Головна   Всі книги

Територіальні і місцеві фінанси і бюджети

Територіальні фінанси- це система економічних відносин по коштах яких розподіляється і перераспередляется національний дохід на економічний і соціальний розвиток територій.

За допомогою територіальних фінансів держава здійснює вирівнювання рівнів економічного і соціального розвитку територій, які по ряду причин відстали в своєму розвитку від інших регіонів країни.

Відповідно до принципів територіального пристрою Росії, освічене 89 суб'єктів РФ, в т. ч.: 21 республіка, 55 країв і областей, 10 автономних округів, 1 автономна область, 2 міста федерального значення.

Функції регулювання соціально-економічних процесів поступово переходять від федеральних органів власті до регіональних. Роль бюджетів територій посилюється, а сфера їх використання розширяється.

У бюджетному кодексі РФ встановлено, що при розподілі податкових доходів по рівнях бюджетної системи, податкові доходи бюджетів суб'єктів РФ повинні складати не менше за 50% від суми консолідованого бюджету РФ.

Структура консолідованого бюджету області.

У основі розподілу загальнодержавних ресурсів між ланками бюджетної системи нарівні з іншими закладені принципи самостійності бюджетів і розмежування доходів і витрат між рівнями бюджетної системи. Виходячи з цього, доходи територіальних бюджетних фондів формуються за рахунок наступних видів доходів:

Закріплені (власні) доходи- це види доходів закріплені на постійній основі повністю або частково за відповідним бюджетом законодавством РФ (податкові, неподаткові, безвідплатні переліки).

Регулюючі доходи- це кошти що передаються з вищестоящої ланки бюджетної системи нижчестоячому бюджету зверх власних доходів для покриття його витрат (призначаються звичайно на рік, іноді на довготривалий період три роки і більш).

Доходи від використання майна.

Доходи від платних послуг органів державної влади, що надаються бюджетними органами що знаходяться у ведінні суб'єктів РФ.

Суми примусового вилучення (штрафи, конфіскації і т. д.).

Бюджетні позики.

Фінансова допомога:

а) дотації- бюджетні кошти що передаються бюджету іншого рівня на безвідплатній і безповоротній основі для покриття поточних витрат бюджету;

б) субвенції- цільове виділення коштів для реалізації конкретної соціально-значущої програми (бюджету або юридичній особі);

в) субсидія- виділення коштів на умовах цільового фінансування витрат (бюджету, юридичній або фізичній особі);

Інакші витрати.

Витратна частина бюджету включає поточні витрати і бюджет розвитку.

До місцевих бюджетів відносяться:

а) районні бюджети;

б) міські бюджети;

в) районні бюджети в містах;

г) сільські і селищні бюджети.

Формування і здійснення місцевого бюджету здійснюють органи місцевого самоврядування самостійно відповідно до статуту муніципальної освіти.

Прибуткова частина місцевих бюджетів також складається з власних доходів і надходжень від регулюючих доходів і крім того може включати фінансову допомогу в різних формах.

Витратна частина місцевих бюджетів включає наступні витрати:

а) за рішенням питань місцевого значення;

б) по здійсненню окремих державних повноважень переданих органом місцевого самоврядування;

в) по обслуговуванню і погашенню муніципального боргу по позиках і позиках;

г) по виділенню коштів на страхування муніципальних службовців, власності, а також цивільної відповідальності і підприємницького ризику.

Органи місцевого самоврядування мають право:

самостійно визначати напрям використання коштів місцевих бюджетів;

самостійно розпоряджатися вільними залишками коштів місцевих бюджетів;

отримувати компенсацію за збільшення витрат або зменшенні доходів місцевих бюджетів, виниклих внаслідок зміни законодавства. 5.6. Тестування товару, назви, упаковки: Основною задачею тестування є виявлення переваг,:  5.6. Тестування товару, назви, упаковки: Основною задачею тестування є виявлення переваг, які дає продукт споживачу, його основних пріоритетів в порівнянні з іншими аналогічними продуктами. Мета проведення тестування складається в прийнятті рішення про стратегію просування
Тестування стратегій: Термінал дозволяє не тільки писати радники, але і тестувати їх:  Тестування стратегій: Термінал дозволяє не тільки писати радники, але і тестувати їх перед використанням. Ця корисна функція дозволяє перевірити працездатність і ефективність механічної торгової системи на історичних даних. Тестування дає можливість
ТЕСТУВАННЯ: До організації моніторинга стану правового виховання п рівня:  ТЕСТУВАННЯ: До організації моніторинга стану правового виховання п рівня правової культури неповнолітніх при проведенні заходів щодо правового виховання: 1. Несправедливому закону не треба підкорятися: а) згодний з цим; б) не згодний; в)
Тестування: (test). Задача кластера - схвалення випуску продукту тільки після:  Тестування: (test). Задача кластера - схвалення випуску продукту тільки після того, як всі дефекти виявлені і усунені. Області компетенції кластера: розробка тестів; звітність про тести; планування тестів.
Тестер: Тестер - многофункциональное вікно, що дозволяє тестувати стратегії:  Тестер: Тестер - многофункциональное вікно, що дозволяє тестувати стратегії і оптимізувати параметри радників. При тестуванні відбувається однократна прогонка експерта на змоделювати даних, що дозволяє визначити його прибутковість і
ТЕСТ 1: 1. Чи Відноситься ГК РФ до джерел екологічного права? A. Нет, не:  ТЕСТ 1: 1. Чи Відноситься ГК РФ до джерел екологічного права? A. Нет, не відноситься. Б. Все норми ГК РФ є нормами екоправа. B. Да, відноситься. Г. Іноє. 2. У компетенцію яких органів входить прийняття рішення про обмеження, припинення,
ТЕСТ: Який вигляд руху предметів труда має мінімальну:  ТЕСТ: Який вигляд руху предметів труда має мінімальну тривалість у часі: а) послідовний; б) паралельно-послідовний; в) паралельний; г) послідовно-паралельний. З зменшенням передавальної партії тривалість