На головну сторінку   Всі книги

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

Банківський мультипликатор - це процес збільшення (мультиплікація) грошей на депозитних рахунках комерційних банків в період їх руху від одного комерційного банку до іншого.

Безготівкові гроші випускаються в оборот, коли комерційні банки надають позику своїм клієнтам.

Біметалізм - грошова система, при якій держава законодавче закріплює роль загального еквівалента за двома металами - золотом і сріблом, монети з них функціонують на рівних основах.

Величина грошової бази - це підсумок суми готівки в звертанні і в касах комерційних банків, коштів в фонді обов'язкових резервів банків і залишків на кореспондентських рахунках комерційних банків в ЦБ РФ.

Гроші як засіб звертання використовуються для оплати товарів, що придбаваються.

Гроші як засіб платежу товарів, що придбаваються використовуються короткочасно.

Грошовий оборот - це процес безперервного руху грошей в готівковій і безготівковій формах.

Депозитний мультипликатор відображає об'єкт мультиплікації - гроші на депозитних рахунках комерційних банків (саме вони збільшуються в процесі мультиплікації).

Грошова система - це организуемое і регульований державними законами грошовий обіг країни.

Єдність грошової маси - це об'єм готівки і грошей безготівкового обороту.

Золотослитковий стандарт - це коли банкноти обмінюються на золоті злитки, але тільки при пред'явленні певної їх суми.

Золото-девізний стандарт - це коли банкноти обмінюються на девізи, т. е. на іноземну валюту, розмінну на золото.

Інфляція - це знецінення грошей, падіння їх купівельної здатності, що викликається підвищенням цін, товарним дефіцитом і зниженням якості товарів і послуг.

Кредитні гроші (банкноти) виготовляються з паперу, випуск в обіг кредитних грошей проводять звичайно банки при виконанні кредитних операцій.

58

Механізм грошово-кредитного регулювання - це набір інструментів грошово-кредитного регулювання (методи); права і обов'язків органів, що здійснює грошово-кредитне регулювання; задачі і об'єкти грошово-кредитного регулювання.

Монометалізм - грошова система, при якій один грошовий метал є загальним еквівалентом і одночасний в звертанні присутні інші знаки вартості (банкноти, казначейські квитки, розмінна монета), розмінні на золото.

Найменування грошової одиниці - елемент грошової системи, як правило, складається історично, однак в деяких випадках (наприклад, в період революцій) держава може встановити нове найменування грошової одиниці.

Готівка випускається в оборот, коли банки в процесі здійснення касових операцій видають їх клієнтам з своїх операційних кас.

Платіжний оборот - процес руху коштів платежу, вживаних в даній країні.

Під грошово-платіжним оборотом розуміється частина грошового обороту, де гроші функціонують як засіб платежу незалежно від того, безготівковий це оборот або готівковий.

Порядок встановлення валютного курсу, або котировання валют - це відношення валюти даної країни, вираженої у валютах інших країн.

Порядок касової дисципліни в господарстві - це набір загальних правил, форм первинних касових документів, форм звітності, якими повинні керуватися підприємства і організацій всіх форм власності при організації готівково-грошового обороту, що проходить через їх каси.

Порядок забезпечення грошових знаків - як забезпечення можуть служити товарно-матеріальні цінності, золото і дорогоцінні метали, вільно конвертована валюта, цінні папери, страхові поліси, гарантії Уряду, банків і інших організацій і т. д.

Платіжний баланс - це баланс, в який включаються платежі по товарних операціях (експорту, імпорту), розрахунки по кредитних взаємовідносинах і деяких інших зобов'язаннях.

При золотомонетном стандарті золото виконує всі функції грошей, в звертанні знаходяться як золота монета, так і знаки золота, проводиться вільне карбування золотих монет з фіксованим змістом золота, золоті монети вільно міняються на знаки золота по номінальній вартості.

Вільний резерв - це сукупність ресурсів комерційних банків, які в даний момент часу можуть бути використані для активних банківських операцій.

Структура грошової маси в обороті - це або співвідношення між готівковою і безготівковою грошовою масою, або співвідношення між грошовими знаками різної купюрности в об'ємі грошової маси.

Торговий баланс - це баланс, в якому зіставляються виражені в грошах операції по експорту і імпорту товарів.

Функції міри вартості полягає в оцінці вартості товарів шляхом встановлення цін.

Емісія - це такий випуск грошей в оборот, який приводить до загального збільшення грошової маси, що знаходиться в обороті. Існує емісія безготівкової і готівки (остання і називається емісією грошей в обіг).

Емісія готівки - це випуск в обіг готівки, при якому збільшується їх маса, що знаходиться в звертанні.

Емісійний механізм - це порядок випуску грошей в оборот і їх вилучення з обороту. Терміни і поняття: Активи банка Пасиви банку Активні операції банку Пасивні операції:  Терміни і поняття: Активи банка Пасиви банку Активні операції банку Пасивні операції банку Грошові ресурси банку негрошові ресурси банку Власний капітал банка Достатність банківського капіталу Зобов'язання банку Рахунку до запитання Чекові рахунки Термінові
Терміни і поняття: Кредитна система Центральний банк Комерційний банк:  Терміни і поняття: Кредитна система Центральний банк Комерційний банк Спеціалізовані / небанківські кредитні інститути Універсалізація банків Домашній банк Система СВІФТ Питання для самопроверки Сформулюйте поняття банку як кредитної установи. Які його
Терміни і поняття: Грошовий обіг Готівково-грошовий оборот Безготівковий оборот Питання:  Терміни і поняття: Грошовий обіг Готівково-грошовий оборот Безготівковий оборот Питання для самопроверки 69 Грошова маса Закон грошового обігу Грошові агрегати Ліквідність грошових коштів Показник швидкості обігу грошей
Терміни і поняття: Диференційований підхід при кредитуванні:  Терміни і поняття: Диференційований підхід при кредитуванні (pricedifferentiationcreditingofbankcustomer) - визначення режиму кредитування позичальника в залежності від його кредитоспроможності і якості забезпечення, що надається. Інвестиції (investment) -
Терміни і поняти: Фінансова (бухгалтерська) звітність Користувачі фінансової:  Терміни і поняти: Фінансова (бухгалтерська) звітність Користувачі фінансової інформації Звітний період Звітна дата Бухгалтерський баланс Актив балансу Пасив балансу Стаття балансу Внеоборотние активи Нематеріальні активи Оборотні активи Запаси Дебітори
ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ: ПІДБЕРІТЬ ТЕРМІНИ № 1ТерминиФинансовая биржаФондовая биржаВалютная:  ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ: ПІДБЕРІТЬ ТЕРМІНИ № 1ТерминиФинансовая биржаФондовая биржаВалютная биржаФьючерсная биржаБиржа дорогоцінних металів і коштовних каменів«Золотий» сертификатПривилегированная акцияВалютная «корзина'Валютний фьючерсВалюта неконвертируемаяМерние
ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ [101] ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ (енологический:  ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ [101] ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ (ювенологический глосарій): А АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ - один з привілейованих різновидів юридичної відповідальності, суть якої полягає в застосуванні до особи, що здійснила правопорушення у віці від 16 до 18 років, адміністративних