На головну сторінку   Всі книги

Територіальне суспільне самоврядування (ТОС) в боротьбі за житлові права громадян

Територіальне суспільне самоврядування (ТОС) сьогодні - це одна з небагато залишених російським «демократичним» законодавством можливостей для захисту і відстоювання населенням своїх елементарних цивільних прав, в тому числі і в житлової сфереш.

Новий федеральний закон про місцеве самоврядування більш детально прописує статус і можливості ТОС. Згідно з статтею 27, під ТОС мається на увазі «самоорганизация громадян по місцю їх проживання на частині території поселення для самостійного і під свою відповідальність здійснення власних ініціатив з питань місцевого значення».

ТОС може здійснюватися в межах наступних територій мешкання громадян: під'їзд багатоквартирного житлового будинку; багатоквартирний житловий будинок; група житлових будинків; житловий мікрорайон; сільський населений пункт, що не є поселенням; а також інакші території мешкання громадян. Межі території, на якій здійснюється ТОС, встановлюються представницьким органом поселення за пропозицією населення, що проживає на даній території.

Закон встановлює і форми, в яких населення здійснює ТОС: це безпосереднє проведення зборів і конференцій громадян, що проживають на відповідній території, або створення на цих зборах і конференціях органів ТОС (ОТОС), які жителі території наділяють певними повноваженнями. Збори будуть правомочними, якщо в ньому бере участь хоч би половина жителів відповідної території, що досягли шістнадцятирічного віку. Конференція ж громадян з питань організації і здійснення ТОС вважається правомочною, якщо в ній беруть участь не менш двох третин вибраних на зборах громадян делегатів, що представляють не менше за половину жителів відповідної території, які досягли шістнадцятирічного віку.

Порядок організації і здійснення ТОС, умови і порядок виділення необхідних коштів з місцевого бюджету визначаються статутом муніципальної освіти і (або) нормативними правовими актами представницького органу муніципальної освіти. ТОС вважається встановленим з моменту реєстрації його статуту уповноваженим органом місцевого самоврядування відповідного поселення. Порядок реєстрації статуту ТОС визначається статутом муніципальної освіти і (або) нормативними правовими актами представницького органу муніципальної освіти. Саме ТОС відповідно до його статуту може бути юридичною особою і підлягає державній реєстрації в організаційно-правовій формі некомерційної організації.

До виняткових повноважень зборів, конференції громадян, що здійснюють ТОС, відносяться: встановлення структури ОТОС; прийняття статуту ТОС, внесення в нього змін і доповнень; обрання ОТОС; визначення основних напрямів діяльності ТОС; затвердження кошторису доходів і витрат ТОС і звіту про її виконання; розгляд і затвердження звітів про діяльність ОТОС.

ОТОС представляють інтереси населення, що проживає на відповідній території, а також забезпечують виконання рішень, прийнятих на зборах і конференціях громадян. Особливо підкреслимо, що, згідно із законом, ОТОС можуть здійснювати господарську діяльність за змістом житлового фонду, благоустрою території, інакшу господарську діяльність, направлену на задоволення соціально-побутових потреб громадян, які проживають на відповідній території - як за рахунок коштів вказаних громадян, так і на основі договору між органами ТОС і органами місцевого самоврядування з використанням коштів місцевого бюджету.

Органи ТОС також мають право вносити до органів місцевого самоврядування проекти муніципальних правових актів, належні обов'язковому розгляду цими органами і посадовими особами місцевого самоврядування, до компетенції яких віднесене прийняття вказаних актів.

У статуті ТОС повинні бути зафіксовані: територія, на якій воно здійснюється; мети, задачі, форми і основні напрями діяльності ТОС; порядок формування, припинення повноважень, права і обов'язків, терміну повноважень органів ТОС; порядок прийняття рішень; порядок придбання майна, а також порядок користування і розпорядження вказаним майном і фінансовими коштами; порядок припинення здійснення ТОС. Законом спеціально зазначається, що додаткові вимоги до статуту ТОС органами місцевого самоврядування встановлюватися не можуть.

Як можна укласти з тексту ст. 27 ФЗ-131, ТОС фактично підпадає під дію не одного, а двох федеральних законів - в тому числі і закону "Про суспільні об'єднання". І якщо останній відкриває можливості для самоорганизації населення, навіть якщо об'єдналися усього три людини, то перший відкриває можливості для участі в ньому населення, об'єднаного в ТОС.

Прийняття цього закону співпало з реформою ЖКХ. Очевидно, що сподіватися на «милість» влади по поліпшенню житлових умов не доводиться. Але тим самим життя дає нам нові можливості не просто для формальної участі кожної людини в управлінні своїм будинком, вулицею, під'їздом, але і для реального об'єднання, для розвитку суспільної солідарності, почуття колективної відповідальності, умінь спільного господарювання.

У багатьох суб'єктах Федерації і містах вже є власне законодавство, регулююче відносини навколо ТОС (статут, закон, постанова, положення і т. п.).

Його відсутність може дати активістам мотиви для додаткових виступів на адресу регіональних і муніципальних законодавців з вимогою прийняти правові акти, регулюючі ТОС у вашому регіоні.

Створення ТОС на вашій території може бути дуже ефективним для допомоги громадянам при виборі форм управління будинками. Ви можете допомагати жителям будинків вашої території укладати індивідуальні договори з експлуатаційним службами прямо, якщо хочете уникнути роботи з владою, що нав'язується керуючими компаніями. Якщо ж ви захочете створити власну, підконтрольну жителям ТОС керуючу компанію - активісти Лівого фронту допоможуть вам в цьому (див. Контакти в кінці брошури).

Якщо в правових актах вашого регіону (міста) містяться положення про фінансову підтримку ТОС, створення нових ТОС на хвилі реформи ЖКХ і вступу в силу нового ЖК може підтримати вашу роботу несподіваними додатковими джерелами финасирования (як правило, дуже невеликими). Якщо таких актів немає, то, можливо, потрібно боротися за їх прийняття, щоб максимально використати положення ФЗ-131, присвячені використанню коштів місцевих бюджетів для підтримки діяльності ОТОС.

[9] Тест Чоу: Іноді вибірка спостережень складається з двох або більше за подвиборок, і:  Тест Чоу: Іноді вибірка спостережень складається з двох або більше за подвиборок, і важко встановити, чи потрібно оцінювати одну об'єднану регресію або окремі регресії для кажцой подвиборки. На практиці проблема вибору стоїть звичайно не так жорстко, оскільки
ТЕСТ 1: 1. Чи Відноситься ГК РФ до джерел екологічного права? A. Нет, не:  ТЕСТ 1: 1. Чи Відноситься ГК РФ до джерел екологічного права? A. Нет, не відноситься. Б. Все норми ГК РФ є нормами екоправа. B. Да, відноситься. Г. Іноє. 2. У компетенцію яких органів входить прийняття рішення про обмеження, припинення,
Тест 1: Грошовий капітал, що віддається в позику, обслуговуючий в основному:  Тест 1: Грошовий капітал, що віддається в позику, обслуговуючий в основному кругообіг функціонуючого капіталу і приносячий дохід в формі позикового відсотка це: а) гроші б) позиковий капітал в) товар 2. Фетншнстский позикового капіталу складається в тому, що
ТЕСТ: Який вигляд руху предметів труда має мінімальну:  ТЕСТ: Який вигляд руху предметів труда має мінімальну тривалість у часі: а) послідовний; б) паралельно-послідовний; в) паралельний; г) послідовно-паралельний. З зменшенням передавальної партії тривалість
ТЕРОРИЗМ: злочин проти суспільної безпеки, який виражається в:  ТЕРОРИЗМ: злочин проти суспільної безпеки, який виражається в здійсненні вибуху, підпалу або інакших діях, що створюють небезпеку загибелі людей, спричинення значного майнового збитку або настання інакших суспільно небезпечних
Територіальний зведений фінансовий баланс: - система фінансових показників, що характеризують створення і:  Територіальний зведений фінансовий баланс: - система фінансових показників, що характеризують створення і використання фінансових ресурсів на території за певний період.
Територіальні фінанси: - система економічних відносин, за допомогою яких:  Територіальні фінанси: - система економічних відносин, за допомогою яких розподіляється і перерозподіляється національний дохід на економічний і соціальний розвиток територій. Це сукупність грошових коштів, що знаходяться в розпорядженні регіональних органів