На головну сторінку   Всі книги

Тестові завдання

У єдину банківську систему включені:

а) комерційні банки і їх філіали;

б) бюджетні і позабюджетні фонди;

в) центральний банк;

г) все вищеперелічене.

Основними функціями банку є:

а) регулювання грошового обороту;

б) посередництво;

в) розміщення грошових коштів;

г) стимулювання економіки.

Дворівнева банківська система характерна для:

а) ринкового типу банківської системи;

б) розподільного централізованого типу банківської системи;

в) ринкового централізованого типу банківської системи;

г) інакше.

До основних функцій центрального банку відносять:

а) здійснення розрахункових операцій;

б) організацію грошово-кредитної політики;

в) монопольне право ведіння рахунків іноземних компаній;

г) контроль і нагляд за комерційними банками.

Банківська інфраструктура як елемент банківської системи включає:

а) інформаційне і кадрове забезпечення;

б) підприємства, агентства і служб, що забезпечують життєдіяльність банків;

в) служби, що здійснюють контроль за діяльністю банків;

г) інформаційне, методичне, наукове, кадрове забезпечення і інш.

До елементів внутрішньої інфраструктури відносять:

а) законодавчі норми;

б) наукове забезпечення;

в) інформаційне забезпечення;

г) структуру апарату управління банком. Тести: До пасивних операцій центрального банку відносяться: а) емісія:  Тести: До пасивних операцій центрального банку відносяться: а) емісія банкнот; б) купівля державних облігацій; в) купівля казначейських векселів; г) прийом внесків населення; д) прийом внесків підприємств; е) прийом внесків держави; ж) прийом внесків
Тести: 50. Ким був Мухаммед Абдо? Єгипетським муфтием; Б. Іранським:  Тести: 50. Ким був Мухаммед Абдо? Єгипетським муфтием; Б. Іранським богословом; Турецьким правознавцем. Основою кредитних відносин виступають: Фінансові відносини; Б. Денежние відношення; Споживна вартість грошей; Г. Кругооборот і оборот капіталу. Під
Тести: Наявність у компанії грошових коштів і їх еквівалентів, достатньої:  Тести: Наявність у компанії грошових коштів і їх еквівалентів, достатньої для розрахунків по кредиторській заборгованості, що вимагає погашення найближчим часом, - це: а) ліквідність; б) платоспроможність; в) фінансова стійкість. Ділення активів на
Тести: Бухгалтерське поняття «баланс» існує: а) 200 років; б) 600:  Тести: Бухгалтерське поняття «баланс» існує: а) 200 років; б) 600 років; в) 300 років. Трактування балансу, згідно яким в активі відбиваються кошти організації, а в пасиві - джерела формування цих коштів, допомагає вирішити питання: а) оцінки
ТЕСТИ: ТЕСТ 1В якої частини балансу представлені зведення про кредитних:  ТЕСТИ: ТЕСТ 1В якої частини балансу представлені зведення про кредитні зобов'язання підприємства? а) в активі; б) в пасиві; в) як в активі, так і в пасиві. Що таке фінансовий леверидж? а) підвищення рентабельності інвестування власних
Тест «Сприйняття індивідом групи»: Сприйняття індивідом групи являє собою фон, на якому:  Тест «Сприйняття індивідом групи»: Сприйняття індивідом групи являє собою фон, на якому протікає межличностное сприйняття. Методика, що Пропонується дозволяє виявити три можливих «типи» сприйняття індивідом групи, де як показник типу сприйняття виступає роль
Тест «Професійна дезадаптация»: Ввідні зауваження. Рівновага між людиною і професійної:  Тест «Професійна дезадаптация»: Ввідні зауваження. Рівновага між людиною і професійною середою, досягнута в процесі професійної адаптації, не являє собою статичного, раз і назавжди досягнутого стану. Зміна професійної середи, пов'язана,