Головна   Всі книги

Терміни і поняття

Валютна політика держави Девізна політика Валютна інтервенція Валютні обмеження Валютні операції Поточні валютні операції

Валютні операції, пов'язані з рухом капіталу Резидент і нерезидент

Ринок дорогоцінних металів і природних коштовних каменів Валютні цінності

Валютні рахунки підприємств і організацій Валютні рахунки фізичних осіб Внутрішній валютний ринок в Росії Паспорт операції

Органи валютного регулювання і валютного контролю Агент валютного регулювання і валютного контролю ТЕРИТОРІЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: у відповідності з ч. 1 ст. 67 Конституції РФ включає в себе:  ТЕРИТОРІЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: у відповідності з ч. 1 ст. 67 Конституції РФ включає в себе території суб'єктів Федерації, внутрішні води і територіальне море, повітряний простір над ними. Закон РФ "Про Державну межу Російській Федерації" від 1 квітня 1993
Територія Королівства.: Виникле після періоду феодальної роздробленості Королівство:  Територія Королівства.: Виникле після періоду феодальної роздробленості Королівство включало тільки Малу Польщу, Велику Польщу, а також Серадзськую землю. Ленчицкая земля була передана в льон куявским князьям, племінникам Локетка, замість окупованої хрестоносцями
Територіальні позабюджетні фонди: - сукупність грошових коштів, мобілізованих регіональними і:  Територіальні позабюджетні фонди: - сукупність грошових коштів, мобілізованих регіональними і місцевими органами влади для фінансування заходів щодо економічного і соціального розвитку територій.
Територіальні генеруючі компанії (ТГК): створюються на базі генеруючих активів АО-енерго, що не війшли в:  Територіальні генеруючі компанії (ТГК): створюються на базі генеруючих активів АО-енерго, що не війшли в оптові генеруючі компанії і не вхідних до складу ізольованих систем. Активи, вхідні в склад ТГК, об'єднуються по територіальній ознаці при забезпеченні конфігурації, не
3 Територіальні бюджети - головна фінансова база територіальних:  3 Територіальні бюджети - головна фінансова база територіальних органів влади: Фінансовою базою територіальних органів влади є їх бюджети. Бюджетні і майнові права, надані цим органам дають їм можливість складати, розглядати, затверджувати і виконувати свої бюджети, розпоряджатися переданими в їх
11. 7. Територіальне зведене фінансове планування:  11. 7. Територіальне зведене фінансове планування: Необхідність рішення великих економічних, соціальних і демографічних задач вимагає комплексного підходу до підготовки планових і проектних робіт. Тому все ширше в практику впроваджується складання комплексних планів економічного і соціального
Територіальна (просторова): - встановлює компетенцію одноуровневих судів в залежності від:  Територіальна (просторова): - встановлює компетенцію одноуровневих судів в залежності від території, на яку розповсюджується діяльність даного суду. Територіальна підсудність: 1. Загальна (ст. 28) - визначається місцем проживання відповідача - фізичної особи і місцем