На головну сторінку   Всі книги

Тестові завдання

1. Що таке фінанси:

а) грошові кошти, обслуговуючі рух товарів і послуг;

б) економічні відносини, виникаючі з приводу формування і розподілу фондів грошових коштів;

в) грошові кошти, що знаходяться в розпорядженні держави.

2. Що є об'єктом розподілу в фінансових відносинах?

а) вартість виробничих фондів;

б) тимчасово вільні грошові кошти населення;

у) вартість внутрішнього суспільного продукту.

3. Назвіть відмітні ознаки фінансів (в рамках розподільної концепції)

а) розподільний характер;

б) об'єктивний характер;

в) грошовий характер;

г) суворо регламентуються державою;

д) пов'язані з формуванням і використанням грошових фондів.

4. Які фінансові фонди є децентралізованими?

а) держави, що знаходяться у ведінні;

б) що знаходяться у ведінні господарюючих суб'єктів;

в) що знаходяться у ведінні домохозяйств. 5. Які грошові фонди грають головну роль в міжгалузевому розподілі?

а) фонди міністерств і відомств;

б) фонди підприємств і організацій;

в) держбюджет. Тести: Кому належить думка: «Дійсна ціна всякого предмета, т. е.:  Тести: Кому належить думка: «Дійсна ціна всякого предмета, т. е. те, що кожний предмет дійсно стоїть тому, хто хоче придбати його, є труд і зусилля, потрібний для придбання цього предмета»: а) А. Сміту; б) К. Марксу; в) Ж.-Би. Сею; г)
ТЕСТИ: Органом, що забезпечує розробку і реалізацію грошово-кредитної:  ТЕСТИ: Органом, що забезпечує розробку і реалізацію грошово-кредитної політики в Республіці Білорусь, є: Міністерство фінансів. Міністерство економіки і соціального розвитку. Національний банк. 2. Розділ VIIКонституції Республіки Білорусь
Тести: До пасивних операцій центрального банку відносяться: а) емісія:  Тести: До пасивних операцій центрального банку відносяться: а) емісія банкнот; б) купівля державних облігацій; в) купівля казначейських векселів; г) прийом внесків населення; д) прийом внесків підприємств; е) прийом внесків держави; ж) прийом внесків
Тести: Валюта в широкому значенні слова означає: а) гроші; б) грошова:  Тести: Валюта в широкому значенні слова означає: а) гроші; б) грошова одиниця тієї або інакшої країни; в) іноземні гроші. Валюта у вузькому значенні слова - це: а) світові гроші; б) національні гроші; в) грошові знаки іноземних держав. Чи Вірно
Тести: Бухгалтерське поняття «баланс» існує: а) 200 років; б) 600:  Тести: Бухгалтерське поняття «баланс» існує: а) 200 років; б) 600 років; в) 300 років. Трактування балансу, згідно яким в активі відбиваються кошти організації, а в пасиві - джерела формування цих коштів, допомагає вирішити питання: а) оцінки
ТЕСТИ: ТЕСТ 1Покупательная здатність грошей: а) збільшується із зростанням:  ТЕСТИ: ТЕСТ 1Покупательная здатність грошей: а) збільшується із зростанням цін; б) може зростати і меншати; в) завжди залишається постійною. На вартість золота впливає: а) зовнішній вигляд золота (злиток, гранули, пісок і пр.); б) місце здобичі; в) загальна кількість
6.3. Тест по темі «Страхування»: 1. Найбільш поширеним способом зниження фінансового ризику:  6.3. Тест по темі «Страхування»: 1. Найбільш поширеним способом зниження фінансового ризику є: а) диверсифікація; б) страхування; в) придбання додаткової інформації про вибір і результати. 2. Страхове забезпечення застосовується: а) в майновому страхуванні; б)