На головну сторінку   Всі книги

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

ПІДБЕРІТЬ ТЕРМІНИ № 1

Терміни

1. Кредит

2. Позика

3. Позика

4. Інвестиційний податковий кредит

5. Податковий кредит

6. Фінансовий кредит

7. Забезпечення

8. Поручительство

9.

Гарантія

10. Терміновий кредит

11. Комерційний кредит

12. Овердрафт

13. Застава

14. Рефінансування

Визначення

1. Договір, при якому поручитель бере зобов'язання перед кредитором сплатити при необхідності заборгованість позичальника

2. Передача у власність грошей або цінних речей на умови повернення такої ж суми грошей або цінних віщої тієї ж вартості і того ж роду і якості, як і ті, що були отримані від кредитора.

3. Звичайна форма кредиту

4. Зобов'язання гаранта виплатити за того, що гарантується певну суму при настанні гарантійного випадку

5. Нове запозичення для погашення заборгованості,

що є 6. Надання в борг грошей або товарів

7. Пряма видача кредитором грошей позичальнику

8. Зміна сплати податку з метою зменшення платежів по податку з подальшою поетапною сплатою суми кредиту і нарахованих відсотків

9. Форма кредитування, при якій кредит покупця надається в формі відстрочки платежу.

10. Спосіб забезпечення кредитних зобов'язань позичальника

11. Передача речі в безвідплатне тимчасове користування на умовах повернення цієї речі в тому ж стані, в якому була отримана, або з урахуванням морального зносу

12. Форма короткострокового кредиту, надання якого здійснюється шляхом списання банком коштів по рахунку клієнта зверх його залишку

13. Цінності, службовці для кредитора заставою повного і своєчасного повернення боржником отриманого кредиту і сплати ним належних відсотків

14. Відстрочка або розстрочка по сплаті податку

15. Розстрочка оплати або відстрочка платежів, що надається продавцем покупцю

ПІДБЕРІТЬ ТЕРМІНИ № 2

Терміни

1. Контокорентний кредит

2. Онкольний кредит

3. Ломбардний кредит

4. Комерційний кредит

5. Фірмовий кредит

6. Опротестування векселя

7. Факторинг

8. Цессия

9. Форфетування

10. Овердрафт

11. Депозит

12. Акцепт

13. Відсоток

14. Інвестиційний податковий кредит

15. Кредит

Визначення

1. Різновид торгово-комісійної операції, пов'язаної з кредитуванням оборотних коштів.

2. Плата за позиковий капітал у всіх його формах.

3. Розстрочка плати або відстрочка платежів, що представляється продавцем покупцю.

4. Форма короткострокового кредиту, надання якого здійснюється шляхом списання банком коштів по рахунку клієнта зверх його залишку.

5. Короткостроковий кредит, який гаситься на першу вимогу і видається під заставу цінностей.

6.

Передача або перепоступка кредитором свого права вимоги грошей, речей і інакших цінностей іншій особі.

7. Зміна сплати податку з метою зменшення платежів по податку з подальшою поетапною сплатою суми кредиту і нарахованих відсотків.

8. Форма кредитування експортера шляхом купівлі векселів і інших боргових вимог по зовнішньоторгівельних операціях.

9. Надання в борг грошей або товарів.

10. Підтвердження згоди платника на оплату товарних або грошових документів.

11. Кредит зі спеціального позикового рахунку, на якому відбиваються кредити банку і всі платежі з рахунків за дорученням клієнтів, також всі кошти, що поступають в банк на ім'я клієнта.

12. Кредит під заставу державних цінних паперів.

13. Пред'явлення претензій.

14. Внесок грошових коштів або цінних паперів в банк на зберігання.

15. Форма кредитування, при якій кредит покупцю надається в формі відстрочки платежу.

ПІДБЕРІТЬ ТЕРМІНИ № 3 Терміни

1. Іпотечний кредит

2. Фінансовий леверидж

3. Акцептний кредит

4. Депозит

5. Контокорент

6. Рефінансування

7. Відсоток

8. Акцент

9. Контрагент

10. Застава

11. Позика

12. Поручительство

13. Фінансовий кредит

14. Контокорентний кредит

15. Форфетування

Визначення

1. Протилежна сторона за контрактом, що приймає на себе певні зобов'язання.

2. Єдиний рахунок, на якому враховуються всі операції банку з клієнтом.

3. Пряма видача кредитором грошей позичальнику.

4. Передача речі в безвідплатне тимчасове користування на умовах повернення цієї речі в тому ж стані, в якому була отримана, або з урахуванням морального зносу.

5. Плата за позиковий капітал у всіх його формах.

6. Кредит зі спеціального позикового рахунку, на якому відбиваються кредити банку і всі платежі з рахунків за дорученням клієнта, а також всі кошти, що поступають в банк на ім'я клієнта.

7. Підвищення рентабельності інвестування власних коштів.

8. Договір, при якому поручитель бере зобов'язання перед кредитором сплатити при необхідності заборгованість позичальника.

9. Кредит, що надається банком в формі акцепту перевідного векселя, що виставляється на банк експортерами і імпортерами.

10. Форма кредитування експортера банком шляхом купівлі ними обороту на продавця векселів і інших боргових вимог зовнішньоторгівельним операціям.

11. Підтвердженням згоди платника на оплату товарних або грошових документів.

12. Довгостроковий грошовий кредит, що видається банком під заставу нерухомості.

13. Спосіб забезпечення кредитних зобов'язань позичальника.

14. Нове запозичення для погашення заборгованості, що є.

15. Внесок грошових коштів або цінних паперів в банк на зберігання. Терміни і поняття: Валюта ціни товару Валюта платежу Захисна обмовка Валютна обмовка:  Терміни і поняття: Валюта ціни товару Валюта платежу Захисна обмовка Валютна обмовка Мультивалютна обмовка Термінова операція Розрахунки готівкою Розрахунки в кредит Комбіновані умови розрахунків Гарантійні банківські операції Г арантия Документарний акредитив
Терміни і поняття: Клірингові угоди Платіжні угоди клірингового типу:  Терміни і поняття: Клірингові угоди Платіжні угоди клірингового типу Товарообмінні (бартерні) операції Централізоване постачання товарів Прямі зв'язки між господарюючими суб'єктами Платіжний союз країн СНД
Терміни і поняття: Національна валюта Іноземна валюта Девізи Валютний курс Паритет:  Терміни і поняття: Національна валюта Іноземна валюта Девізи Валютний курс Паритет Паритет купівельної сили - ППС Золоті точки Фіксовані курси Гнучко фіксовані курси Плаваючі курси Дисконтна політика Девізна політика Валютна інтервенція Кредити
Терміни і поняття: Бізнес-план Структура бізнес-плану Резюме Фінансове резюме:  Терміни і поняття: Бізнес-план Структура бізнес-плану Резюме Фінансове резюме Маркетинг-план Виробничий план Фінансовий план Експрес-аналіз прогнозних показників Проектування фінансових показників
Терміни і поняття: Фондова біржа Брокер Ділер Фахівець Біржовий курс Біржові:  Терміни і поняття: Фондова біржа Брокер Ділер Фахівець Біржовий курс Біржові котировання Біржова сесія Біржові операції Лістинг Термінові операції Касові операції фондові ринки, що Розвиваються Маржа
Терміни і поняття: Податок Збір Фіскальна функція податків Розподільна і контрольна:  Терміни і поняття: Податок Збір Фіскальна функція податків Розподільна і контрольна функції податків Елементи податку Податкова норма Суб'єкт оподаткування Об'єкт оподаткування Податкова база Одиниця вимірювання податкової бази Податкова ставка Податковий період
Терміни і поняття: Інфляція Відкрита інфляція Пригнічена інфляція Інфляція попиту:  Терміни і поняття: Інфляція Відкрита інфляція Пригнічена інфляція Інфляція попиту Інфляція витрат Структурна інфляція інфляція, що Імпортується Крива Філліпса Повзуча, що галопує інфляція Гіперінфляція Дефлятор