Головна   Всі книги

Тестові завдання

: Відповідь: В.

1. Банківський внесок за один і той же період збільшується, при інших рівних умовах, більше при застосуванні відсотків

А простих Би складних Відповідь: Б.

2 Метод аннуитета застосовується при розрахунку:

А рівних сум платежів за ряд періодів Би залишку боргу по кредиту В величини відсотків на внески Відповідь: А

Сьогоднішній рубель стоїть:

А більше завтрашнього Би стільки ж, скільки і завтра В менше завтрашнього Відповідь: ..

А визначення майбутньої вартості сьогоднішніх грошей Би визначення поточної вартості майбутніх грошових коштів В облік інфляції Відповідь: Чи Вірне це?

А так Би немає Відповідь: А так

Би немає

Відповідь:

А збільшення тривалості виробничого циклу і зростання витрат Би затримки в постачанні сировиною і матеріалами В відмову дебіторів від оплати або їх банкрутство Г зниження об'ємів продажу і втрачений збут Д фізичне і моральне застарення і псування зайвих запасів Відповідь: У,

А простої робочої сили

Би зростання витрат на зберігання надлишків запасів В додаткові витрати на розв'язання питань фінансування Г можливі банкрутства банків, в яких зберігаються грошові кошти Відповідь: БИ, В.

10. Витрати і ризики, пов'язані з надлишком оборотних коштів:

А можливі банкрутства банків, в яких зберігаються грошові кошти Би збільшення податку на майно

В вплив інфляції на реальну вартість поточних активів Г затримки в постачанні сировиною і матеріалами Відповідь: А,

Приклад 1: Необхідно визначити суму простого відсотка за рік при наступних умовах: первинна сума внеску - 1000 усл. ден. ед.; процентна ставка, що виплачується щоквартально -20%.

Відповідь: 800 усл. ед.

Приклад 2: Необхідно визначити суму дисконту по простому відсотку за рік при наступних умовах: кінцева сума внеску визначена в розмірі 1000 усл. ден. ед.; дисконтна ставка становить 20% в квартал.

Відповідь: 444 усл. ден. ед.

Приклад 3: Необхідно визначити майбутню вартість внеску і суму складного відсотка за весь період інвестування при наступних умовах: первинна вартість внеску - 1000 усл. ден, ед.; процентна ставка, що використовується при розрахунку суми складного відсотка, встановлена в розмірі 20% в квартал; загальний період інвестування - один рік.

Відповідь: 2074 і 1074 усл. ден. ед.

Приклад 4: необхідно визначити справжню вартість грошових коштів і суму дисконту по складних відсотках за рік при наступних умовах: майбутня вартість грошових коштів визначена в розмірі 1000 усл. ден. ед.;

ставка складного відсотка, що використовується для дисконтування становить 20% в квартал.

Відповідь: 482 і 518 усл. ден. ед.

Приклад 5: необхідно визначити річну ставку прибутковості облігації при наступних умовах: номінал облігації, належний погашенню через три роки, становить 1000 усл. ден. ед.; ціна, по якій облігація реалізовується в момент її емісії, становить 600 усл. ден. ед. Відповідь: 18,6%.

Приклад 6: необхідно визначити ефективну середньорічну процентну ставку при наступних умовах: грошова сума 1000 усл. ден. ед. вміщена в комерційний банк на депозит терміном на 2 роки; річна процентна

ставка, по якій щоквартально здійснюється нарахування відсотка, становить 10% (0,1). Відповідь: 10,38%

Приклад 7: Перед інвестором варто задача розмістити 100 усл. ден. ед. на депозитний внесок терміном на один рік. Один банк пропонує інвестору виплачувати дохід по складних відсотках в розмірі 23% в квартал; другої - в розмірі 30% один раз в чотири місяці; третій - в розмірі 45% два разу в році; четвертий - в розмірі 100% один раз в році. Якої з варіантів переважніше?

Відповідь: перший варіант.

Приклад 8: Необхідно розрахувати майбутню вартість аннуитета, здійснюваного на умовах попередніх платежів (пренумерандо), при наступних даних:

період платежів по аннуитету передбачений в кількості 5 років; інтервал платежів по аннуитету складає один рік (платежі вносяться на початку року); сума кожного окремого платежу (члена аннуитета) становить 1000 усл. ден. ед.; що використовується для наращения вартості процентна ставка становить 10% в рік (0,1).

Відповідь: 6716 усл. ден. ед.

Приклад 9: Необхідно розрахувати майбутню вартість аннуитета, здійснюваного на умовах подальших платежів (постнумерандо), за даними, викладеним в попередньому прикладі (при умові внеску платежів в кінці року).

Відповідь: 6105 усл.

ден. ед.

Приклад 10: Необхідно розрахувати справжню вартість аннуитета, здійснюваного на умовах попередніх платежів (пренумерандо), при наступних даних:

період платежів по аннуитету передбачений в кількості 5 років; інтервал платежів по аннуитету складає один рік (при внесенні платежів на початку року); сума кожного окремого платежу (члена аннуитета) становить 1000 усл. ден. ед.; та, що використовується для дисконтування вартості ставка

відсотка (дисконтна ставка) становить 10% в рік (0,1).

Відповідь: 4169 усл. ден. ед.

Приклад 11: Необхідно розрахувати справжню вартість аннуитета, здійснюваного на умовах. подальших платежів (постнумерандо), за даними, викладеним в попередньому прикладі (при умові внеску платежів в коние року).

Відповідь: 3790усл. ден. ед

Приклад 12: Необхідно визначити майбутню вартість внеску з урахуванням чинника ризику при наступних умовах: первинна сума внеску

становить 1000 усл. ден. ед.; безризикова норма прибутковості на фінансовому ринку становить 5%;

рівень премії за ризик визначений в розмірі 7%; загальний період розміщення внеску складає 3 року при нарахуванні відсотка один раз в рік. Відповідь: 1418 усл. ден. ед.

Прімер13: Необхідно оцінити рівень фінансового ризику по інвестиційній операції за наступними даними:

на розгляд представлено два альтернативних інвестиційних проекту (проект "А" і проект "Б") з імовірністю очікуваних доходів, представленою в таблиці.

Розподіл імовірності очікуваних доходів по двох інвестиційних проектах Інвестиційний Інвестиційний проект "А" проект Би" Можливі значення Розрахунковий Значе Сума Розрахунок Значені Сума ние ний е кон'юнктури вероя ожидаемог вероят очікуване т- об го дохід, дохід, інвестиційного усл. ден. ед. ности доходу, усл. усл. ности доходу, усл ден. ед ринку ден. ед. ден. ед. Висока 600 0,25 800 0,20 Середня 500 0,50 450 0,60 Низька 200 0,25 100 0,20

Загалом - 1,0 - 1,0 Відповідь: ризик проекту «А» нижче.

Приклад 14: Необхідно розрахувати і порівняти коефіцієнт варіації по трьох інвестиційних проектах при різних значеннях среднеквадратического (стандартного) відхилення і середнього очікуваного значення доходу по них. Початкові дані і результати розрахунку приведені в таблиці.

Розрахунок коефіцієнта варіації по трьох інвестиційних проектах Варіанти Среднеквад Середній Коеффіциє проектів ратическое очікуваний нт варіації, (стандартне) дохід по CV відхилення, про проекту, R Проект "А" 150 450 Проект "Б" 221 450 Проект "В" 318 600 Відповідь: Проект «А» найкращим образом поєднує прибутковість і ризик

Приклад 15: Необхідно розрахувати рівень премії за ризик по трьох видах акцій. Початкові дані і результати розрахунку приведені в таблиці. Розрахунок необхідного рівня премії за ризик по трьох акціях Варіант и акцій Середня норма прибутковості на фондовому ринку, % Безріськова я норма прибутковості на фондовому ринку, % Бета- коефіцієнт по акціях Рівень премії за ризик (визначений по формулі), % Акція 1 Акція 2

Акція 3 12,0 12,0

12,0 5,0 5,0

5,0 0,8 1,0 1,2 Відповідь: Рівень премії за ризик пропорційний рівню систематичного ризику.

Приклад 16: Розрахуйте поточну вартість безстрокового аннуитета з щорічним надходженням 100 долл. при річній процентній ставці 10%.

Відповідь: 1000 дол.

Приклад 17: Які умови надання кредиту і чому більш вигідні клієнту банку: а) 24% річних, нарахування щомісячне; б) 26% річних, нарахування піврічне?

Відповідь: Варіант а) більш переважний, т. до. в цьому випадку нижче ефективна річна процентна ставка - 26,8 % (у другому варіанті - 27,7%).

Приклад 18: Потрібно розрахувати і порівняти необхідний загальний рівень прибутковості по трьох видах акцій, використовуючи коефіцієнт Шарпа. Початкові дані і результати розрахунку приведені в таблиці.

Розрахунок необхідного загального рівня прибутковості по трьох акціях Варіанти Безризикова Рівень Необхідний акцій норма прибутковості на премії за загальний рівень фондовому ризик. прибутковість (визначений по формулі), % Акція 1 5,0 5,6 Акція 2 5,0 7,0 Акція 3 5,0 8,4 Приклад 19: Необхідно визначити справжню вартість грошових коштів з урахуванням чинника ризику при наступних умовах:

очікувана майбутня вартість грошових коштів - 1000усл. ден. ед.; безризикова норма прибутковості на фінансовому ринку становить 5%; рівень премії за ризик визначений в розмірі 7%; період дисконтування складає 3 року, а його інтервал - 1 рік. Відповідь: 705 усл. ден. ед. Тести: До основних якісних характеристик фінансової звітності:  Тести: До основних якісних характеристик фінансової звітності відносяться: а) зрозумілість, доцільність, надійність, сопоставимость; б) зрозумілість, обачність, надійність, сопоставимость; в) зрозумілість, доцільність, надійність, нейтральність. Що
ТЕСТИ: ТЕСТ 1Основное відмінність між акцією і облігацією складається в тому, що:  ТЕСТИ: ТЕСТ 1Основное відмінність між акцією і облігацією складається в тому, що облігація: а) може бути продана тільки раз; б) не пов'язана з ризиком; в) являє собою боргову розписку емітента. Власники звичайних акцій отримують частину доходу АТ в
ТЕСТИ: ТЕСТ 1Покупательная здатність грошей: а) збільшується із зростанням:  ТЕСТИ: ТЕСТ 1Покупательная здатність грошей: а) збільшується із зростанням цін; б) може зростати і меншати; в) завжди залишається постійною. На вартість золота впливає: а) зовнішній вигляд золота (злиток, гранули, пісок і пр.); б) місце здобичі; в) загальна кількість
Тести: Для того, щоб обмежити невизначеність і зменшити ризик,:  Тести: Для того, щоб обмежити невизначеність і зменшити ризик, підприємству потрібно провести тести по пунктах, які воно вважає ключовими в своїй комерційній політиці: випуск нового для країни товару, визначення ціни продажу, вибір марки,
ТЕСТ 2 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА: № 1 Якщо клієнт уклав терміновий договір банківського внеску з:  ТЕСТ 2 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА: № 1 Якщо клієнт уклав терміновий договір банківського внеску з банком: Він має право в будь-який час розірвати даний договір і отримати відсотки по ньому Взагалі не має право розірвати даний договір до закінчення його терміну Він має право в будь-який час
Тестові завдання по дисципліні Земельні спори: Земельна суперечка: A. спор про право на земельну дільницю B. про відмову в:  Тестові завдання по дисципліні Земельні спори: Земельна суперечка: A. спор про право на земельну дільницю B. про відмову в наданні для до/ф х. C. тимчасовому вилученні з/у D. невчасному внесенні платежів за з/у E. спори, пов'язані з охороною земель F. відмова в реєстрації з/ч Вимоги до
Тестові завдання: 1. Що таке комерційний кредит? а) кредит, що надається:  Тестові завдання: 1. Що таке комерційний кредит? а) кредит, що надається комерційним організаціям в грошовій формі спеціалізованими кредитно-фінансовими організаціями; б) кредит, що надається однією юридичною особою іншому в товарному вигляді з відстрочкою