На головну сторінку   Всі книги

Тестування

1. Визначити величину маржинального доходу на основі наступних даних: реалізація продукції - 1000 тис. крб., постійні витрати - 200 тис. крб., змінні витрати - 400 тис. крб.

Відповідь:

1.

600 тис. крб.;

2. 800 тис. крб.

3. 400 тис. крб.

2. Визначити поріг рентабельності підприємства, використовуючи наступні дані:

Таблиця 7 Виручка від продажу, крб. 80000

Змінні витрати, крб. 62000

Постійні витрати, крб. 6000

Відповідь:

3. Використовуючи дані табл. 7 визначити ставку маржинального доходу і запас фінансової міцності підприємства.

Відповідь:

4. Зона безпечної або стійкої роботи підприємства характеризується:

1. Різницею між маржинальним доходом і прибутком від реалізації продукції.

2. Різницею між фактичним і критичним об'ємом реалізації.

3. Різницею між маржинальним доходом і постійними витратами.

5. Визначити найбільш ризикований варіант вкладень в фінансові активи Показник Імовірність АВ

Ціна паперу, крб. 12 18

Прибутковість, %

Песимістична 20 14 13

Найбільш вірогідна 60 16 17

Оптимістична 20 18 21

Розмах варіації, % 4 8

Відповідь:

1. А.

2. В.

6. При вкладенні капіталу в захід А з 200 випадків прибуток 25 тис. крб. була отримана в 30 випадках, прибуток 30 тис. крб. була отримана в 70 випадках, прибуток 40 тис.

крб. була отримана в 100 випадках. При вкладенні капіталу в захід В з 240 випадків прибуток 30 тис. крб. була отримана в 144 випадках, прибуток 35 тис. крб. була отримана в 72 випадках, прибуток 45 тис. крб. була отримана в 24 випадках. Вибрати по представленій інформації найменше ризикований варіант.

Відповідь:

1. А.

2. В.

7. Визначити середню ціну капіталу, якщо балансова вартість видів капіталу і їх ціна складають наступні величини: Вигляд капіталу Балансова вартість, тис. крб. Ціна, %

Звичайні акції 14000 16,5

Привілейовані акції 3000 12,4

нерозподілений прибуток 1000 15,2

Короткострокові позики 12000 8,5

Довгострокові позики 4000 5,2

Разом: 34000?

Відповідь:

1. 12,0%.

2. 13,8%.

3. 16,5%.

8. Організація по тисячах акцій, що знаходяться в звертанні 20 виплатила 1000 млн. крб. дивідендів. Ринкова вартість акцій становить 4 млрд. крб. Визначити поточну прибутковість акцій підприємства.

Відповідь:

1. 0,025.

2. 0,25.

3. 2500.

9. Визначити спочатку вкладену суму шляхом дисконтування накопиченої суми 5120 крб. за два роки при складній ставці 60% річних.

Відповідь:

1. 2000.

2. 2400.

3. 3000.

10. Визначити суму депозитного внеску під 100% річних в розмірі 100 млн. крб. через два роки при піврічному нарахуванні відсотків.

Відповідь:

1. 506 млн. крб.

2. 506,25 млн. крб.

3. 480 млн. крб. Тестові завдання: 1. Які основні чинники впливають на організацію фінансів:  Тестові завдання: 1. Які основні чинники впливають на організацію фінансів підприємства? а) організаційно-правова форма господарювання; б) чисельний склад і кваліфікація працівників; в) склад основних коштів підприємства; г) галузеві
Тестові завдання: 1. Які ланки фінансової системи відносяться до загальнодержавних:  Тестові завдання: 1. Які ланки фінансової системи відносяться до загальнодержавних (централізованим) фінансів? а) фінанси господарюючих суб'єктів; б) державний бюджет; в) фінанси освіти; г) державний кредит. 2. Які фінансові плани
Тестові завдання: 1. Назвіть причини демонетизації золота і срібла а) висока:  Тестові завдання: 1. Назвіть причини демонетизації золота і срібла а) висока споживна вартість дорогоцінних металів; б) скасування офіційного масштабу цін; в) надмірна емісія золотих і срібних монет; г) обмежені можливості видобутку дорогоцінних
Тестові завдання: Перші банки виникли на основі: а) міняльної справи; б) монетного:  Тестові завдання: Перші банки виникли на основі: а) міняльної справи; б) монетної справи; в) лихварства; г) інакше. 235 I Встановите відповідність: а) 1-й етап 1) формування повноцінної банківської системи, поява центральних банків;
Тестові завдання: Грошова система, заснована на використанні двох металів в:  Тестові завдання: Грошова система, заснована на використанні двох металів як гроші, - це: а) дуалізм; б) біметалізм; в) двійчастий монометалізм; г) параллелизм. Золотослитковий стандарт характеризується тим, що: а) банкноти обмінюються на золоті злитки
Тестові задания:: Рентабельність реалізованої продукції розраховується як:  Тестові задания:: Рентабельність реалізованої продукції розраховується як відношення: А прибутки від виробництва і реалізації продукції до повної собівартості реалізованого продукцииБ прибутку від реалізації продукції до виручки від реалізації продукцииВ балансової
Тест на нормальність: Задача цього параграфа - отримати статистику множника Лагранжа,:  Тест на нормальність: Задача цього параграфа - отримати статистику множника Лагранжа, яка дозволила б перевіряти гіпотезу про те, що помилки в регресії розподілені нормально. Ідея складається в тому, щоб розглянути модель з помилкою з деякого сімейства