теорія переваги ліквідності Кейнса: http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Keynes.html:  Теори переваги ліквідності Кейнса: http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Keynes.html Коротка біографія Джона Мейнарда Кейнса. У своїй славнозвісній книзі The General Theory of Employment, Interest, and Money (Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей), виданій в 1936
5.2 ТЕОРІЯ ГРАНИЧНОЇ КОРИСНОСТІ І СУБ'ЄКТИВНА ЦІННІСТЬ БЛАГА.:  5.2 ТЕОРІЯ ГРАНИЧНОЇ КОРИСНОСТІ І СУБ'ЄКТИВНА ЦІННІСТЬ БЛАГА. ОСНОВНІ НАПРЯМИ КРИТИКИ ТРУДОВОЇ ТЕОРІЇ ВАРТОСТІ: Згідно з теорією трудової вартості, тільки на ринку при обміні виявляється суспільно необхідний рівень витрат труда. Вартість створюється в процесі виробництва, а виявляється на ринку. Покупець, придбаваючи на ринку товар, оцінює його
2 Теорія споживчої поведінки.: Споживач є королем на ринку, т. до. вирішує, що йому:  2 Теорія споживчої поведінки.: Споживач є королем на ринку, т. до. вирішує, що йому необхідно для задоволення власних потреб. Головним обмежувачем для споживача є розмір доходу, тому він повинен постійно здійснювати вибір. Раціональність вибору
Теорія подібності країн: Класичні теорії міжнародної торгівлі, такі як теорія:  Теорія подібності країн: Класичні теорії міжнародної торгівлі, такі як теорія абсолютних переваг, застосовні для аналізу міжгалузевої торгівлі між країнами. Міжгалузева торгівля (interindustry trade) - це обмін товарів, випущених підприємствами однієї