Головна   Всі книги

Термінологія прийняття (відхилення) гіпотези

У цьому розділі було показано, що потрібно відхилити нульову гіпотезу, якщо /-статистика більше, ніж tKpum, або менше, ніж ~tKpum, і не треба відхиляти цю гіпотезу, якщо /-статистика знаходиться між- ДУ ~*крит і 1крчт- Чому «не відхиляти», до чого це ускладнення? Не було б простіше сказати, що ви приймаєте гіпотезу, якщо /-статистика знаходиться між ~tKpum і tKpum?

Аргументом проти використання терміну «прийняти» є те, що ви здатні «прийняти» декілька взаємовиключаючих гіпотез в один і той же час. Так, в прикладі із залежністю між загальною інфляцією і інфляцією, викликаною зростанням заробітної плати, ви не могли б відхилити нульову гіпотезу #0: р = 0,9 або нульову гіпотезу #0: Р = 0,8. Логічно сказати, що ви не відхиляєте ці нульові гіпотези, а також нульову гіпотезу Я0: Р = 1,0, розглянуту вище, але практично безглуздо заявляти, що ви одночасно приймаєте всі три гіпотези. У наступному розділі ви побачите, що можна визначити цілий ряд гіпотез, які не можуть бути відхилені внаслідок даного експерименту. Тому було б необережно вибрати одну з них як «прийняту». Терміни і поняття: Позабюджетні фонди Позабюджетні фонди держави Спеціальні фонди:  Терміни і поняття: Позабюджетні фонди Позабюджетні фонди держави Спеціальні фонди Державні і місцеві спеціальні фонди Соціальні фонди Економічні фонди Науково-дослідні фонди Кредитні фонди Пенсійний фонд Російської Федерації Фонд соціального
Терміни і поняття: Податок Збір Фіскальна функція податків Розподільна і контрольна:  Терміни і поняття: Податок Збір Фіскальна функція податків Розподільна і контрольна функції податків Елементи податку Податкова норма Суб'єкт оподаткування Об'єкт оподаткування Податкова база Одиниця вимірювання податкової бази Податкова ставка Податковий період
Терміни і поняття: Інтернаціоналізація банківської діяльності Відділення Дочірній банк:  Терміни і поняття: Інтернаціоналізація банківської діяльності Відділення Дочірній банк Представництво Управління міжнародних розрахунків Кореспондентські відносини Кореспондентський договір Кореспондентські рахунки: НОСТРО, JIOPO Система СВІФТ Банківський
Терміни і поняття: Інфляція Відкрита інфляція Пригнічена інфляція Інфляція попиту:  Терміни і поняття: Інфляція Відкрита інфляція Пригнічена інфляція Інфляція попиту Інфляція витрат Структурна інфляція інфляція, що Імпортується Крива Філліпса Повзуча, що галопує інфляція Гіперінфляція Дефлятор
Терміни і поняття: Валюта {currency) - грошова одиниця країни (національна валюта);:  Терміни і поняття: Валюта {currency) - грошова одиниця країни (національна валюта); грошові знаки іноземних держав, кредитні і платіжні кошти у вигляді векселів, чеків, банкнот, що використовуються в платіжному обороті. Валюта конвертована (convertiblecurrency) -
Терміни і поняти: Фінансова (бухгалтерська) звітність Користувачі фінансової:  Терміни і поняти: Фінансова (бухгалтерська) звітність Користувачі фінансової інформації Звітний період Звітна дата Бухгалтерський баланс Актив балансу Пасив балансу Стаття балансу Внеоборотние активи Нематеріальні активи Оборотні активи Запаси Дебітори
ТЕРМІНИ Й ВИЗНАЧЕННЯ: ПІДБЕРІТЬ ТЕРМІНИ № 1Терминибанкдепозитние:  ТЕРМІНИ Й ВИЗНАЧЕННЯ: ПІДБЕРІТЬ ТЕРМІНИ № 1Терминибанкдепозитние операцииаккредитивгарантийние операциирасчетно-касові операциитрастовие операцииоперації з коштовними бумагамикомиссионние операцииинвестиционние операції банку 10. Пасивні операциії. Депозитиактивние