На головну сторінку   Всі книги

ТЕСТ 2 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

№ 1 Якщо клієнт уклав терміновий договір банківського внеску з банком:

Він має право в будь-який час розірвати даний договір і отримати відсотки по ньому

Взагалі не має право розірвати даний договір до закінчення його терміну

Він має право в будь-який час розірвати даний договір, але отримати відсотки як по внеску «до запитання»

№ 2 За кредитним договором банк може передати клієнту:

Тільки грошові кошти

Грошові кошти і речі, визначувані родовими ознаками

Будь-яке майно

№ 3 Якщо не додержана письмова форма кредитного договору, то такий договір є:

Нікчемним

Уявним

Дійсним

№ 4 Кредитна лінія як вигляд кредитування означає:

Клієнт може користуватися кредитом по мірі необхідності, т. е. в будь-який момент отримати в банку кредитні грошові кошти, а банк повинен тримати ресурс для цього клієнта

Видачу безстрокового кредиту, т. е. до запитання

Кредит з плаваючою процентною ставкою, т. е. що періодично переглядається сторонами

№ 5 Позиково-кредитні зобов'язання банку можуть забезпечуватися наступними способами:

Поручительством

Банківською гарантією

Заставою

Вірне все, вказане в п. 1-3

№ 6 В ощадній книжці повинні бути вказані і засвідчені банком:

найменування і місцезнаходження банку

номер рахунку по внеску

всі суми грошових коштів, зарахованих на рахунок

всі суми грошових коштів, списаних з рахунку

залишок грошових коштів на рахунку

№ 7 Списання грошових коштів об рахунки проводиться:

у всіх випадках в порядку календарної черговості

в порядку календарної черговості при наявності на рахунку грошових коштів, а при їх недостатності черговість платежів встановлюється банком

в порядку календарної черговості при наявності на рахунку грошових коштів, а при їх недостатності черговість платежів встановлюється цивільним законодавством

№ 8 Розрахунки між юридичними особами проводяться:

тільки в безготівковому порядку

шляхом безготівкових розрахунків і готівки без обмеження суми платежу

переважно шляхом безготівкових розрахунків.

Розрахунки готівкою допускаються в межах суми, розмір якої визначається Банком Росії

№ 9 Форми забезпечення поворотності кредиту:

підлягають обов'язковому оформленню спеціальними документами, що мають юридичну силу

закріплюють за банком певне джерело погашення кредиту у разі відсутності у позичальника коштів при настанні терміну виконання зобов'язань

гарантують банку погашення боргу позичальника

№ 10 При твердій заставі (заставі):

закладене майно в обов'язковому порядку передається банку

закладене майно завжди залишається у позичальника

закладене майно передається банку або по оголошенню сторін може залишатися на складах позичальника під замком і друком банку.

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ НА ТРЕНУВАЛЬНІ ТЕСТИ

розділу

Номера питань

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Розділ I 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3

Розділ II 3 1 1 1 4 3 1 3 3 3 ТЕСТИ: ТЕСТ 1 1. Купівельна спроможність грошей: а) збільшується з ростом:  ТЕСТИ: ТЕСТ 1 1. Купівельна спроможність грошей: а) збільшується з ростом цін; б) може рости і зменшуватися; в) завжди залишається постійної. 2. На стоимость золота впливає: а) зовнішній вигляд золота (злиток, гранули, пісок і ін.); б) місце видобутку; в) загальне
Тести: Довгострокова рівновага на ринках монополістичної конкуренції:  Тести: Довгострокова рівновага на ринках монополістичної конкуренції означає що: а) ринкові ціни рівні мінімальним значенням довгострокових середніх витрат; б) ціни зрівнюються з граничними витратами; в) фірми не отримують економічного прибутку;
Тести: При яких умовах діє закон убуваючої продуктивності:  Тести: При яких умовах діє закон убуваючої продуктивності чинника виробництва: інші чинники виробництва залишаються постійними; рівень технології не змінюється; всі одиниці змінного чинника є однорідними? Виберіть один з
Тести: - Знайдіть єдино вірну відповідь: Яке з цих положень не має:  Тести: - Знайдіть єдино вірну відповідь: Яке з цих положень не має відношення до визначення предмета теоретичної економіки: а) ефективне використання ресурсів; б) необмежені виробничі ресурси; в) максимальне задоволення
ТЕСТИ: Органом, що забезпечує розробку і реалізацію грошово-кредитної:  ТЕСТИ: Органом, що забезпечує розробку і реалізацію грошово-кредитної політики в Республіці Білорусь, є: Міністерство фінансів. Міністерство економіки і соціального розвитку. Національний банк. 2. Розділ VIIКонституції Республіки Білорусь
Тести: Аристотель зв'язував походження грошей з: Загальною згодою в:  Тести: Аристотель зв'язував походження грошей з: Загальною згодою в необхідності спеціального інструмента обміну; Б. Портатівностью благородних металів; Розквітом грецьких полісів - держав. Повноцінними грошима є гроші, у яких
Тести: До основних якісних характеристик фінансової звітності:  Тести: До основних якісних характеристик фінансової звітності відносяться: а) зрозумілість, доцільність, надійність, сопоставимость; б) зрозумілість, обачність, надійність, сопоставимость; в) зрозумілість, доцільність, надійність, нейтральність. Що