На головну сторінку   Всі книги

Терміни і поняття

Інвестиційна діяльність фірми Вартість грошей у часі Чинник складного відсотка Чинник дисконтування Фінансовий важіль Ставка очікуваної прибутковості Внутрішня норма прибутковості Фінансовий ризик Вартість капіталу фірми Вартість позикового капіталу Вартість власного капіталу Точка равновигодности (рівновага) Територіальні програми: передбачають комплексне господарське освоєння нових або:  Територіальні програми: передбачають комплексне господарське освоєння нових або перетворення вже чого склався регіонів країни, в тому числі формування і розвиток територіально-виробничих комплексів.
Територіальні межі муніципальних освіт.:  Територіальні межі муніципальних освіт.: Розмежування території між муніципальними освітами пов'язане з реальним використанням виробничих і інакших ресурсів, територіальне розмежування має важливе значення при реорганізації муніципальних освіт, їх формуванні, оскільки
Територіальні фінанси: - система економічних відносин, за допомогою яких:  Територіальні фінанси: - система економічних відносин, за допомогою яких розподіляється і перерозподіляється національний дохід на економічний і соціальний розвиток територій. Це сукупність грошових коштів, що знаходяться в розпорядженні регіональних органів
Територіальні бюджети: Бюджет- особлива форма утворення і витрачання грошових коштів для:  Територіальні бюджети: Бюджет- особлива форма утворення і витрачання грошових коштів для забезпечення фінансуванням економічного і соціального розвитку територій і країни загалом в межах компетенції державних і муніципальних органів управління. Кожний
11. 7. Територіальне зведене фінансове планування:  11. 7. Територіальне зведене фінансове планування: Необхідність рішення великих економічних, соціальних і демографічних задач вимагає комплексного підходу до підготовки планових і проектних робіт. Тому все ширше в практику впроваджується складання комплексних планів економічного і соціального
27. Територіальне суспільне самоврядування: 1. Під територіальним суспільним самоврядуванням розуміється:  27. Територіальне суспільне самоврядування: 1. Під територіальним суспільним самоврядуванням розуміється самоорганизация громадян по місцю їх проживання на частині території поселення для самостійного і під свою відповідальність здійснення власних ініціатив з питань місцевого
3. Територіальна цивільна юрисдикція (підсудність):  3. Територіальна цивільна юрисдикція (підсудність): Територіальна цивільна юрисдикція (підсудність) - етополномочия судових органів, відносно здійснення правосуддя по цивільних справах на певній території. На відміну від предметної цивільної юрисдикції, за допомогою якої