На головну сторінку   Всі книги

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

Авторизація - отримання дозволу від банку-емітента банківської платіжної картки (БПК) на здійснення операцій з використанням БПК.

Банківська платіжна картка (БПК) пластиковий ідентифікаційний засіб, за допомогою якого одержувачу БПК надається можливість здійснювати операції оплати за товари, послуги, а також отримувати готівку кошти.

Ідентифікація одержувача БПК повинна забезпечуватися нанесенням на БПК номери БПК, терміну дії БПК, а також прізвища, імені і зразка підпису держателя БПК.

Банк-еквайєр - уповноважений банк (член платіжної системи), який проводить первинну обробку транзакцій і бере на себе проведення з комерсантами (торговцями), які знаходяться в його сфері діяльності, всього спектра операцій з картками: перелік на розрахункові рахунки комерсантів (торговців) коштів за товари і послуги, прийом, сортування і розсилка квитанцій, поширення стоп-листів (перелік БПК, операції по яких припинені на день здійснення операцій з БПК).

Банк-емітент - уповноважений банк, який є членом платіжної системи, обслуговує картсчета і видає БПК, а також проводить розрахунки (через банк-еквайєр) з комерсантами (торговцями), які здійснюють продаж або надання послуг з використанням при оплаті БПК.

Банкомат - електронно-механічний пристрій, який надає можливість держателю БПК при введенні персонального ідентифікаційного номера (ПИН) отримувати готівку кошти.

Держатель БПК - особа, інформація про яке нанесена на БПК (ім'я, прізвище, зразок підпису), яке уповноважено розпоряджатися картсчетом.

Импринтер - механічний пристрій, який дає можливість відображати дані з БПК, авторизацію на проведення операцій з якими було отримано раніше; импринтери у разі відсутності терміналів можуть використовуватися банками (cash advance) або комерсантами (торговцями); у разі використання импринтеров банки повинні вжити додаткових заходів для попередження несанкціонованої авторизації.

Картковий рахунок (картсчет) - банківський рахунок, розпорядження яким може здійснюватися з допомогою БПК. На картсчет зараховуються кошти, які призначені для подальшого витрачання з допомогою Би ПК.

Комерсант (торговець) - юридичний особа-резидент, яке здійснює свою діяльність в сфері продажу товарів і надання послуг.

Міжнародна платіжна система система розрахунків між банками різних країн, які використовують єдині стандарти платіжних коштів.

ПИН - персональний ідентифікаційний номер, секретний код, відомий тільки держателю БПК і необхідний для здійснення операцій з БПК.

Квитанція (сліп) - документ, який підтверджує здійснення операцій з використанням БПК і містить в собі інформацію про суму операції, даті, а також дані, які дають можливість ідентифікувати БПК.

Платіжна система (ПС) - сукупність нормативних, договірних фінансових і інформаційно-технічних засобів, а також рішень учасників (банків, установ, компаній), які регламентують свої взаємовідносини відносно порядку використання БПК. ПС повинна об'єднувати не менш двох банків-емітентів. Все БПК, які належать до однієї ПС, повинні містити в собі ознаки, які дають можливість ідентифікувати їх приналежність до ПС.

Платіжний термінал - електронний пристрій, який дає можливість, як наслідок взаємодії з БПК, здійснювати авторизацію і формувати платіжні чеки по операціях з використанням БПК.

Процесинговий центр - уповноважений платіжною системою спеціалізований обчислювальний центр, який містить базу даних ПС, (дані про членів платіжної системи і держателів БПК) з метою забезпечення запитів на авторизацію в тому випадку, якщо банк-емітент не веде своєї власної бази; в іншому випадку, процесинговий центр пересилає в банк-емітент запит, який авторизується через еквайєра.

Розрахунковий банк - уповноважений банк України або уповноважений міжнародною платіжною системою іноземний банк, який здійснює взаєморозрахунки між членами ПС, де останні відкривають кореспондентські рахунки.

Транзакція - сукупність операцій, які супроводять взаємодію держателя БПК з ПС при здійсненні платежу по БПК або при отриманні готівки.

власна БПК, яка надає можливість фізичному особі-держателю розпоряджатися власним картковим рахунком (картсчетом);

корпоративна БПК, яка дає можливість фізичній особі розпоряджатися картсчетом юридичної особи;

дебетова БПК, яка надає можливість здійснювати операції по дебету картсчета в межах встановленого банком-емітентом ліміту кредиту.

Учасник системи - юридична особа (банк, комерсант) або фізична особа, яка має договірно-правові відносини з членами ПС.

Член міжнародної платіжної системи юридична особа, яка отримала ліцензію міжнародної платіжної системи на емісію карток цієї системи і/або на обслуговування карток цієї системи (еквайринг) і відповідно з чинним законодавством України має право здійснювати на території України вказані операції. Терміни і поняття: Бюджетна система держави Бюджетний пристрій держави:  Терміни і поняття: Бюджетна система держави Бюджетний пристрій держави Державний бюджет Місцевий бюджет Консолідований бюджет Функції державного бюджету Принципи побудови бюджетної системи Мінімальний бюджет Дотація Субвенція Субсидія
Терміни і поняття: Активи банка Пасиви банку Активні операції банку Пасивні операції:  Терміни і поняття: Активи банка Пасиви банку Активні операції банку Пасивні операції банку Грошові ресурси банку негрошові ресурси банку Власний капітал банка Достатність банківського капіталу Зобов'язання банку Рахунку до запитання Чекові рахунки Термінові
Терміни і поняття: Інфляція Відкрита інфляція Пригнічена інфляція Інфляція попиту:  Терміни і поняття: Інфляція Відкрита інфляція Пригнічена інфляція Інфляція попиту Інфляція витрат Структурна інфляція інфляція, що Імпортується Крива Філліпса Повзуча, що галопує інфляція Гіперінфляція Дефлятор
Терміни і поняття: Активи з плаваючою процентною ставкою (floatinginterestrateassets) -:  Терміни і поняття: Активи з плаваючою процентною ставкою (floatinginterestrateassets) - активи, які можуть бути пролонговані або відновлені, а значить, і переоцінені в очікуванні змін на ринку ссуд-денозитов. Банк (bank) - кредитна організація, яка має
Терміни і поняття: Банкнота (banknote) - боргове зобов'язання банку, квиток:  Терміни і поняття: Банкнота (banknote) - боргове зобов'язання банку, квиток центрального банку, випущений із зобов'язаннями на самого себе. Біметалізм {bimetallism) - грошова система, заснована на використанні двох благородних металів (частіше за золото і срібло)
ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ: ПІДБЕРІТЬ ТЕРМІНИ № 1 Терміни 1. Бартер 2. Гроші 3. Інфляція 4.:  ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ: ПІДБЕРІТЬ ТЕРМІНИ № 1 Терміни 1. Бартер 2. Гроші 3. Інфляція 4. Ліквідність 5. Рівняння обміну 6. Масштаб цін 7. Грошовий потік 8. Грошовий обіг 9. Грошові агрегати 10. Біметалізм 11. Золото 12. Грошова маса 13. Вартість грошей 14.
ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ [211] ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ (енологический:  ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ [211] ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ (ювенологический глосарій): А АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ - один з привілейованих різновидів юридичної відповідальності, суть якої полягає в застосуванні до особи, що здійснила правопорушення у віці від 16 до 18 років, адміністративних