На головну сторінку   Всі книги

Територіальні бюджети

Бюджет- особлива форма утворення і витрачання грошових коштів для забезпечення фінансуванням економічного і соціального розвитку територій і країни загалом в межах компетенції державних і муніципальних органів управління.

Кожний рівень державного і муніципального управління складає і виконує бюджет по закріплених за цим рівнем доходах і витратах. Між бюджетами по вертикалі здійснюються трансферти, за допомогою яких відбувається перерозподіл бюджетних ресурсів між регіонами.

Джерелами формування територіальних бюджетів виступають:

вся сума надходжень від місцевих податків, а також встановлена податковим законодавством частка від податків федерального рівня;

надходження від місцевих (муніципальних) позик;

доходи від діяльності муніципальних підприємств і муніципального майна;

цільові дотації з федерального бюджету.

(См. тему Бюджетний пристрій)

Специфічними статтями витрат територіальних бюджетів є:

дотації на зміст житлового фонду і комунального господарства;

дотації на зміст і розвиток транспортної мережі;

витрати по благоустрою;

зміст об'єктів бюджетної сфери (правоохорона суспільного, освіта, охорона здоров'я і т. п.);

дотації підприємствам, в діяльності яких зацікавлені місцеві органи влади (в окремих випадках- на паритетних початках з федеральним бюджетом);

регіональні і міжрегіональні (останні- на паритетних початках) цільові програми- екологічні, транспортні і т. п.

Адміністрація Приморського краю розробляє власне крайовий бюджет і консолідований бюджет краю.

У першому відбиваються доходи і витрати, якими має право розпоряджатися сама адміністрація, у другому- підсумовуються всі бюджетні ресурси районів і міст краю і власне крайового бюджету. Територіальні позабюджетні фонди

Створюються на основі рішень регіональних органів представницької влади (в тому числі за пропозицією з боку виконавчих органів).

Номенклатура фондів, що розглядаються визначається виходячи з поточних потреб конкретного регіону (муніципалітету і т. п.) і включає в себе, частіше за все, такі позабюджетні фонди, як розвиток житлового будівництва і комунального господарства, підтримки об'єктів соціально-культурної сфери, сприяння органам правоохорони суспільного, допомоги соціально незахищеним категоріям населення і т. п.

Джерелами формування регіональних позабюджетних фондів виступають:

добровільні внески з боку юридичних і фізичних осіб;

надходження від регіональних і муніципальних цільових позик;

доходи від самостійної комерційної діяльності фонду, як юридичної особи;

цільові переліки з аналогічного фонду більш високого рівня.

Кошти відповідних фондів можуть використовуватися лише за цільовим призначенням, що контролюється як фінансовими органами, так і органами представницької влади. Тестування: - метод оцінки якості і конкурентоздатність товару. Виділяють:  Тестування: - метод оцінки якості і конкурентоздатність товару. Виділяють наступні методи тестування: лабораторне тестування - для перевірки технологічної якості; експертне тестування - для перевірки споживчих властивостей; опитне тестування -
Тест #3. Ім'я в комп'ютерному світі: Слава - це коли твоє прізвище в Word не підкреслюється:  Тест #3. Ім'я в комп'ютерному світі: Слава - це коли твоє прізвище в Word не підкреслюється червоним. І-фольклор... не станемо задавати природний (і один з самих провокаційних) питань віртуального світу: хто ж винайшов комп? Леонардо, Паськаль, Беббідж, Атанасов, Цузе... Спори про
Тест Гелдфелда-Квандта: Ймовірно, найбільш популярним формальним критерієм є критерій,:  Тест Гелдфелда-Квандта: Ймовірно, найбільш популярним формальним критерієм є критерій, запропонований С. Голдфелдом і Р. Квандтом (Goldfeld, Quandt, 1956). При проведенні перевірки по цьому критерію передбачається, що стандартне відхилення (а,) розподілу
Тест Чоу на невдачу прогнозу: Як ми бачили в попередньому розділі, помилку прогнозу можна:  Тест Чоу на невдачу прогнозу: Як ми бачили в попередньому розділі, помилку прогнозу можна розрахувати, додавши набір фіктивних змінних для спостережень періоду прогнозу. Тепер цілком природно визначити, чи істотно помилка прогнозу відрізняється від нуля, і ми можемо
Тест: Проводячи політику «дорогих грошей», центральний банк може: а):  Тест: Проводячи політику «дорогих грошей», центральний банк може: а) підвищити норму обов'язкових резервів; б) зменшити облікову ставку; в) знизити норму обов'язкових резервів; г) підвищити прибутковість державних цінних паперів; д) збільшити облікову
ТЕСТ: Основний виробничий процес складається з наступних:  ТЕСТ: Основний виробничий процес складається з наступних стадій: а) заготівельної, оброблювальний і реалізуючий; б) що обробляє, транспортної, складської; в) заготівельної, оброблювальний і складальної; г) оброблювальний, складської і складальної. Якщо
Територія, населення, національний склад.: Територія польської держави становила 388,6 тис. кв. км. Вона:  Територія, населення, національний склад.: Територія польської держави становила 388,6 тис. кв. км. Вона складалася із земель, до 1 світової війни країн, що входили до складу - учасниць розділів: Росії, Пруссиї і Австрії. У 1938 році територія Польщі збільшилася більш ніж на 1000 кв. км