Головна   Всі книги

Терміни і визначення

Спеціальні терміни, що вживаються в тексті справжнього Порядку, потрібно розуміти і трактувати згідно з визначеннями, даними в Положенні Центрального банку Російської Федерації від 24 грудня 2004 р.

N 266-П "Про емісію банківських карт і про операції, що здійснюються з використанням платіжних карт".

Додатково використовуються наступні терміни.

Банк - Акціонерний комерційний банк "Перший картковий банк" (відкрите акціонерне товариство).

Особовий рахунок - рахунок, відкритий банком клієнту, в записах по якому враховуються операції, довершені з використанням банківської карти.

ПИН - персональний ідентифікаційний номер, що видається банком держателю для його ідентифікації при використанні карти в банкоматі або ПОС-терміналі, забезпеченому спеціальним пристроєм для введення ПІНа.

Платіжна система - сукупність емітентів, еквайєрів, розрахункових агентів і процесингових центрів, пов'язаних єдиними правилами розрахунків і інформаційного обміну по операціях з використанням банківських карт з тим або інакшим логотипом (сервісним знаком).

Транзакція - фінансова операція, в якій банківська карта або її дані були використані при оплаті товарів/послуги або для отримання готівки коштів.

Овердрафт - дебетовий залишок (перевитрата) по ЛС/ЛСК, недозволений банком, але виниклий внаслідок особливостей обслуговування БК.

Установи банку - ГлавОперу, додаткові офіси і філіали АКБ "Перший картковий банк". Терміни і поняття: Валютні відносини Національна валютна система Національна:  Терміни і поняття: Валютні відносини Національна валютна система Національна грошова одиниця Національна валюта Офіційні резерви Міжнародна валютна ліквідність Вільно конвертована валюта (ВКВ) валюти, що Вільно використовуються Обмежено конвертована
Терміни і поняття: Додаткова емісія акцій Облігаційні позики Конвертовані:  Терміни і поняття: Додаткова емісія акцій Облігаційні позики Конвертовані облігації Кредитний договір Застава Заставник Заставодержатель Гарантія повернення Застава Іпотека Іпотечні позики Стандартна (типова) іпотечна позика Змінна процентна ставка
Терміни і поняття: Виробниче-комерційний цикл Робочий капітал (стие поточні:  Терміни і поняття: Виробниче-комерційний цикл Робочий капітал (чисті поточні активи) Грошовий (фінансовий) цикл Управління оборотними коштами Питання для самопроверки Що ви розумієте під виробниче-комерційним і грошовим (фінансовим) циклами? У чому
Терміни і поняття: Державні цінні папери * Державні облігації:  Терміни і поняття: Державні цінні папери * Державні облігації Муніципальні облігації Державні короткострокові бескупонние облігації - ГКО Облігації федеральної позики із змінним купонним доходом - ОФЗ-ПК Облігації державного
Терміни і поняття: Податок Збір Фіскальна функція податків Розподільна і контрольна:  Терміни і поняття: Податок Збір Фіскальна функція податків Розподільна і контрольна функції податків Елементи податку Податкова норма Суб'єкт оподаткування Об'єкт оподаткування Податкова база Одиниця вимірювання податкової бази Податкова ставка Податковий період
Терміни і поняття: Кредитна система Центральний банк Комерційний банк:  Терміни і поняття: Кредитна система Центральний банк Комерційний банк Спеціалізовані / небанківські кредитні інститути Універсалізація банків Домашній банк Система СВІФТ Питання для самопроверки Сформулюйте поняття банку як кредитної установи. Які його
Терміни і поняття: Диференційований підхід при кредитуванні:  Терміни і поняття: Диференційований підхід при кредитуванні (pricedifferentiationcreditingofbankcustomer) - визначення режиму кредитування позичальника в залежності від його кредитоспроможності і якості забезпечення, що надається. Інвестиції (investment) -