Головна   Всі книги

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

ПІДБЕРІТЬ ТЕРМІНИ № 1 Терміни 1. Кредит 2. Позика 3. Позика 4. Інвестиційний податковий кредит 5. Податковий кредит 6. Фінансовий кредит 7. Забезпечення 8. Поручительство 9. Гарантія 10. Терміновий кредит 11. Комерційний кредит 12. Фірмовий кредит 13. Овердрафт 14. Застава 15. Рефінансування 1. Визначення

Договір, при якому поручитель бере зобов'язання перед кредитором сплатити при необхідності заборгованість позичальника

Передача у власність грошей або цінних речей на умовах повернення такої ж суми грошей або цінних віщої тієї ж вартості і того ж роду і якості, як і ті, що були отримані від кредитора

Звичайна форма кредиту

Зобов'язання гаранта виплатити за того, що гарантується певну суму при настанні гарантійного випадку

Нове запозичення для погашення заборгованості,

що є Надання в борг грошей або товарів

Пряма видача кредитором грошей позичальнику

Зміна сплати податку з метою зменшення платежів по податку з подальшою поетапною сплатою суми кредиту і нарахованих відсотків

Форма кредитування, при якій кредит покупцю надається в формі відстрочки платежу

Спосіб забезпечення кредитних зобов'язань позичальника

Передача речі в безвідплатне тимчасове користування на умовах повернення цієї речі в тому ж стані, в якому була отримана, або з урахуванням нормального зносу

Форма короткострокового кредиту, надання якого здійснюється шляхом списання банком коштів по рахунку клієнта зверх його залишку

Цінності, службовці для кредитора заставою повного і своєчасного повернення боржником отриманого кредиту і сплати ним належних відсотків

Відстрочка або розстрочка по сплаті податку

Розстрочка оплати або відстрочка платежів, що надається продавцем покупцю

ПІДБЕРІТЬ ТЕРМІНИ № 2

Терміни

Контокорентний кредит

Онкольний кредит

Ломбардний кредит

Коммерческий кредит

Фирменний кредит

Опротестование векселя

Факторинг

Цессия

9. Форфетування 10. Овердрафт 11. Депозит 12. Акцепт 13. Відсоток 14. Інвестиційний податковий кредит 15. Кредит Визначення

Різновид торгово-комісійної операції, пов'язаної з кредитуванням оборотних коштів

Плата за позиковий капітал у всіх його формах

Розстрочка оплати або відстрочка платежів, що надається продавцем покупцю

Форма короткострокового кредиту, надання якого здійснюється шляхом списання банком коштів по рахунку клієнта зверх його залишку

Короткостроковий кредит, який гаситься на першу вимогу і видається під заставу цінностей

Передача або перепоступка кредитором свого права вимоги грошей, речей і інакших цінностей іншій особі

Зміна сплати податку з метою зменшення платежів по податку з подальшою поетапною сплатою суми кредиту і нарахованих відсотків

Форма кредитування експортера шляхом купівлі векселів і інших боргових вимог по зовнішньоторгівельних операціях

Надання в борг грошей або товарів

Підтвердження згоди платника на оплату товарних або грошових документів

Кредит зі спеціального позикового рахунку, на якому відбиваються кредити банку і всі платежі з рахунків за дорученням клієнта, а також всі кошти, що поступають в банк на ім'я клієнта

Кредит під заставу державних цінних паперів

Пред'явлення претензій

Внесок грошових коштів або цінних паперів в банк на зберігання

15.

Форма кредитування, при якій кредит покупцю надається в формі відстрочки платежу

ПІДБЕРІТЬ ТЕРМІНИ № 3 Терміни 1. Іпотечний кредит 2. Фінансовий леверидж 3. Акцептний кредит 4. Депозит 5. Контокорент 6. Рефінансування 7. Відсоток 8. Акцепт 9. Контрагент 10. Застава 11. Позика 12. Поручительство 13. Фінансовий кредит 14. Контокорентний кредит 15. Форфетування Визначення

Протилежна сторона за контрактом, що приймає на себе певні зобов'язання

Єдиний рахунок, на якому враховуються всі операції банку з клієнтом

Пряма видача кредитором грошей позичальнику

Передача речі в безвідплатне тимчасове користування на умовах повернення цієї речі в тому ж стані, в якому була отримана, або з урахуванням нормального зносу.

Плата за позиковий капітал у всіх його формах

Кредит зі спеціального позикового рахунку, на якому відбиваються кредити банку і всі платежі з рахунків за дорученням клієнта, а також всі кошти, що поступають в банк на ім'я клієнта

Підвищення рентабельності інвестування власних коштів

Договір, при якому поручитель бере зобов'язання перед кредитором сплатити при необхідності заборгованість позичальника

Кредит, що надається банком в формі акцепту перевідного векселя, що виставляється на банк експортерами і імпортерами

Форма кредитування експортера банком шляхом купівлі ними без обороту на продавця векселів і інших боргових вимог по зовнішньоторгівельних операціях

Підтвердження згоди платника на оплату товарних або грошових документів

Довгостроковий грошовий кредит, що видається банком під заставу нерухомості

Спосіб забезпечення кредитних зобов'язань позичальника

Нове запозичення для погашення заборгованості,

що є Внесок грошових коштів або цінних паперів в банк на зберігання Терміни і поняття: Національна валюта Іноземна валюта Девізи Валютний курс Паритет:  Терміни і поняття: Національна валюта Іноземна валюта Девізи Валютний курс Паритет Паритет купівельної сили - ППС Золоті точки Фіксовані курси Гнучко фіксовані курси Плаваючі курси Дисконтна політика Девізна політика Валютна інтервенція Кредити
Терміни і поняття: Граничні витрати Граничний дохід Сума покриття Середня величина:  Терміни і поняття: Граничні витрати Граничний дохід Сума покриття Середня величина покриття (величина покриття на одиницю товару) Коефіцієнт покриття Точка беззбитковості Порогова виручка Запас міцності Виробничий важіль Калькуляція повної собівартості
Терміни і поняття: Інвестиційна діяльність фірми Вартість грошей у часі Чинник:  Терміни і поняття: Інвестиційна діяльність фірми Вартість грошей у часі Чинник складного відсотка Чинник дисконтування Фінансовий важіль Ставка очікуваної прибутковості Внутрішня норма прибутковості Фінансовий ризик Вартість капіталу фірми Вартість позикового
Терміни і поняття: Фондова біржа Брокер Ділер Фахівець Біржовий курс Біржові:  Терміни і поняття: Фондова біржа Брокер Ділер Фахівець Біржовий курс Біржові котировання Біржова сесія Біржові операції Лістинг Термінові операції Касові операції фондові ринки, що Розвиваються Маржа
Терміни і поняття: Законодавство про податки і збори в РФ Принципи оподаткування в:  Терміни і поняття: Законодавство про податки і збори в РФ Принципи оподаткування в РФ Федеральні податки в РФ Податки суб'єктів Російської Федерації (регіональні податки) Місцеві податки в РФ Умови встановлення податків і зборів в РФ Права платників податків в РФ
Терміни і поняття: Центральний банк Грошово-кредитна політика (ДКП) Грошово-кредитне:  Терміни і поняття: Центральний банк Грошово-кредитна політика (ДКП) Грошово-кредитне регулювання (ДКР) Облікова (дисконтна) політика Обов'язкові резервні вимоги (норма обов'язкових резервів/депозиту) Ставка рефінансування Облікова ставка Ломбардна ставка
Терміни і поняття: Валюта {currency) - грошова одиниця країни (національна валюта);:  Терміни і поняття: Валюта {currency) - грошова одиниця країни (національна валюта); грошові знаки іноземних держав, кредитні і платіжні кошти у вигляді векселів, чеків, банкнот, що використовуються в платіжному обороті. Валюта конвертована (convertiblecurrency) -