На головну сторінку   Всі книги

ТЕРМИНИИОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДБЕРИТЕКАЖДОМУТЕРМИНУЕГООПРЕДЕАЕНИЕ

Терміни

1. Оподаткування

2. Податок

3. Прямі податки

4. Непрямі податки

5. Акцизний збір

6. Прогресивний податок

7. Пропорційний податок

8. Податок на додану вартість

9. Преференції

10. Фіскальна політика

11. Бюджет

12. Субвенція

13. Бюджетна система

14. Секвестр

15. Державний борг

Визначення

а) Податок, що передбачає стягування більшої ставки податку з високих доходів і меншої - з низьких.

б) Метод розподілів-доходів між підприємствами, громадянами і державою.

в) Сума заборгованості по випущених і непогашених державних позиках.

г) Означає, що всі платники податків виплачують однакову ставку незалежно від величини доходу.

д) Пропорційне зниження витрат щомісяця по всіх статтях бюджету.

е) Сума грошей, що виділяється на певну мету на конкретний термін.

ж) Особливі (переважні) пільги, що надаються однією державою іншому на початках взаємності або в односто-Розділ

3

роннем порядку без поширення на треті країни; частіше

за все застосовуються у вигляді знижок з митних зборів,

з) Використання урядом права змінювати податкові

ставки і витратити кошти,

и) Форма утворення і витрачання коштів для забезпечення

функціонування державної влади,

к) Сукупність всіх бюджетів, діючих на території

країни.

л) Обов'язковий внесок до бюджету.

м) Встановлюється безпосередньо на дохід або майно платника податків.

н) Податок на різницю між вартістю проданих товарів і вартістю товарів, куплених фірмою у інших фірм.

о) Вигляд податків, який стягується з окремих товарів внаслідок їх високої прибутковості або монополії держави на їх виробництво.

п) Включаються у вигляді надбавок в ціну товару або тарифу на послуги, оплачуються покупцями. Терміни і поняття: Державні цінні папери * Державні облігації:  Терміни і поняття: Державні цінні папери * Державні облігації Муніципальні облігації Державні короткострокові бескупонние облігації - ГКО Облігації федеральної позики із змінним купонним доходом - ОФЗ-ПК Облігації державного
Терміни і поняття: Ринок цінних паперів Цінний папір Професійні учасники ринку:  Терміни і поняття: Ринок цінних паперів Цінний папір Професійні учасники ринку цінних паперів Емітент Інвестор Первинний ринок цінних паперів Повторний ринок цінних паперів Біржовий і позабіржовий ринок Ринок третього порядку Ринок четвертого порядку
Терміни і поняття: Податок Збір Фіскальна функція податків Розподільна і контрольна:  Терміни і поняття: Податок Збір Фіскальна функція податків Розподільна і контрольна функції податків Елементи податку Податкова норма Суб'єкт оподаткування Об'єкт оподаткування Податкова база Одиниця вимірювання податкової бази Податкова ставка Податковий період
Терміни і поняття: Активи банка Пасиви банку Активні операції банку Пасивні операції:  Терміни і поняття: Активи банка Пасиви банку Активні операції банку Пасивні операції банку Грошові ресурси банку негрошові ресурси банку Власний капітал банка Достатність банківського капіталу Зобов'язання банку Рахунку до запитання Чекові рахунки Термінові
Терміни і поняття: Грошовий обіг Готівково-грошовий оборот Безготівковий оборот Питання:  Терміни і поняття: Грошовий обіг Готівково-грошовий оборот Безготівковий оборот Питання для самопроверки 69 Грошова маса Закон грошового обігу Грошові агрегати Ліквідність грошових коштів Показник швидкості обігу грошей
Терміни і поняття: Грошовий обіг {currencycirculation) - рух грошей при:  Терміни і поняття: Грошовий обіг {currencycirculation) - рух грошей при виконанні своїх функцій в готівковій і безготівковій формах. Макроекономічна модель кругообігу грошей (macroeconomicsmoneycyclemodel) - формшгазованное, схематичний опис
ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ: ПІДБЕРІТЬ ТЕРМІНИ № 1 Терміни 1. Бартер 2. Гроші 3. Інфляція 4.:  ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ: ПІДБЕРІТЬ ТЕРМІНИ № 1 Терміни 1. Бартер 2. Гроші 3. Інфляція 4. Ліквідність 5. Рівняння обміну 6. Масштаб цін 7. Грошовий потік 8. Грошовий обіг 9. Грошові агрегати 10. Біметалізм 11. Золото 12. Грошова маса 13. Вартість грошей 14.