На головну сторінку   Всі книги

ТЕРМИНИИОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДБЕРИТЕКАЖДОМУТЕРМИНУЕГООПРЕДЕЛЕНИЕ

Терміни

1. Кредит

2. Рефінансування

3. Іпотечний кредит

4. Товарний кредит

5. Комерційний кредит

6. Забезпечення

7. Овердрафт

8. Онкольний кредит

9. Опротестування векселя

10. Контокорентний кредит

11. Факторинг

12. Форфетування

13. Депозит

14. Відсотки за користування кредитом

15. Цедент

Визначення

а) Довгостроковий грошовий кредит, що видається банком під заставу нерухомості.

б) Кредитування в формі надання речі однією стороною у власність іншій стороні.

в) Надання в борг грошей або товарів.

г) Цінності, які служать гарантією погашення кредиту або виконання якого-небудь зобов'язання.

д) Нове запозичення для погашення заборгованості, що є.

е) Короткостроковий кредит, що надається банком надійному клієнту зверх залишку на поточному рахунку в межах зазделегідь обумовленої суми.

ж) Пред'явлення претензій,

з) Внесок грошових коштів або цінних паперів в банк на зберігання.

Суть і види кредитування

и) Розстрочка оплати або відстрочка платежів, що надається продавцем покупцю.

к) Форма кредитування експортера банком шляхом купівлі ними без обороту на продавця векселів і інших боргових вимог по зовнішньоторгівельних операціях.

л) Кредит зі спеціального позикового рахунку, на якому відбиваються кредити банку і всі платежі з рахунків за дорученням клієнта, а також всі кошти, що поступають в банк на ім'я клієнта.

м) Плата за кредит.

н) Короткостроковий кредит, виданий під заставу цінностей, яка гаситься на першу вимогу.

о) Кредитор, поступливий своїм правом вимоги іншій особі.

п) Ряд комісійно-посередницьких операцій, пов'язаних з перепоступкою банку клієнтом-постачальником неоплачених платіжних вимог за поставлені товари і відповідно права на отримання платежу по них. Терміни і поняття: Позабіржовий ринок цінних паперів Ділер позабіржового ринку Маркет-мейкер:  Терміни і поняття: Позабіржовий ринок цінних паперів Ділер позабіржового ринку Маркет-мейкер Національна асоціація ділерів по цінних паперах (NASDAQ) Російська торгова система (РТС) Евроакция Єврооблігація Евроноти Евробонди Американські дипозитарние розписки (АДР) *
Терміни і поняття: Державні цінні папери * Державні облігації:  Терміни і поняття: Державні цінні папери * Державні облігації Муніципальні облігації Державні короткострокові бескупонние облігації - ГКО Облігації федеральної позики із змінним купонним доходом - ОФЗ-ПК Облігації державного
Терміни і поняття: Позабюджетні фонди Позабюджетні фонди держави Спеціальні фонди:  Терміни і поняття: Позабюджетні фонди Позабюджетні фонди держави Спеціальні фонди Державні і місцеві спеціальні фонди Соціальні фонди Економічні фонди Науково-дослідні фонди Кредитні фонди Пенсійний фонд Російської Федерації Фонд соціального
Терміни і поняття: Бюджетна система держави Бюджетний пристрій держави:  Терміни і поняття: Бюджетна система держави Бюджетний пристрій держави Державний бюджет Місцевий бюджет Консолідований бюджет Функції державного бюджету Принципи побудови бюджетної системи Мінімальний бюджет Дотація Субвенція Субсидія
Терміни і поняття: Інфляція Відкрита інфляція Пригнічена інфляція Інфляція попиту:  Терміни і поняття: Інфляція Відкрита інфляція Пригнічена інфляція Інфляція попиту Інфляція витрат Структурна інфляція інфляція, що Імпортується Крива Філліпса Повзуча, що галопує інфляція Гіперінфляція Дефлятор
Терміни і поняття: Диференційований підхід при кредитуванні:  Терміни і поняття: Диференційований підхід при кредитуванні (pricedifferentiationcreditingofbankcustomer) - визначення режиму кредитування позичальника в залежності від його кредитоспроможності і якості забезпечення, що надається. Інвестиції (investment) -
ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ: ПІДБЕРІТЬ ТЕРМІНИ №1 Терміни 1. Банк 2. Депозитні операції 3.:  ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ: ПІДБЕРІТЬ ТЕРМІНИ №1 Терміни 1. Банк 2. Депозитні операції 3. Акредитив 4. Гарантійні операції 5. Розрахунково-касові операції 6. Трастові операції 7. Операції з цінними паперами 8. Комісійні операції 9. Інвестиційні операції банку 10.