На головну сторінку   Всі книги

Терміни і поняття

Активи з плаваючою процентною ставкою (floatinginterestrateassets) - активи, які можуть бути пролонговані або відновлені, а значить, і переоцінені в очікуванні змін на ринку ссуд-денозитов.

Банк (bank) - кредитна організація, яка має виняткове право залучати у внески грошові кошти юридичних і фізичних осіб і від свого імені і за свій рахунок розміщувати їх на усло195

банківські операції.

Прибутковість активів {returnonassets) - відношення чистого доходу кредитної установи до його загальних активів

Капітал банку (banccapital; depositoryinstitutioncapital) - сума джерел власних коштів банку.

- Кореспондентські рахунки {correspondentbalances) - депозити банку в інших банках, званих банками-кореспондентами.

Кредитна політика комерційного банку {commercialbankcreditpolicy) - сукупність заходів по підвищенню прибутковості кредитних операцій і зниженню кредитного ризику.

Кредитні союзи (creditunion) - кредитні організації, які депонують кошти і видають позики тільки вузькій групі осіб - членів союзу.

Прибуток на власний капітал (creditonequity) - відношення чистого доходу кредитної організації до власного капіталу даної організації.

Процентна поли гика банку (bankinterestpolicy) - комплекс заходів, направлених на збільшення процентних доходів і скорочення процентних витрат банку з метою підвищення прибутку.

Регіональні банки (regionalbank) - банки, працюючі на ринках позик-депозитів в регіонах, де знаходиться їх головна організація.

Резерви для відшкодування втрат але позикам (loanlossreserves) - готівка активи, що зберігаються комерційним банком як страховка, що покриває очікувану величину безнадійних, неповернених боржниками позик.

Управління банківською ліквідністю (managementofbankliquidity) - процес створення коштів, для того щоб мати можливість сплатити договірні зобов'язання по прийнятних цінах і в будь-який час.

Фінансове посередництво (financialintermediation) - процес акумуляції фінансовими установами заощаджень домашніх господарств і надання цих коштів в позику підприємствам і фірмам.

Фінансові посередники (financialintermediary) - комерційні банки, судново-ощадні установи, страхові компанії, пенсійні фонди, які залучають грошові кошти для подальшого інвестування фірм і домохозяйств.

196

Чи Правомірне віднесення банку до особливого різновиду підприємства? Відповідь обгрунтуйте.

Які об'єктивні основи і продукт діяльності банку?

У чому специфіка брокерських і ділерських функцій; яка їх відмінність від власне фінансового посередництва?

З яких елементів складаються витрати і прибуток банку?

Які принципи закладені в основу розмежування трьох основних елементів кредитної системи: центральний (емісійний) банк, комерційні банки, спеціалізований кредитно-фінансові інститути (СКФИ)?

У яких сферах набули основного поширення спеціалізовані фінансові установи?

Яка природа конкуренції в банківській справі: її предмет (об'єкт), цілі і наслідки?

Чим пояснюється переважаючий тип банківського обслуговування, що приводить до універсалізація або спеціалізації операцій, що виконуються? Якої з них, по-вашій думці, переважніше для Російської Федерації і чому?

197 Територіальна (просторова): - встановлює компетенцію одноуровневих судів в залежності від:  Територіальна (просторова): - встановлює компетенцію одноуровневих судів в залежності від території, на яку розповсюджується діяльність даного суду. Територіальна підсудність: 1. Загальна (ст. 28) - визначається місцем проживання відповідача - фізичної особи і місцем
Територіальна підсудність і її види.: Стаття 28. Пред'явлення позову по місцю проживання або місцю знаходження:  Територіальна підсудність і її види.: Стаття 28. Пред'явлення позову по місцю проживання або місцю знаходження відповідача Позов пред'являється в суд по місцю проживання відповідача. Позов до організації пред'являється в суд по місцю знаходження організації. Стаття 29. Підсудність по вибору позивача 1.
Територіальна підсудність: Правила територіальної підсудності дозволяють визначити конкретний:  Територіальна підсудність: Правила територіальної підсудності дозволяють визначити конкретний суд з однорідних судів одного і того ж рівня з урахуванням його територіальної юрисдикції компетентний розглядати і дозволяти дану справу як суд першої і інстанції. Види
6. Термодорианский переворот і державний пристрій Франції в:  6. Термодорианский переворот і державний пристрій Франції в період режиму Директорія.: До 1795 р. якобінці втратили підтримку широкої маси населення. За владу почали боротьбу термидорианци, що виражають інтереси буржуазії, яких не влаштовувала існуюча якобинская диктатура, рівняння не тільки в політичній, але і економічної
Терміни і поняття: Валютна політика держави Девізна політика Валютна інтервенція:  Терміни і поняття: Валютна політика держави Девізна політика Валютна інтервенція Валютні обмеження Валютні операції Поточні валютні операції Валютні операції, пов'язані з рухом капіталу Резидент і нерезидент Ринок дорогоцінних металів і природних
Терміни і поняття: Інвестиційна діяльність фірми Вартість грошей у часі Чинник:  Терміни і поняття: Інвестиційна діяльність фірми Вартість грошей у часі Чинник складного відсотка Чинник дисконтування Фінансовий важіль Ставка очікуваної прибутковості Внутрішня норма прибутковості Фінансовий ризик Вартість капіталу фірми Вартість позикового
Терміни і поняття: Ринок цінних паперів Цінний папір Професійні учасники ринку:  Терміни і поняття: Ринок цінних паперів Цінний папір Професійні учасники ринку цінних паперів Емітент Інвестор Первинний ринок цінних паперів Повторний ринок цінних паперів Біржовий і позабіржовий ринок Ринок третього порядку Ринок четвертого порядку