На головну сторінку   Всі книги

Теорія паритету купівельної здатності

www.oecd.org/searchResult/0,2 6 65, en_2 64 9_201185_l_l_l_l_l, 00.html Дослідження ОЕСР на тему паритету купівельної здатності.

Однією з основних теорій визначення валютного курсу стала теорія паритету купівельної здатності (ППС).

Згідно з теорією ППС, валютні курси між двома будь-якими валютами покликані відображати зміни рівнів цін двох країн. Теорія ППС виражає закон єдиної ціни по відношенню до загального рівня внутрішніх цін, а не цін на окремі товари. Передбачимо, що ціна японської сталі в ієнах виросла на 10% (до 11 тис. ієн) відносно доларової ціни американської сталі (ціна якої залишилася без змін на рівні 100 долл. за тонну). Згідно із законом єдиної ціни, валютний курс повинен вирости до 110 ієн за долар, т. е. долар повинен зміцнитися на 10%. Застосування теорії єдиної ціни по відношенню до рівня цін в двох країнах стало основою теорії паритету купівельної здатності, згідно з якою при зростанні цін в Японії на 10% відносно рівня цін США долар зміцнюється на 10%.

Як показує приклад вище, теорія ППС передбачає, що якщо рівень цін в одній країні виросте відносно рівня цін в іншій, то валюта першої країни знеціниться (а другої - подорожчає). Як показано на мал. 19.2, такий прогноз характерний для довгострокового періоду. З 1973 і до кінця 2002 року рівень цін в Великобританії виріс на 99% відносно цінового рівня в США, і, як передбачає теорія ППС, долар зміцнився відносно фунта (правда, на 73%, а не на 99%, як випливає з теорії ППС).

Як випливає з мал. 19.2, досі теорія ППС не спрацьовувала для невеликих періодів часу. Так, з початку 1985 і до кінця 1987 року рівень цін в Великобританії виріс відносно рівня цін в США, але замість зміцнення, як передбачає ППС, долар знецінився на 40% по відношенню до фунта. Таким чином, навіть якщо теорія ППС дає деяке уявлення про зміну валютних курсів в довгостроковій перспективі, вона не досконала і, як правило, видає невірний прогноз на короткий термін. Що ж стало причиною її неспроможності?

Індекс 250

1973 1983 1993 2003

Рис. 19.2. Паритет купівельної здатності валют США і Великобританії в 1973-2002годах (індекс: березень 1973 = 100)

Джерело, http: //www. statistics. gov.uk/ Теорія попиту на активи: Всі розглянуті нами чинники можна об'єднати в теорію попиту на:  Теорія попиту на активи: Всі розглянуті нами чинники можна об'єднати в теорію попиту на активи, згідно з якою, при інших рівних умовах: зміна об'єму попиту на актив прямо залежить від зміни багатства; зміна об'єму попиту на даний актив прямо залежить від
Розділ 25. Теорія сукупного попиту і сукупної пропозиції:  Розділ 25. Теорія сукупного попиту і сукупної пропозиції: 2. Оскільки положення кривої сукупного попиту постійне при фіксованому значенні номінального доходу (PY), твердження Мілтона Фрідмана має на увазі, що положення кривої сукупного попиту повністю визначається кількістю грошей. Це
Теорія сегментированних ринків: Як випливає з назви, теорія сегментированних ринків вважає:  Теорія сегментированних ринків: Як випливає з назви, теорія сегментированних ринків вважає ринки облігацій з різними термінами погашення абсолютно окремою і сегментированними. У такому випадку процентні ставки по облігаціях з кожним терміном погашення визначають попит і
Теорія рівноваги: затверджує, що люди об'єднуються в групи внаслідок схожого:  Теорія рівноваги: затверджує, що люди об'єднуються в групи внаслідок схожого відношення до загальнозначущий для них цілей і задач, загальних установок і цінностей.
3. Теорія відсотка Бем-Баверка: Оскільки будь-яка економічна теорія досить логічна і закінчена,:  3. Теорія відсотка Бем-Баверка: Оскільки будь-яка економічна теорія досить логічна і закінчена, не варто дивуватися, що концепція альтернативних витрат присутня і в теорії капіталу і відсотка, розробленої одним з самих яскравих представників австрійської школи
Теорія переваги ліквідності Кейнса: http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Keynes.html:  Теори переваги ліквідності Кейнса: http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Keynes.html Коротка біографія Джона Мейнарда Кейнса. У своїй славнозвісній книзі The General Theory of Employment, Interest, and Money (Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей), виданій в 1936
Теорія і практика стягнення компенсації нематеріальної шкоди:  Теорія і практика стягнення компенсації нематеріальної шкоди юридичним особам і індивідуальним підприємцям.: Питання про державне мито, що сплачується при заяві в суд вимоги про компенсацію нематеріальної шкоди юрлицу, бачиться цілком справедливим вирішити так само, як і у випадку з подачею позову про компенсацію моральної шкоди громадянинові. На цей