Головна   Всі книги

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

Древній Єгипет

Кенбет - центральний суд в період Нового царства, що складається з 30 суддів.

Нома - адміністративно-територіальна одиниця.

Номарх - розділ номи, посадова особа, залежна від фараона.

Цар-фараон - глава держави в Єгипті.

Древній Вавілон

Авилум - буквально «чоловік», «людина» - верхній прошарок вільного населення.

Мушкенум - «такий, що схиляється ниць» - нижній прошарок вільного населення.

Нубанда - вищий царський чиновник - управитель царського двора.

Рабианум - розділ громадської ради.

Енси - правитель міста-держави.

Древня Індія

Ахармадъякша - вищий сановник по судових справах.

Веда - релігійна книга.

Вишас - сільська община.

Варна - каста - закритий соціальний прошарок суспільства. Варна брахманов - жреці.

Варна кшатриев - воїни і правителі.

Варна вайшьев - землероби.

Варна шудров - пригноблені батраки.

Г ана - нижча територіальна одиниця, община. Дхармашастра - збірник релігійно-правових розпоряджень. Пурохита - головний радник і жрець царя.

Сенапати - командуючий армією.

Чандал - такий, що знедолений відбувся від браку шудри і брах- манки.

Древній Китай

Ван - правитель, привілейована верхівка.

Гун - головний радник короля.

Тайвей - командуючий збройними силами імперії. Чжухоу - вождь-правитель.

Юйши дафу - керівник усього державного апарату.

Древня Греція

Спарта

Апелла - народні збори.

Базилевс (Архагети) - цар.

Герусия - рада старійшин.

Илот - підкорений житель завойованих територій.

Обидва - родовий підрозділ спартиатов.

Периек - навколишній житель, особисто вільний, що не мав політичних прав.

Ретра - назва законодавчого акту.

Спартиат - повноправний громадянин.

Фила - великий родовий підрозділ спартиатов.

Ефорат - комісія з п'яти чоловік, що здійснювала контроль за герусией і архагетами.

Афіни

Архонт - виборна посадова особа.

Архонт - епоним - очолював колегію архонтов. Архонт-базилевс - посадова особа, виконуюча жрецькі функції.

Архонт-полемарх - архонт, що здійснював військове командування.

Архонт-фесмофет - архонт, що здійснює правосуддя. Ареопаг - вищий судовий і контролюючий орган (по назві гори Арес, на якій проводилися наради).

Геомор - землероб.

Гелиея - вищий судовий орган.

Деміург - ремісник.

Демос - ремісники і селяни.

Метеки - іноземці мешкаючі в Афінах.

Навкрарий - округ, по окружному діленню країни.

Остракізм - вигнання людини з держави.

Сисахфия - реформа по скасуванню боргового рабства.

Фет - бідняк.

Евпатрид - благородний, вільне населення Афін.

Древній Рим

Авгури - служителі культу, що давали свої висновки про дії осіб на основі поведінки тваринних, природних явищ.

Диоцез - велика адміністративно-територіальна одиниця імперського періоду.

Доминат - режим не обмеженої монархії.

Делікт - правопорушення.

Іпотека - заставне право, коли річ, що закладається залишається у володінні боржника до настання терміну виконання ним зобов'язання.

Курія - військова і релігійна одиниця на чолі з Куріо- ном, складалася з 10 родів.

Квестор - помічник консула без особливої спеціалізації.

Конкубинат - позашлюбне співжиття.

Магістратура - орган управління і судочинства.

Нижчий магістрат - займалися розслідуванням злочинів.

Патриції - повноправні громадяни римської міської общини.

Понтифики - пояснювач і охоронці народних традицій.

Претор - посадова особа, помічник консула.

Плебейські трибуни - трибун, інтереси плебеїв, що захищали.

Принцепс - вищий республіканський магістрат з довічною і надзвичайною владою.

Префектура - менша, в порівнянні з диоцезой адміністративно-територіальна одиниця імперського періоду.

Сенат - в різні періоди Рада старійшин, законодавчий і дорадчий орган.

Триба - плем'я в складі 10 курій.

Фециали - здійснювали акт оголошення війни.

Центуриатние комиції - вигляд народних зборів.

Цензори - посадові особи, що встановлюють ценз для громадян з метою розподілу їх по трибам, розрядам, центуриям.

Едил - посадова особа, що здійснювала поліцейські обов'язки.

Держава і право Франків

Алод - право приватної власності на землю, що передається по спадщині.

Бенефиций - умовне довічне володіння землею за військову службу, пізніше землеволодіння стало спадковим з назвою феод.

Коммендация - віддача себе під заступництво феодала.

Майордом - керівник царським палацом.

Маршал - командуючий кавалерією.

Министериал - посадова особа, керівник королівським палацом.

Прекарий - передача землі в користування селянинові за виконання певних повинностей.

Пага - назва округа

Патронат - заступництво селянам з боку знання.

Пфальцграф - спочатку доглядач слуг, потім очолював королівський суд.

Тезаурарий - охоронець скарбниці і скарбів.

Держава і право Франції

Бальяж - адміністративна одиниця королівського домена на чолі з бальи.

Виллани - особисто вільний, продаж своєї парцели, що мав право, що звільняло їх від феодальних повинностей.

Домен - королівські володіння.

Канцлер - посадова особа, що контролювала роботу інших посадових осіб.

Коннетабль - командуючий королівською армією.

Кутюми - звичаї.

Камерарий - завідуючий королівською скарбницею.

Легисти - юристи, що володіли римським правом.

Відносини сюзеренітету - вассалитета - відносини, що складалися між сеньйором і васалом (по типу пан - слуга).

Ордонанс, Едикт - акти королівської влади.

Парцела - наділ панської землі, що знаходився у володінні або в користуванні селян.

Превотаж - округи на чолі з Прево, на які був поділений королівський домен.

Палатини - королівські радники.

Серви - особисто і спадково залежні селяни (по положенню близькі до кріпаків).

Цензива - спадковий земельний наділ.

Цензитарий - держатель цензиви.

Держава і право Англії

Ассизи - королівські нормативні акти.

Витанагемот (Уїтанагемот) - Рада мудрих, виконавчий орган періоду раннефеодальной монархії.

Джентрі - нове дворянство з дрібних і середніх феодалів (по своєму положенню близькі до буржуазії).

Керли - крестьяне-общинники.

Камерарий - посадова особа що відповідала за майно і фінанси.

Капелан - завідуючий королівською канцелярією

Копігольдери - нащадки кріпосних селян, несли повинності грошового і натурального характеру.

Лети - напівзалежне населення з підкорених кельтських племен.

Маршал - командуючий кавалерією.

Мисдиминор - провина.

«Загальне право» - право, виникле з судової практики Вестмінстерських королівських судів.

«Право справедливості» - право, виникле внаслідок діяльності канцлерського суду.

Тени - служиве знання.

Тризна - зрада державі або королю (особливо тяжкий злочин).

Фригольдери - вільні власники землі.

Фелонія - тяжкий карний злочин.

Ерли - родоплеменная знати англосаксов.

Юстициарий - помічник короля.

Держава і право середньовічної Німеччини

Курфюрст - крупнопоместний князь.

Рейхстаг - імперський сейм, представницький орган.

Чиншевик - держателі чужої землі, що платили за неї чинш (оброк).

Візантія

Квестор - голова Державної Ради.

Консисторій - Державна рада, центральний орган державного управління.

Колонат - система умовного землекористування за сплату певних податків і несіння повинностей.

Колон - землероб, прикріплений до дільниці землі.

Префект претория - намісник однієї з двох частин Візантії.

Протовестиарий - одна з вищих посадових осіб, розглядав справи про придворні.

Параталассит - чиновник фінансового відомства, що відав судом над купцями і судовласниками.

Сенатори - великі землевласники.

Держава і право Болгарії

Великий логофет - перший міністр болгарського царя.

Дука - правитель області.

Отроки - нижча категорія кріпосного селянства.

Парики - селяни, особисто залежні від феодалів (по положенню близькі до кріпосних селян).

Протовестиарий - міністр фінансів.

Протостратор - один з вищих військових чинів Болгарського царства.

Технатарії - ремісники.

Держава і право Сербії

Властелі - велике родоплеменная знання.

Властеличи - васали властелей.

Влахи - горці, скотоводческое населення країни.

Жупа - співтовариство декількох племен, розділ якого називався Жупан.

Задруга - велика патріархальна сім'я.

Меропхи - кріпосне селянство.

Отроки - кріпаки, що використовувалися в домашньому господарстві.

Держава і право Польщі

Воєводства - адміністративно-територіальні одиниці.

Коморник - посадова особа, що відповідала за постачання до - ролевского двора.

Каштеляни - посадові особи що керували округами.

Можновладци-нобили - великі феодали.

Маршалек - посадова особа що забезпечувала безпека короля і його наближених.

Подскарбий - посадова особа що завідувала фінансами країни.

Скарбник - посадова особа, що відповідала за постачання війська і карбування монет.

Смерди (Кметі) - вільні селяни общинники, пізніше перетворилися в феодально-залежних селян.

Шляхта - середнє і дрібне дворянство (в минулому рицарський стан).

Держава і право Чехії

Владики - феодали виходці з служивого стану.

Владирь - керівник князівськими маєтками.

Гість - вільні селяни данина, що попала в залежність через несплату.

Дедина - земельна дільниця.

Дедич - особисто залежний селянин дединой, що володів, що передається по спадщині.

Жупа (край) - адміністративно-територіальна одиниця.

Жупан - князівські намісники.

Коморник - верховний скарбник.

Каштелян - князівський намісник, керуючий містом і областю.

Ловчий - управитель князівським полюванням.

Надворний жупан - керівник князівським палацом.

Пан - великі землевласники.

Рада - Рада, дорадчий орган при князі.

Арабський халіфат

Адат - звичайне право.

Бедуїни - скотарі-кочівники.

Вакуф (вакф) - землі належні релігійним організаціям.

Канапа - відомство.

Имамат - духовна влада халифа.

Икта - умовне землеволодіння за військову службу.

Иджтихад - вільний розсуд судді при винесенні рішення.

Иджма - рішення, винесені авторитетними ісламськими юристами з питань не врегульованих іншими джерелами мусульманського права.

Коран - священна книга мусульман, вмісна розпорядження релігійно-морального характеру.

Мульк - землі мусульман належні їм на праві приватної власності.

Сеид - племінний старійшина.

Сунна - збірник хадисов (переказів) про життя і вчинки пророка Мухаммеда.

Фетва - письмовий висновок вищих релігійних авторитетів за рішеннями світської влади відносно окремих питань суспільного життя.

Хиджаз - землі, на яких жил пророк Мухаммед з особливим правовим режимом.

Шейх - розділ племені.

Шариат - релігійно-правова система мусульман.

Емират - світська влада халифа.

Держава і право Індії середньовічного періоду

Індійські князівства

Вішая - округ.

Деша (бухти) - провінція.

Махараджа - головні князья.

Монтри-паришад - радники махараджи.

Делийский султанат

Вакуф (вакф) - власність що належала релігійним організаціям в Делійськом султанате.

Заминдари - підкорені мусульманами індуські феодали.

Икта - землі феодальних держателів иктадаров в Делійськом султанате.

Мульк - власність, що належала феодальному знанню в Делійськом султанате.

Паргана - адміністративно-територіальна одиниця (район) в Делійськом султанате.

Упарика - намісник.

Халиса - землі держави в Делійськом султанате.

Шику - адміністративно-територіальна одиниця (область) в Делійськом султанате.

Імперія Великих Моголов

Гомашт - чиновник що займався збором податків.

Джагира - умовне військове пожалование землі феодалу в Імперії Великих Моголов.

Котвал - начальник міста.

Мир-Бакши - глава військового відомства.

Мирсаман - посадова особа у ведінні якого знаходилися майстерні і склади.

Падишах - титул глави держави.

Садр-уссудар - розділ духовного і судового управління.

Суюргаль - землі що знаходяться в приватній власності в Імперії Великих Моголов.

Фоуджи-дар - воєначальник, що призначався в область незалежно від хакима.

Халиса - землі держави.

Хаким - намісник, розділ області.

Держава і право середньовічного Китаю

Богдихан - титул імператорів маньчжурской династії Цинн.

Цзайсян - помічник імператора.

Держава і право Японії середньовічного періоду

Бушидо (бусидо) - кодекс честі самураїв, містив правила поведінки, образ життя, міру вчинкам і діям самураїв.

Синтоизм - державна релігія Японії, культ предків і обожнювання сил природи.

Сегун - головнокомандуючий імператорськими військами.

Самураї - військово-дворянський стан.

Історія держави і права нового часу (буржуазна держава і право)

Великобританія нового часу

Віги - політична партія що представляла інтереси промислової буржуазії, згодом ліберальна партія.

Гомрул (автономія) - ідея про автономію Ірландії, пізніше відображена в законопроекті.

Индепендентство - найбільш радикальне крило пуританизма, виражало інтереси середньої буржуазії і джентрі.

Контрасигнатура - правило, при якому королівський указ придбаває законну силу, тільки після підпису відповідного міністра.

Протестантизм - один з трьох головних напрямів християнства виникле в 1 половині 16 в. в епоху Реформації (антикатолицький рух в Європі 16 в.)

Петиція - документ, складений у вигляді прохання, з викладом основних вимог до королівської влади.

Пуританизм - кальвинистское рух в Англії що носить антиабсолютистський характер.

Пресвитерианство - представляло інтереси великої буржуазії і землевласницької аристократії, виступало за конституційну монархію.

Тори - політична партія що представляла інтереси поміщиків і фінансової буржуазії, згодом консервативна партія.

Німеччина нового часу

Бундесрат - союзна рада, орган представництва німецьких земель (держав).

Ландтаг - законодавчі органи німецьких земель (держав).

Рейхстаг - нижня палата німецького імперського парламенту.

Франція нового часу

Жірондісти - політичний рух що представляв провінційну торговельно-промислову буржуазію (багато які керівники були депутатами провінції Жіронде).

Фельяни (фейяни) - політичний рух що представляв інтереси конституційно-монархічної буржуазії і ліберального дворянства (назву отримали на ім'я монастиря ордена фельянов в Парижі, де проходили їх збори).

Якобінці - (на ім'я бібліотеки монастиря св. Якоба, де вони збиралися) політичний рух що представляв дрібну, частково середню буржуазію, ремісників, селянство.

Китай нового часу

Синьхайська революція - по назві року по старокитайскому календарю Синь Гуди - 1911 р.

Тяньван - титул правителя тайпинского держави.

Японія нового часу

Революція Мейдзі - в японській історіографії називається Реставрація Мейдзі (Мейдзи - час правління імператора Муцухито).

Історія держави і права Латинської Америки

Асьенда - форма приватного землеволодіння, на асьендах використовувався труд батраків.

Каудильо - військовий диктатор.

Креоли - нащадки білих (іспанських) колоністів.

Метиси - нащадки від змішаних шлюбів білих (іспанських) колоністів з індіанцями.

Півонія - кріпосний селянин.

Пеонаж - система кріпосницької залежності.

Основні риси права Нового часу

Право Великобританії

Судовий прецедент - присудження або дія, що мало місце в минулому, службовців прикладом або основою для аналогічного судового рішення (дії) в теперішньому часі.

Траст (трест) - інститут довірчої власності, форма власності при якій одна особа (довірчий власник) управляє і розпоряджається майном, переданим йому (в довірче управління) іншою особою (засновником) на користь третіх осіб (бенефициантов). Цілі і доходи від користування майном визначаються засновником.

Право Франції

Право публічне - визначає порядок організації і діяльність органів влади і управління і забезпечує захист всього суспільства і держави від різного посягання.

Право приватне - забезпечує захист інтересів приватних осіб (фізичних і юридичних) від посягання держави і інших осіб.

Право Німеччини

«Пандектна» система побудови (розташування) кодексу (укладення) - при якій норми загальні для всіх інститутів даної галузі права вміщуються в загальній частині.

«Каучукові» параграфи - параграфи, що допускають расширительное тлумачення.

Історія держави і права Новітнього періоду

Японія новітнього періоду

Дзайбацу - великі промислові концерни.

Італія новітнього періоду

Дуче - вождь, диктатор.

Подеста - староста в місцевих адміністраціях з представників фашистської партії.

Фашизм (з лати. фашио - пучок, зв'язка) - надто реакційний політичний рух, а за формою влади - відкрита терористична військово-поліцейська диктатура з широкою загарбницькою стратегією у зовнішній політиці.

Німеччина новітнього періоду

Рейхсрат (імперська рада) - орган представництва німецьких земель.

Фюрер - вождь народу (нації)

США новітнього періоду

«Новий курс» - програма, запропонована президентом Ф. Д. Рузвельтом, направлена на стабілізацію економіки і виходу країни з кризи шляхом державного втручання в економіку.

Китай новітнього періоду

Гоміньдан - національна партія, організована Сунь Ят- сіном.

«Культурна революція» - кампанія тотального чищення партійних і державних органів, зроблена урядом Мао Цзедуна і направлена проти своїх політичних опонентів. Терміни і поняття: Податок Збір Фіскальна функція податків Розподільна і контрольна:  Терміни і поняття: Податок Збір Фіскальна функція податків Розподільна і контрольна функції податків Елементи податку Податкова норма Суб'єкт оподаткування Об'єкт оподаткування Податкова база Одиниця вимірювання податкової бази Податкова ставка Податковий період
Терміни і поняття: Бюджетна система держави Бюджетний пристрій держави:  Терміни і поняття: Бюджетна система держави Бюджетний пристрій держави Державний бюджет Місцевий бюджет Консолідований бюджет Функції державного бюджету Принципи побудови бюджетної системи Мінімальний бюджет Дотація Субвенція Субсидія
Терміни і поняття: Центральний банк Грошово-кредитна політика (ДКП) Грошово-кредитне:  Терміни і поняття: Центральний банк Грошово-кредитна політика (ДКП) Грошово-кредитне регулювання (ДКР) Облікова (дисконтна) політика Обов'язкові резервні вимоги (норма обов'язкових резервів/депозиту) Ставка рефінансування Облікова ставка Ломбардна ставка
Терміни і поняття: Грошовий обіг Готівково-грошовий оборот Безготівковий оборот Питання:  Терміни і поняття: Грошовий обіг Готівково-грошовий оборот Безготівковий оборот Питання для самопроверки 69 Грошова маса Закон грошового обігу Грошові агрегати Ліквідність грошових коштів Показник швидкості обігу грошей
Терміни і поняття: Бонд (bond) - 1) облігація, боргове зобов'язання або інша цінна:  Терміни і поняття: Бонд (bond) - 1) облігація, боргове зобов'язання або інший цінний папір з фіксованою процентною ставкою; 2) товар на митному складі, коли він ще не оплачений митним збором. Митна застава. Бони (bons) - 1) короткострокові боргові
ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ: ПІДБЕРІТЬ ТЕРМІНИ №1 Терміни 1. Банк 2. Депозитні операції 3.:  ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ: ПІДБЕРІТЬ ТЕРМІНИ №1 Терміни 1. Банк 2. Депозитні операції 3. Акредитив 4. Гарантійні операції 5. Розрахунково-касові операції 6. Трастові операції 7. Операції з цінними паперами 8. Комісійні операції 9. Інвестиційні операції банку 10.
Терміни і визначення: Спеціальні терміни, що вживаються в тексті справжнього Порядку,:  Терміни і визначення: Спеціальні терміни, що вживаються в тексті справжнього Порядку, потрібно розуміти і трактувати згідно з визначеннями, даними в Положенні Центрального банку Російської Федерації від 24 грудня 2004 р. N 266-П Про емісію банківських карт і про