Головна   Всі книги

ТЕСТУВАННЯ

До організації моніторинга стану правового виховання п рівня правової культури неповнолітніх при проведенні заходів щодо правового виховання:

1. Несправедливому закону не треба підкорятися:

а) згодний з цим;

б) не згодний;

в) утрудняюся відповісти.

2. Важливо, щоб керівник поступав:

а) по совісті;

б) суворо відповідно до трудового права і посадових вимог;

в) утрудняюся відповісти.

3. Скільки людей, стільки і уявлень про те, що справедливо, а що - несправедливо:

а) згодний;

б) не згодний;

в) затру дняюсь відповісти.

4. Закони створюються, щоб:

а) у лучшалась життя більшості населення;

б) захищати права кожної людини;

в) утрудняюся відповісти.

5. Я вважаю, що:

а) уряд зобов'язано забезпечити всім нормальний рівень життя;

б) кожний повинен сам про себе думати;

в) затру дняюсь відповісти.

6. У главі держави повинні стояти:

а) морально бездоганні, справедливі люди;

б) професіонали своєї справи;

в) утрудняюся відповісти.

7. Пересічний громадянин не зобов'язаний знати існуючі закони, для цього є юристи:

а) згодний;

б) не згодний;

в) утрудняюся відповісти.

8. Мій ідеал суспільства:

а) сильна державна влада;

б) цивільне самоврядування;

в) утрудняюся відповісти.

9. У основі законів повинні лежати етичні норми домінуючої в державі нації:

а) згодний;

б) не згодний;

в) утрудняюся відповісти.

10. У нашій державі кожному необхідно насамперед:

а) уміти відстоювати свої права;

б) виконувати свої обов'язки;

в) утрудняюся відповісти.

11. Якщо людина, не знаючи, випадково порушила закон, його не можна притягувати до відповідальності:

а) згодний;

б) не згодний;

в) утрудняюся відповісти.

12. У країні буде порядок, якщо громадяни будуть керуватися насамперед:

а) поняттями честі і справедливості;

б) правовими нормами;

в) утрудняюся відповісти.

13. Основна функція законів:

а) регулююча;

б) каральна;

в) утрудняюся відповісти.

Обробка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

би б а б би б би б би б би б а

Інтерпретационние норми:

Правовий нігілізм (слабий рівень) - 0-13 балів.

Основи правосвідомості закладені (середній рівень) -14-18 балів.

Правосвідомість в основному сформована (хороший рівень) - 19-23 бали.

Правосвідомість сформована повністю (високий рівень) - 24-26 балів.

Ми виділяємо три відносно самостійних сфери функціонування правосвідомості: побутову, професіонально-діловито і соціально-цивільну. Окремий аналіз правових знань і правових поведенческих установок дозволяє оцінити вплив учбових програм по правознавству: чи дають вони тільки знання або здатні формувати правову свідомість.

Норми по сферах:

0-3 бали - слабий рівень;

4-5 балів - середній рівень;

6-7 балів хороший рівень;

8 балів - високий рівень.

1 рівень - правовий нігілізм.

Підліток не визнає правового регулювання, негативно відноситься до самого принцип} формального законодавчого регулювання відносин, орієнтир} ется тільки на морально-етичні нормативи і тільки в тому варіанті, який сам визнає. Негативно

відноситься до будь-яких інших морально-етичних норм і життєвих цінностей, які не співпадають з його власними. Потенційно конфліктний при взаємодії з людьми, які дотримуються інших поглядів. Може бути непослідовним в поведінці, не стримувати обіцянок, не виконувати договірних зобов'язань. Схилений діяти, виходячи з власних міркувань, думки, розуміння ситуації, поступати так, як він сам вважає правильним. Звичайно сам безініціативний, але вимогливий до навколишніх.

2уровень - суперечлива і неповноцінна правова свідомість.

Воно сформоване не повністю і регулює поведінку тільки в

одних-двох сферах. Потрібно дивитися результати тестування окремо по сферах. Існують певні вікові закономірності в розвитку правосвідомості, пов'язані зі становленням інтелектуальною і особової самостійності підлітків.

Правосвідомість раніше починає формуватися в побутовій сфері, оскільки для цього досить тільки доброзичливості і розширення кола спілкування, і у підлітків воно буває в основному сформовано, але в діловій і цивільній сферах - часто ще відсутній. Система навчання і виховання може впливати певний чином. Так, за нашими даними, цивільна свідомість виявляється більш сформованою у учнів гімназій, а правосвідомість в діловій сфері - у учнів ліцеїв і загальноосвітніх шкіл.

3уровень - правосвідомість в основному сформована, хоч у підлітка може зберігатися негативне відношення до правового регулювання загалом і до існуючих законів зокрема.

Він в навчанні і будь-якій діяльності старається не нару шать встановлені правила, точно дотримувати інструкції, досить надійний в діловій сфері, коректний в діловому спілкуванні і взаємодії.

4уровень - правосвідомість сформована повністю.

Усвідомлюється необхідність формально-правового регулювання.

Характерні абсолютна надійність в ділових відносинах, буквальне виконання правил, инстру кций і договірних зобов'язань навіть всупереч власному відношенню і розумінню ситуації. Усвідомлює соціальний релятивізм моральних норм, визнає рівноправне існування різних систем життєвих цінностей. Здатний коректно взаємодіяти з широким довкола людей незалежно від соціальної, національної, релігійної і пр. обладнання.

Ми виділяємо три відносно самостійних сфери функціонування правосвідомості: побутову, професіонально-ділову і соціально-цивільну. Окремий аналіз правових знань і правових поведенческих установок дозволяє оцінити вплив учбових програм по правознавству: чи дають вони тільки знання або здатні формувати правову свідомість.

Норми по сферах:

0-3 бали - слабий рівень;

4-5 балів - середній рівень;

6-7 балів - хороший рівень;

8 балів - високий рівень.

При несформированности правосвідомості в побутовій сфері підліток характеризується потенційної конфликтностью в межличностних взаємовідносинах через нерозуміння соціального релятивізму, групової відносності морально-етичних норм, через неможливість зрозуміти і прийняти іншу, не властиву йому самому систему життєвих цінностей, визнати її правомірність. Образ думок і життя, прийнятий в його оточенні, здається йому єдино вірним. Підліток може критикувати, висміювати захоплення хлоп'ята або манеру одягатися, які не співпадають з його власними, в його відношенні до них може відчуватися зневага. Такий підліток емоційно, а не раціонально оцінює висловлювання і вчинки людей, як абсолютний еталон виступає звична для нього і прийнята в його оточенні манера спілкування. Він не може з повагою відноситися до представників інших культур і національностей, навпаки, схилений огульно приписувати їм негативні характеристики.

При несформированности правосвідомості в діловій сфері у підлітка в уявленнях про професійну діяльність абсолютизується значущість особистих контактів, перебільшується важливість встановлення приятельських відносин, досягнення особистої домовленості, недооцінюється об'єктивна сторона організації діяльності, може складатися і закріплятися зневажливе відношення до трудового законодавства, інструкцій, документального оформлення договірних угод.

При несформированности цивільної свідомості підлітка характеризує інфантилізм, принципова пасивність, небажання проявляти ініціативу, прикладати особисті зусилля, самостійно шукати вихід з складних життєвих ситуацій. Такий підліток чекає, а нерідкий і вимагає, щоб хтось (державу, вчителя, батьки, друзі) піклувався про нього і забезпечував його всім необхідним для нормального життя. Не розвивається почуття обов'язку, а закріпляється інфантильна вимогливість: «вони зобов'язані». У підлітка може бути відсутнім почуття провини за невиконані зобов'язання, неякісну роботу, якщо він не отримав буквальних вказівок, розпоряджень і пояснень.

Низький рівень правових знань свідчить про те, що інформованість, обізнаність підлітка про законодавче регулювання не досягає мінімуму, необхідного для самостійного життя в сучасному суспільстві. Іноді це пов'язано із загальною особовою інфантильність або узостью інтересів, які не охоплюють соціально-політичну сферу. У цей час, оскільки правознавство є одним з обов'язкових предметів, то низький рівень правових знань серед старшеклассников зустрічається рідко; частіше - серед учнів 7-8 класів. Тестові завдання: 1. Елементи банківської системи: а) Центральний банк РФ (Банк Росії);:  Тестові завдання: 1. Елементи банківської системи: а) Центральний банк РФ (Банк Росії); б) Ощадбанк; в) галузеві комерційні банки; г) фінансові компанії; д) фондові біржі; е) товарні біржі 2. Назвіть основні задачі Центрального банку РФ а) кредитування
Тестові завдання: 1. Під бюджетною системою розуміється сукупність: а) бюджетних:  Тестові завдання: 1. Під бюджетною системою розуміється сукупність: а) бюджетних відносин г) бюджетних установ би) бюджетів д) форм і методів формування і в) доходів і витрат бюджету розподілу бюджету 2. Які бюджети входять до складу місцевих бюджетів? а)
Тестові завдання: 1. Що таке комерційний кредит? а) кредит, що надається:  Тестові завдання: 1. Що таке комерційний кредит? а) кредит, що надається комерційним організаціям в грошовій формі спеціалізованими кредитно-фінансовими організаціями; б) кредит, що надається однією юридичною особою іншому в товарному вигляді з відстрочкою
Тестові завдання: У єдину банківську систему включені: а) комерційні банки і їх:  Тестові завдання: У єдину банківську систему включені: а) комерційні банки і їх філіали; б) бюджетні і позабюджетні фонди; в) центральний банк; г) все вищеперелічене. Основними функціями банку є: а) регулювання грошового обороту; б) посередництво;
Тестові завдання: Який вплив інфляції на національну економіку країни?:  Тестові завдання: Який вплив інфляції на національну економіку країни? Антиінфляційна політика являє собою: а) політику, направлену на зменшення емісії; б) комплекс заходів з державного регулювання економіки, направлений на обмеження
Тестові задания:: Внутрішня норма рентабельності означає проектаА збитковість Би:  Тестові задания:: Внутрішня норма рентабельності означає проектаА збитковість Би рентабельність В беззбитковість Відповідь: ВУтвержденіє Внутрішня норма рентабельності повинна бути не нижче за ставку відсотків за кредитА вірно в будь-якому випадку Би неверноВ вірно при умові
Тест #4. Нові терміни: Як затверджував класик: Мир поважає фахівців, а комп'ютерний мир:  Тест #4. Нові терміни: Як затверджував класик: Мир поважає фахівців, а комп'ютерний мир і поготів... Нові часи зажадали нових понять і термінів. Ви не помітили, що лексика політичних кулуаров нагадує то біржовий жаргон, то сленг нічних клубів? Пам'ятаючи про